Dumitru Păduraru

Speranța vindecării a născut credința în Domnul Hristos
25 Septembrie 2017
Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului....
Judecata trebuie aşteptată cu speranţă în milostivirea lui Dumnezeu
23 Septembrie 2017
Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece....
Dumnezeu nu încurajează lenea şi comoditatea
22 Septembrie 2017
În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: Milă Îmi este de mulţime, că...
Umilinţa întăreşte credinţa
21 Septembrie 2017
Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână...
„Cel ce pune capăt rugăciunii începe să păcătuiască”
20 Septembrie 2017
Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l...
Citind Scriptura, aflăm răspunsuri și la nerostite întrebări
19 Septembrie 2017
Şi L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate? Iar...
Formalismul şi exaltările de moment năruie frumuseţea vieţii creştine
18 Septembrie 2017
Şi ieşind ei din corabie, îndată L-au cunoscut. Şi străbăteau tot ţinutul acela şi au început să-I aducă pe bolnavi pe paturi,...
Învăţăturile creştine, picături ale milostivirii lui Dumnezeu
16 Septembrie 2017
Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi...
Hristos vine în ajutorul celor care se ostenesc
15 Septembrie 2017
Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va slobozi mulţimea....
Crucea, o şcoală a smereniei
14 Septembrie 2017
Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi...
Veșnicia se obține cu răbdare și consecvență
13 Septembrie 2017
Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Şi...
Doar vorbind cu Dumnezeu, putem să-L descoperim pe Dumnezeu
12 Septembrie 2017
Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în...
Să îndrăznim cu credință pentru a afla vindecare
11 Septembrie 2017
Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. Şi era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge. Şi multe...
Să Îl urmăm cu vrednicie pe Mântuitorul Hristos
09 Septembrie 2017
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu...
Să fim cu luare aminte la prunca ce astăzi se naşte
08 Septembrie 2017
Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!