Gheorghe Holbea

Tânărul bogat, între economie şi iconomie
19 August 2018
Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16-26 În...
Experienţa lăuntrică a întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu
25 Februarie 2018
Duminica I din Post (a Ortodoxiei)
Legea românească, credinţa creştină şi dragostea de neam
24 Ianuarie 2016
Vrem noi sau nu vrem, conștienți sau mai puțin conștienți, ne naștem într-un anumit spațiu și într-un anumit timp, într-un neam, avem o genealogie, avem un „acasă”. Așa cum...
„Crucea a readus pe om în cer“
11 Martie 2015
Duminica a 3-a din post (a Sfintei Cruci) (Marcu 8, 34-38) Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine...
Comoara din cer şi avuţiile pământeşti
27 August 2014
Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16-26 În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa...
În dogmatica sa, gândirea Sfinţilor Părinţi este pe primul loc
10 Decembrie 2011
Numele şi opera părintelui Dumitru Stăniloae se asociază unei restaurări de stil teologic, unei mutaţii în condiţia concretă a teologiei româneşti. Părintele îşi începe itinerarul său teologic sub semnele căutării izvoarelor Ortodoxiei. Această...
Timpul ca Euharistie
10 Iulie 2010
Omul contemporan trăieşte o lipsă acută de timp, iar viaţa sa se risipeşte într-o mulţime de activităţi nesemnificative şi de patimi, devenind o anticameră a morţii spirituale. El confundă alergarea cotidiană cu viaţa însăşi, nemaiavând răgazul...
Pustia, pustiirea şi plânsul de bucurie făcător
13 Martie 2010
Ca să mai uite de sine, omului contemporan i se oferă spectacolul cotidian, prin care i se sugerează că adevăratele evenimente ale vieţii lui se petrec cu totul în altă parte decât în fiinţa sa. De aceea, pentru a înţelege ce se întâmplă cu el,...
Marele crez al omului Mihai Rădulescu
22 Ianuarie 2010
Pe 19 ianuarie, la Biserica „Sfânta Ecaterina“, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, s-a oficiat o slujbă de pomenire, cu prilejul împlinirii unui un an de când a trecut la cele veşnice prof. Mihai Rădulescu. Scriitor de...
Criza adevărului
12 Iulie 2008
Noua constelaţie politică post-modernă, o lume policentrică, din ce în ce mai strâns legată prin conexiunile făcute de plasa mondială tot mai deasă a tehnologiilor de comunicaţie moderne, provoacă o stare de nelinişte în care oamenii se simt mai...

Arhivă ediții

Contactează-ne!