Stelian Tofană

Împărăția lui Dumnezeu nu este aici, și nici acolo…!
13 Ianuarie 2019
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Matei 4, 12-17 În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum,...
Când nu mai există nici o speranță, mai există, totuși, una
28 Octombrie 2018
Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) Luca 8, 41-56 În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre...
Pilda dublei cruzimi și dilema „hainei de nuntă”
02 Septembrie 2018
Duminica a 14-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat) Matei 22, 2-14
Un misionar născut din întrebări
06 Mai 2018
Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei) Ioan 4, 5-42 În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna lui Iacov....
Parabola celor două chemări
17 Decembrie 2017
Duminica a 28-a după Rusalii
Vindecarea muțeniei și surzeniei generației de azi
13 August 2017
Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Matei 17, 14-23
Suferința de singurătate!
07 Mai 2017
Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)Ioan 5, 1-15 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor era...
Despre „ne-risipa” iubirii pentru doi fii risipitori
12 Februarie 2017
Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului...
Puterea izbăvitoare a Crucii
11 Septembrie 2016
Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17 Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în...
Curajul de a fi sfânt
26 Iunie 2016
Duminica întâi după Rusalii
Parabola unui dublu paradox: virtuosul păcătos și păcătosul drept
21 Februarie 2016
Duminica a 33‑a după Rusalii
O nouă lucrare în cercetarea biblică românească
19 Noiembrie 2015
Minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în literatura biblică românească au fost tratate sporadic, doar la nivel omiletic, abordate în cărțile de predici,...
Rațiunea nu primește, iar inima nu poate!?
04 Octombrie 2015
Duminica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor) Luca 6, 31‑36 „Zis‑a Domnul:...
Rațiunea unei chemări și ne-logica unei urmări
14 Iunie 2015
Duminica a 2‑a după Rusalii (a Sfinților Români) Matei 4, 18‑23
„Pribegia“ Pruncului Iisus
26 Decembrie 2014
  Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt) Mt. 2, 13-23 După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând:...

Arhivă ediții

Contactează-ne!