Constantin Ghiţă

Geografia responsabilității fără frontiere
21 Iulie 2018
Dreptul Iov este unul dintre cei care se smerea înaintea Dom­nului cerân­du-și iertare și pentru greșelile pe care le vor fi făcut...
Legile după care judecă Dumnezeu lumea
12 Iulie 2018
Legea conștiinței, legea zidirilor, legea scrisă (Vechiul Testament cu cele zece porunci) și legea darului (Noul Testament) sunt cele patru borne dăruite...
Crucea duhovnicească a deprimării
09 Iulie 2018
Charles Pépin descria depresia...
Echilibrul între indulgență și exigență
19 Iunie 2018
Chiar dacă doctrina Bisericii este ne­schimbătoare, o întrebare legitimă necesită atenția noastră: Care este soluția de comunicare a învăță­turii Bisericii către tineret și societatea secularizată? Sunt vizate mai ales...
Chipul omului este perla înțelepciunii Domnului
16 Iunie 2018
Cum ar fi să trăim într-o lume în care toți oamenii ar avea aceeași înfățișare (fizionomie)? Ce...
De la grija lumească la dorul de viață duhovnicească
17 Iunie 2018
Să ne oprim o clipă din iureșul vieții, să ne facem timp pentru sufletul nostru, să citim Sfânta Scriptură și să ne rugăm. Aceasta este atitudinea pe care o vrea Domnul de la noi: „Luați-vă răgaz și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu” (Psalmul 45,...
Sărbătoarea nu este individuală, ci comunitară
04 Iunie 2018
Din felul în care se...
Omul ipocrit este cel care își uită menirea
19 Mai 2018
În mod obișnuit, când auzim de ipocrizie, ne gândim la fățărnicie, la omul viclean, prefăcut, cu mai multe...
Învăţături pentru preoţi de la părintele Stăniloae
09 Mai 2018
Considerațiile părintelui Dumitru Stăniloae despre misiunea preotului și problemele care intervin în pastorația credincioșilor sunt...
Centrul „Sfântul Dorothei” – o alinare pentru bolnavi
08 Mai 2018
Într-o lume în care iubirea multora s-a răcit, văzând răul înmulțindu-se, un om real care să facă bine altora fără a le cere nimic în schimb...
Îndoiala ca exercițiu al sincerității
21 Aprilie 2018
De unde știi că religia ta este cea...
Drumul de la îndoială la certitudine
16 Aprilie 2018
Sfinții Părinți ne îndeamnă la trăire duhovnicească, la gustarea harului necreat. Sigur că îndoiala poate interveni. Poți fi ispitit în ceasul acela să ceri o minune, să ți...
Testul îndoielii
15 Aprilie 2018
„Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut" (Ioan 20, 29). Aceste cuvinte i le spune Mântuitorul Iisus lui Toma, după ce îl mustră și îl îndeamnă să nu fie necredincios, ci credincios (Ioan 20, 27). Toma suferea căci...
Vindecarea bolilor sufleteşti
14 Aprilie 2013
Pe drumul asemănării cu Dumnezeu, omul „căzut“ este chemat să pună început. Neîncetat. Tăcerea buzelor, paza ochilor, a auzului şi a minţii de stimulul păcatului sunt trepte primare în procesul de tămăduire a...
Ethosul comun al căsătoriei şi monahismului
17 Decembrie 2011
Ne scapă adesea din vedere că exigenţele de ascultare, înfrânare şi cumpătare în cele materiale sunt specifice nu doar monahilor, ci şi mirenilor. Nu ne călugărim, nici nu ne căsătorim din slăbiciune, ci pentru a pune în valoare felurimea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!