Adrian Ignat

Biserica, unul dintre fundamentele existenței noastre naționale
10 Martie 2019
Creştinismul a marcat pentru totdeauna viaţa popoarelor care l-au îmbrăţişat. Prin intermediul acestuia, oamenii au înţeles că viaţa aceasta nu este scopul unic al existenţei lor, că pregătirea pentru întâlnirea Dumnezeului celui viu, a Celui care...
Nicodim Munteanu, un Patriarh cărturar în vremuri potrivnice
06 Ianuarie 2019
După perioada arhipăstoririi Patriarhului Miron Cristea (1925-1938), în România a urmat o perioadă tulbure, marcată de schimbări politice, de pierderi ma­jore de vieți omenești și daune materiale pricinuite de cel de-al Doilea Război Mondial,...
Ierarhul împlinirii idealului naţional
02 Decembrie 2018
Personalitate excepțională a începutului de secol XX, Patriarhul Miron Cristea a marcat istoria noastră, fiind implicat în marile evenimente ale timpului său. „Om de echilibru”, ierarhul plecat din scaunul episcopal de la Caransebeș s-a manifestat...
Ortodoxia românească și unitatea națională
28 Octombrie 2018
Întreaga evoluţie a unui popor este strâns legată de etnogeneza sa. Iar pentru orice popor, inclusiv pentru poporul român, etnogeneza sa este una dintre cele mai importante şi dezbătute probleme. Faptul că ne-am născut români şi creştini în...
Unitatea românilor, misiunea îndeplinită de Biserica neamului
05 August 2018
În întreaga noastră istorie Biserica Ortodoxă și-a adus contribuţia prin faptă şi cuvânt la propășirea poporului român. Cu sprijinul Bisericii, cultura și spiritualitatea românească au putut crește, aducând roade bune la vremea cuvenită; în tinda...
„Glasul nostru va deschide pentru totdeauna porţile Carpaţilor”
01 Iulie 2018
În curgerea vremii, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au iden­tificat mereu cu năzuinţele noastre de dreptate socială, independenţă, libertate şi unitate naţională, au participat, prin „cuvânt şi faptă”, la marile evenimente din istoria...
Repere istorice privind Unirea Basarabiei cu România
20 Aprilie 2018
Într-un climat favorabil, la Chişinău are loc, în perioada 20-28 octombrie (stil vechi), primul Congres al ostaşilor moldoveni. Au...
Gurie Grosu, primul mitropolit al Basarabiei unite cu Ţara
25 Martie 2018
Pământ românesc situat între Prut şi Nistru, Basarabia nu a reprezentat o entitate statală despărţită de Moldova; istoria Basarabiei este istoria Moldovei; căci timp de secole ea a făcut parte din acest principat, constituind partea răsăriteană a...
Biserica în slujba unităţii naţionale
07 Ianuarie 2018
Epopeea Războiului pentru Întregirea Neamului, ­încununată cu Marea Unire din anul 1918 şi făurirea statului naţional unitar ­român, a cuprins, în vâltoarea faptelor...
Orbul din Ierihon sau despre stăruința în rugăciune
03 Decembrie 2017
Duminica a 31-a după Pogorârea Sfântului Duh
Contribuţia Bisericii la Marea Unire
28 Noiembrie 2017
Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an providenţial. La 27 martie 1918 Basarabia - „lacrima neamului românesc” - revenea la patria-mamă; la 28 noiembrie 1918 era rândul...
Biserica Ortodoxă Română în timpul Patriarhului Justinian
26 Martie 2017
Odată cu consolidarea puterii Partidului Comunist în România după 1945, acesta va căuta să limiteze prezenţa Bisericii Ortodoxe Române în viaţa socială. Ca urmare, Biserica...
A întărit cu scrisul și cu rugăciunea neamul lui mult încercat
13 Decembrie 2015
Veacul al XVII-lea se ca­rac­terizează în istoria noas­tră bisericească prin adânci frământări şi pro­funde transformări. Pentru poporul român din cele trei...
Apostolul Andrei, misionarul din ținuturile scitice
29 Noiembrie 2015
Poporul român s-a născut creştin. Această simplă afirmaţie vine să arate modul cum formarea poporului român şi a limbii române este strâns legată de încreştinarea noastră. Propovăduirea credinței în Hristos pe o parte a teritoriului românesc de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!