Dumitru Păduraru

Un exemplu de voinţă, curaj şi nădejde
23 Ianuarie 2017
Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este...
Nimeni nu poate sluji la doi domni
21 Ianuarie 2017
Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este nedrept. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în...
Să slujim nu vremurilor, ci lui Dumnezeu
20 Ianuarie 2017
Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Dar Iisus,...
Ţelul omului, dobândirea vieţii veşnice
19 Ianuarie 2017
Şi când ieşea El în drum, alergând la El unul şi îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Iar Iisus i-a...
Lăsaţi copiii să vină la Mine!
18 Ianuarie 2017
Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte...
În mâna dragostei, toate devin bune
17 Ianuarie 2017
Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise? Iar...
Să lucrăm la mântuirea sufletelor noastre
16 Ianuarie 2017
Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare. Şi de te...
„Smerenia covârşeşte păcatele”
14 Ianuarie 2017
Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, Iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui. Şi,...
Invidia separă, sfinţenia uneşte!
13 Ianuarie 2017
Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum? Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre ei...
„Ce înseamnă a învia din morţi?”
12 Ianuarie 2017
Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morţi? Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii şi cărturarii că trebuie să...
„Cine fuge de Cruce, fuge de Dumnezeu”
11 Ianuarie 2017
Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat...
Ochii oglindesc frumuseţea creaţiei divine
10 Ianuarie 2017
Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb şi L-au rugat să se atingă de el. Şi luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat şi, scuipând în ochii lui şi...
„Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică”
09 Ianuarie 2017
Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn?...
Sfântul Ioan, exemplu de credinţă neclintită
07 Ianuarie 2017
Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi...
Clipele istoriei se înduhovnicesc
06 Ianuarie 2017
În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!