Dumitru Păduraru

Maica Domnului este izvor şi rădăcină a bunătăţilor negrăite
25 Martie 2017
Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice...
Domnul Iisus Hristos, Bunul Păstor
24 Martie 2017
A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu...
Să fim lumină pentru cei din jurul nostru
23 Martie 2017
Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor...
Răbdarea este barometrul mântuirii
22 Martie 2017
Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru...
Să aducem roade vrednice de Împărăţia cerurilor
21 Martie 2017
Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit...
Sfânta Cruce, taina vieţii noastre
20 Martie 2017
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va...
„Dragostea este bucuria de a face şi altora bucurie”
18 Martie 2017
Şi trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând la vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat. Şi când şedea El în casa lui Levi, mulţi vameşi şi...
Să vă iubiţi unul pe altul
17 Martie 2017
Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar...
La glasul Domnului din sufletele noastre dispar furtunile
16 Martie 2017
Intrând El în corabie, ucenicii Lui L-au urmat. Şi, iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea. Şi venind ucenicii la...
În post se exersează răbdarea
15 Martie 2017
Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da...
Prin credinţă puternică putem face fapte plăcute Domnului
14 Martie 2017
Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De...
Adevăratele mărgăritare sunt credinţa, faptele bune şi dragostea
13 Martie 2017
Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune. Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte...
Prin Hristos, natura omenească s-a înălțat la cer
11 Martie 2017
Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, sculându-Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se...
În post să ne curăţim templul sufletului
10 Martie 2017
Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de El, pe când învăţa, arhiereii şi bătrânii poporului şi...
Stăpânul viei, Dumnezeu, este drept şi milostiv
09 Martie 2017
Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!