Dumitru Păduraru

„Familia este o mică Biserică!”
24 Aprilie 2017
Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la...
Prin credinţă înțelegem taina Învierii
22 Aprilie 2017
După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza. Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo...
Învierea ne luminează sufletele şi minţile
21 Aprilie 2017
După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile. Şi erau aproape Paştile...
În Hristos nu există nici noapte, nici necunoştinţă, nici îndoială
20 Aprilie 2017
Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la...
Taina Învierii ne transfigurează
19 Aprilie 2017
A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi...
Să ne rugăm, să lăcrimăm şi să ne cercetăm sufletele
14 Aprilie 2017
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe...
Slujire şi smerenie
13 Aprilie 2017
Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea...
Domnul Hristos urcă pe Golgota pentru păcatele noastre
12 Aprilie 2017
Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui,...
Dragostea jertfelnică a Fiului lui Dumnezeu
11 Aprilie 2017
Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului...
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului
10 Aprilie 2017
Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al...
Sâmbăta lacrimilor divine
08 Aprilie 2017
Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters...
Când sporeşti postul, atunci găseşti răspuns la rugăciune
07 Aprilie 2017
Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi, Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea...
Gândurile noastre să fie oglinda voinţei lui Dumnezeu
06 Aprilie 2017
Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă...
Să fim şi noi martori ai slăvitei Sale Învieri
05 Aprilie 2017
Şi trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galileii şi, suindu-Se în munte, a şezut acolo. Şi mulţimi multe au venit la El, având cu ei şchiopi, orbi, muţi,...
El ni se dăruieşte, noi ce-I oferim?
04 Aprilie 2017
Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar...

Arhivă ediții

Contactează-ne!