Dumitru Păduraru

Un creștin adevărat își va găsi mereu timp de rugăciune
26 Iulie 2017
Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să...
Pâinea Hristos hrăneşte sufletul
25 Iulie 2017
Iar Iisus le-a zis: Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor. Iar ei cugetau în sinea lor, zicând:...
El are putere asupra vieţii şi asupra morţii
24 Iulie 2017
Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer. Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face seară,...
Tatăl ceresc ne oferă viaţa cea veşnică
22 Iulie 2017
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu...
Prin cuvintele Sale a adus speranţă
21 Iulie 2017
Şi trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galileii şi, suindu-Se în munte, a şezut acolo. Şi mulţimi multe au venit la El, având cu ei...
Putem dobândi sfinţenia printr-o credinţă puternică
20 Iulie 2017
Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis:...
Urmarea lui Hristos, condiţie a înveşnicirii
19 Iulie 2017
Şi, cunoscându-L, oamenii locului aceluia au trimis în tot acel ţinut şi au adus la El pe toţi bolnavii. Şi-L rugau ca numai să se atingă de poala...
Păcatul umbreşte conştiinţa
18 Iulie 2017
În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul; el s-a sculat...
Îndoiala duce la necredinţă, iar necredinţa la pierzare
17 Iulie 2017
Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile? Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se...
Copilul aduce pace într-o căsnicie tulburată
15 Iulie 2017
Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind, I s-a închinat, zicând: Fiica mea a murit de curând dar, venind, pune mâna Ta peste ea şi va...
„De unde are El înţelepciunea aceasta?”
14 Iulie 2017
Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are...
Inimă de fiu, inimă de mamă şi minte de judecător
13 Iulie 2017
El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina...
Creştere, maturizare şi rodire
12 Iulie 2017
O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa, Şi care este mai mic decât toate...
Grâu binecuvântat sau neghine nefolositoare?
11 Iulie 2017
Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii...
Rodirea implică nădejde şi răbdare
10 Iulie 2017
Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: De ce le vorbeşti lor în pilde? Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat...

Arhivă ediții

Contactează-ne!