Stelian Tofană

Vindecarea muțeniei și surzeniei generației de azi
13 August 2017
Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Matei 17, 14-23
Suferința de singurătate!
07 Mai 2017
Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)Ioan 5, 1-15 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor era...
Despre „ne-risipa” iubirii pentru doi fii risipitori
12 Februarie 2017
Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului...
Puterea izbăvitoare a Crucii
11 Septembrie 2016
Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17 Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în...
Curajul de a fi sfânt
26 Iunie 2016
Duminica întâi după Rusalii
Parabola unui dublu paradox: virtuosul păcătos și păcătosul drept
21 Februarie 2016
Duminica a 33‑a după Rusalii
O nouă lucrare în cercetarea biblică românească
19 Noiembrie 2015
Minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în literatura biblică românească au fost tratate sporadic, doar la nivel omiletic, abordate în cărțile de predici,...
Rațiunea nu primește, iar inima nu poate!?
04 Octombrie 2015
Duminica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor) Luca 6, 31‑36 „Zis‑a Domnul:...
Rațiunea unei chemări și ne-logica unei urmări
14 Iunie 2015
Duminica a 2‑a după Rusalii (a Sfinților Români) Matei 4, 18‑23
„Pribegia“ Pruncului Iisus
26 Decembrie 2014
  Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt) Mt. 2, 13-23 După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând:...
Ne place acest Iisus?
29 Ianuarie 2014
Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei) (Matei 15, 21-28) În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sido­nu­lui. Şi, iată, o femeie ca­na­neea­ncă, din acele ţinuturi, ieşind...
„Evanghelia“ Păstorilor şi „taina inimii“ Mariei
11 Decembrie 2013
Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, în liniştea unei nopţi, undeva la marginea unui orăşel obscur, numit Betleem, dintr-odată, fără de veste, se face o lumină neobişnuită: un înger coboară din cer, se arată unor păstori, pe un...
Sfânta Cruce în mărturia Noului Testament
04 Aprilie 2013
Lumea e plină de „creştini fără de Cruce“, deşi mulţi dintre aceştia o poartă la gât, ca obiect de podoabă, o au în casă, în maşină, pe birou, dar fără ca purtarea ei să însemne şi asumarea căii Crucii. Crucea...
Rusalii: minunea „auzirii“ sau a „vorbirii“ în limbi?
02 Iunie 2012
Vorbirea în limbi străine a Apostolilor, ca dar al Cincizecimii, confirmă lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii de pretutindeni şi dintotdeauna, făcând posibilă propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului. Harisma vorbirii în...
Lumea în faţa Judecăţii
18 Februarie 2012
Tabloul judecăţii finale ne cutremură pe toţi. Nimic din totalitatea vieţii pământeşti nu va rămâne atunci acoperit, neapreciat, nevalorificat, nejudecat, ci pentru toate se va răspunde într-o deplină şi nouă înţelegere a tuturor, de către...

Arhivă ediții

Contactează-ne!