Viorel Ioniţă

Românii-americani și Marea Unire
07 Decembrie 2018
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost rezultatul strădaniei tuturor românilor din toate provinciile românești care au constituit atunci România Mare, precum și ale...
Contribuția comunei Țânțari la Marea Unire
20 Octombrie 2018
Comuna Țânțari, devenită din anul 1965 Dumbrăvița, de care depinde satul Vlădeni, unde s-a născut cel mai mare teolog român, pr. prof. acad. dr. Dumitru Stăniloae...
Lansarea „procesului conciliar” în Europa
08 Iunie 2017
După cea de-a VIII-a Adunare Generală a Conferinței Bisericilor Europene (CBE) din 1979 au urmat trei Întruniri Ecumenice Europene, între CBE şi Consiliul...
Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în cadrul CBE
18 Mai 2017
Cea de-a VI-a Adunare Generală a Conferinței Bisericilor Europene (CBE) s-a desfăşurat între 26 aprilie și 3 mai 1971 la Nyborg, în Danemarca, și a tratat tema „Slujitori ai...
Primii reprezentanți români la Conferința Bisericilor Europene
04 Mai 2017
Cea de a III-a Adunare Generală a Conferinței Bisericilor Europene (CBE) s-a desfăşurat la Nyborg, în Danemarca, între 1...
Începuturile Conferinţei Bisericilor Europene
20 Aprilie 2017
Iniţiativa înfiinţării unui organism care să faciliteze dezvoltarea relaţiilor dintre diferitele Biserici europene a apărut imediat după cel de-al Doilea Război Mondial....
Comisia Specială pentru cooperarea ortodocşilor cu CEB
06 Aprilie 2017
După căderea Cortinei de Fier, Biserica Ortodoxă Română și-a continuat activitatea în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, participând la următoarele patru Adunări...
Mărturii ortodoxe în cadrul Adunărilor Generale ale CEB
23 Martie 2017
După ce a devenit membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor la New Delhi, India, în 1961, Biserica Ortodoxă ­Română a participat, până la evenimentele din decembrie...
„Cugetări necugetate” despre Dumnezeu, om și creație
18 Martie 2017
Ultima carte a părintelui Gheorghe Col­țea, protopop de Bran-Zărnești, se înscrie în mod firesc pe linia publi­cațiilor sale anterioare, din care amintim: „Poteci de...
„O înţelegere comună a slujirii şi mărturiei creştine”
09 Martie 2017
Imediat după Adunarea generală de la Amsterdam (1948), Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) a luat  în considerare criticile formulate la adresa sa de Conferinţa interortodoxă de la Moscova. Astfel, Comitetul...
Participări românești la întruniri ecumenice interbelice
23 Februarie 2017
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Biserica Ortodoxă a intrat tot mai des în legătură cu comunitățile creștine eterodoxe, atât în urma schimbărilor politice și sociale din țările de tradiție ortodoxă, cât mai ales...
Declarația ortodoxă de la Lausanne din anul 1927
09 Februarie 2017
Mişcarea Ecumenică s‑a conturat mai precis după Primul Război Mondial, în special prin apariţia a trei direcţii de acţiune: „Consiliul Mondial al Misiunilor”, „Viaţă şi Acţiune” şi...
Încercări de refacere a unităţii creștinilor în secolul XX
26 Ianuarie 2017
Termenul de „ecumenism” este astăzi folosit de unii credincioși ortodocși în sens peiorativ și pus în legătură aproape exclusivă cu pretinse atitudini de nerespectare a...
Statistici actuale în Biserica Ortodoxă
12 Ianuarie 2017
Începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până astăzi, Biserica Ortodoxă, cea „Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”, s-a confruntat cu schimbări politice și...
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe
16 Iunie 2016
Scopul direct al întrunirii Sfântului și Marelui Sinod este de a discuta, îndrepta și în final adopta, în măsura în care vor fi aprobate în unanimitate,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!