Dumitru Păduraru

Să învăţăm să fim sensibili la suferinţele celor din jurul nostru!
04 Noiembrie 2017
Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind...
Acolo unde se află Dumnezeu, nu se găseşte răul
03 Noiembrie 2017
Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să...
Hristos ne-a deschis poarta veşniciei
02 Noiembrie 2017
Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu...
Cine este mai mare să slujească celor mai mici
01 Noiembrie 2017
Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era...
Prin puterea Crucii faptele şi credinţa noastră capătă sens
31 Octombrie 2017
Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie; Căci cine va voi...
Să mărturisim mereu credința noastră în Hristos
30 Octombrie 2017
Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt Eu? Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul,...
Duminica - ziua învierii neamului omenesc
28 Octombrie 2017
Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu...
Să avem minţile mereu îndreptate spre Dumnezeu
27 Octombrie 2017
Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi...
Să nu uităm de mântuirea sufletelor noastre
26 Octombrie 2017
Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este...
După încercări urmează bucuria duhovnicească
25 Octombrie 2017
Şi într-una din zile a intrat în corabie cu ucenicii Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Şi au plecat. Dar, pe când ei...
Cuvintele Sale implicau şi mobilizau
24 Octombrie 2017
Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El; Şi unele femei care...
Să nu judecăm pe cei din jur
23 Octombrie 2017
Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi,...
Din vameş a devenit Apostol
21 Octombrie 2017
Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine. Şi, lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El.     ...
Nu fi iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu
20 Octombrie 2017
Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii,...
În numele Său cei descurajaţi capătă speranţă
19 Octombrie 2017
Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate acestea. Şi chemând la...

Arhivă ediții

Contactează-ne!