Dumitru Păduraru

Prin post ne curăţim sufletele
21 Februarie 2017
Şi, ieşind, s-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, şi ucenicii l-au urmat. Şi când a sosit...
Exemplul slujirii smerite
20 Februarie 2017
Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a...
Toate lucrurile trebuie făcute cu nădejde în Dumnezeu
18 Februarie 2017
Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei. Iar când veţi auzi...
Prin Învierea lui Hristos, am fost „condamnați” la nemurire
17 Februarie 2017
Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". Iar când L-au răstignit, era ceasul al...
Prin Învierea Domnului şi noi vom învia
16 Februarie 2017
Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi...
Să nu uităm niciodată că Hristos a pătimit pentru noi
15 Februarie 2017
Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el...
Domnul Hristos a înveșnicit viața omului
14 Februarie 2017
Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus....
„Osana întru cei de sus!”
13 Februarie 2017
Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a...
Milostenia făcută cu toată inima este bineplăcută lui Dumnezeu
11 Februarie 2017
Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în pieţe şi...
Un gest nobil făcut din inimă curată
10 Februarie 2017
Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, şi şezând la masă, a venit o femeie...
Să înmulţim faptele bune şi rugăciunea
09 Februarie 2017
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea şi despre...
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece
08 Februarie 2017
Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da...
Doar prin El ne vine izbăvirea
07 Februarie 2017
Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine - cine citeşte să...
Toate sunt pentru întărirea credinţei noastre
06 Februarie 2017
Luaţi seama la voi înşivă. Că vă vor da în adunări şi veţi fi bătuţi în sinagogi şi veţi sta înaintea conducătorilor şi a regilor, pentru Mine, spre...
Timpul sfârşitului este un timp al judecăţii divine
03 Februarie 2017
Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învăţătorule, priveşte...

Arhivă ediții

Contactează-ne!