Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin I. Băjău

Dincolo vom descoperi cine este cu adevărat sărac sau bogat
04 Noiembrie 2018
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Luca 16, 19-31 Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac,...
„Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa”
13 Octombrie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos propovăduieşte Împărăţia cerurilor, aceasta fiind tema centrală a predicii Sale. Şi, pentru că ea este greu de înţeles, le vorbeşte...
Biserica, veșnica vie roditoare a celor care bine au lucrat
26 August 2018
Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) Matei 21, 33-44
Femeile mironosiţe, martorii Răstignirii și Învierii Domnului
22 Aprilie 2018
Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor) Marcu 15, 43-47; 16, 1-8 În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a...
„Duminica Floriilor este pregustarea bucuriei pascale”
31 Martie 2018
Se apropie pomenirea Pătimirilor mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos și Paștele nou duhovnicesc, „poarta veacului ce va să vină" și ni se vestește astăzi aceasta prin Lazăr, care se scoală din morți după patru zile, doar prin cuvântul şi...
Rugăciunea înalţă pe om de pe pământ la cer
27 Ianuarie 2018
Postul Mare se apropie. Acum este vremea rugăciunii şi a pocăinţei, jertfele noastre bineprimite. Însuşi Mântuitorul Şi-a început propovăduirea cu cuvintele: „Pocăiţi-vă, că...
Patru daruri sfinte, mărturii peste veacuri
09 Decembrie 2017
Ciclul sfintelor sărbători de iarnă este deschis printr-o triadă de „moşi”, îmbrăcaţi în mantia luminoasă a darurilor bune. Primul dintre ei, Sfântul Apostol Andrei,...
Cuvânt la Duminica a VI-a după Paști
22 Mai 2017
Pericopa evanghelică citită în Duminica a şasea după Paşti, numită şi Duminica Vindecării orbului din naştere, descrie o tămăduire a Domnului nostru Iisus Hristos, care se...
„Astăzi, Mirele vine șezând pe mânz ca pe tron”
08 Aprilie 2017
Se apropie pomenirea Pătimirilor mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos și Paștele nou duhovnicesc, „poarta veacului ce va să vină”, și ni se vestește aceasta prin...
25 martie ca zi rânduită pentru „plinirea vremii”
25 Martie 2017
Toate evenimentele mari ale mântuirii neamului omenesc au rădăcini adânci în istorie. Creștinismul însuși, religia revelată, prin care Dumne­zeu Se descoperă...
Anul Nou şi semnificația timpului
04 Ianuarie 2017
Creştinii se adună la sfârşit de an în sfânta biserică spre a-I înălța rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru anul care a trecut și pentru ca în anul care vine ei să-I...
„Fiind Fiu al Dumnezeului a primit să i se spună Fiu al lui David”
17 Decembrie 2016
Toate praznicele împărătești au o înainte-prăznuire, ce creează în viaţa creştinilor o atmosferă sărbătorească specifică. Nașterea Domnului sau Crăciunul, acest mare praznic...
În templu, Maica Domnului a devenit „biserică slăvită”
21 Noiembrie 2016
„Una am cerut de la Domnul: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele” (Ps. 26, 7). Acestea sunt cuvintele regelui și prorocului David. Ele se referă în...
Cele trei învieri din morţi săvârşite de Domnul Hristos
04 Noiembrie 2016
Minunea învierii fiicei lui Iair (Luca VIII, 41-56; Matei IX, 18-25; Marcu V, 22-42) este una dintre cele trei învieri săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos şi consemnate de Sfinţii Evanghelişti, alături de învierea fiului văduvei din Nain și...
Săptămâna Sfântului Antim Ivireanul în Mitropolia Olteniei
30 Septembrie 2016
Credincioşii din Mitropolia Olteniei au împărtăşit cu bucurie în această săptămână împlinirea celor trei secole de la sfârşitul mucenicesc al Sfântului Antim Ivireanul....

Arhivă ediții

Contactează-ne!