Dumitru Păduraru

„Cine nu iubeşte adevărul nu l-a cunoscut încă”
30 Mai 2017
Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Şi acestea le vor face,...
Fiecare cuvânt al Său zideşte ceva în noi
29 Mai 2017
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. Aţi auzit că v-am...
Cine Mă iubeşte păzeşte cuvintele Mele
27 Mai 2017
Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru...
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”
26 Mai 2017
Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc...
Hristos S-a înălţat!
25 Mai 2017
Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi...
Să fim veşnice făclii ale Învierii
24 Mai 2017
Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus şi, plecând, S-a ascuns de ei. Şi, deşi a făcut atâtea...
Prin El putem dobândi crucea, învierea, pacea şi binecuvântarea
23 Mai 2017
Deci fariseii ziceau între ei: Vedeţi că nimic nu folosiţi! Iată, lumea s-a dus după El. Şi erau nişte elini din cei ce se suiseră să se închine la...
Să-L urmăm pe Hristos împlinind cuvintele Evangheliei Sale
22 Mai 2017
Deci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: Ce facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni?Dacă-L...
Nu a căutat slava Sa, ci a dorit să cunoaştem voia Domnului
20 Mai 2017
Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din...
Aşteptau, dar nu acceptau; sperau, dar se îndoiau
19 Mai 2017
Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl...
Auzul duhovnicesc şi vederea duhovnicească
18 Mai 2017
Şi a zis: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Şi au auzit acestea unii dintre fariseii,...
Înmulțirea celor cinci pâini și doi pești
17 Mai 2017
Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că mulţime multă vine către El, a zis către Filip: De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia? Iar...
Pietrele din mâini erau inimile lor pietrificate
16 Mai 2017
Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac. Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a...
„Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină!”
15 Mai 2017
Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de...
El ne-a vorbit despre veşnicie, pentru ca şi noi să ne înveşnicim
13 Mai 2017
Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; Şi veţi cunoaşte adevărul,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!