Cristian Cojocaru

Biserica și poruncile
12 Ianuarie 2019
Biserica este locașul de rugăciune în care se adună credincioșii în duminici și sărbători, dar este și obștea celor care cred în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ea este deopotrivă şi comunitatea sufletelor unite în Hristos Mântuitorul,...
Icoană a pocăinţei şi vestitor al Cuvântului
07 Ianuarie 2019
În vremea stăpânirii cezarului Tiberiu al Romei, sub guvernarea lui Ponțiu Pilat în Iudea, când arhierei erau Anna și Caiafa (Luca 3, 1-3), Sfântul Ioan Botezătorul iese la propovăduire, pregătind calea Mântuitorului Hristos prin botezul...
Cumpătarea, stavilă împotriva păcatului
09 Noiembrie 2018
Viața virtuoasă este așezarea voii lui Dumnezeu în noi. Împlinirea ei constantă duce la asemănarea cu Dumnezeu, la sfințenie. Acesta este un crite­riu fundamental în...
Omul între patimă şi virtute
03 Noiembrie 2018
Grija omului muritor amăgit de vrăjmașul este de a trăi cât mai bine și cât mai ușor, de a fi mulțumit și fericit. Vrea să aibă din belșug toate bunătățile, să nu ducă lipsă...
Vasul ales al mântuirii noastre
08 Septembrie 2018
Venirea pe pământ a Cu­vântului lui Dumnezeu ca să elibereze din robia păcatului și a morții sufletești pe toți care vor crede în El avea nevoie de o ființă preacurată...
Virtutea cumpătării în viața duhovnicească a omului
13 August 2018
Viața virtuoasă este așezarea voii lui Dumnezeu în noi. Împlinirea ei constantă duce la asemănarea cu Dumnezeu, la sfin­țenie. Acesta este un criteriu fundamental în...
Chipul păstorului de suflete în parohie
23 Iulie 2018
Sufletul este creat de Dumnezeu, după învăţătura Sfintei noastre Biserici, liber. Această libertate este suportul personalității umane, garanția și posibilitatea afirmării...
A fi creștin
16 Iulie 2018
În Epistola către Timotei, Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Căci Dum­nezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii” (II Timotei 1,...
Binecuvântata legătură dintre bărbat şi femeie
02 Iulie 2018
Cea mai veche formă de organizare a vieții umane, cea mai veche instituție și cea mai importantă pentru destinul unui popor, izvorul vieții, celula primordială a societății,...
Grija față de copii
29 Mai 2018
Copiii sunt un mare dar pe care Dumnezeu îl dă părinților. În Legea Veche, părinții care nu aveau copii erau disprețuiți de semenii lor. Odată cu primirea acestui dar...

Arhivă ediții

Contactează-ne!