Vasile Oltean

Sprijinul Principatelor Române pentru şcoala română din Braşov
28 Noiembrie 2018
În Șcheii Brașovului s-au strâns de-a lungul secolelor numeroase mărturii ale legăturilor pe care românii din Șcheii Brașovului le aveau cu cei din Moldova și Muntenia....
Mihai Viteazul într-o cronică din 1603, tipărită la Nürenberg
28 Iulie 2018
În bogatul tezaur de carte veche, pe care l-a adăpostit biserica voievodală „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului, am aflat o cronică în limbă germană gotică însumând 707...
Popasurile voievodului Mihai Viteazul la Brașov
27 Iulie 2018
„La anul 1599 - se scrie în cronica anonimã din Şchei - s-au sculat Mihai Vod(ă) domn(ul) Ţării Munteneşti, trecând muntele într-această Ţară... pentru aceia s-au sculat...
Protopopul Mihai (1578-1604) din Șcheii Brașovului
21 Iulie 2018
În documentele din Șcheii Brașovului s-au strâns de-a lungul veacurilor mărturii ale legăturilor pe care românii ortodocși din Șcheii Brașovului le aveau cu Moldova și...
Sfântul Ștefan cel Mare în documente brașovene
24 Aprilie 2018
În arhiva istorică a Muzeului Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului se află și două documente realizate în contextul evenimentelor din 1904 când se comemorau 400...
Mărturii din Șcheii Brașovului despre relațiile cu Țările Române
18 Aprilie 2018
În documentele din Șcheii Brașovului s-au strâns de-a lungul veacurilor mărturii ale legăturilor pe care românii ortodocși din Șcheii Brașovului le aveau cu Moldova și...
Pași spre Marea Unire – mărturii din Șcheii Brașovului
17 Aprilie 2018
Șcheii Brașovului, așezat la întâlnirea tuturor drumurilor care duceau spre Țara Românească și Moldova, păstrează un adevărat tezaur documentar, confirmând prima școală...
Scrisoarea studenților basarabeni, despre Marea Unire
17 Februarie 2018
Între numeroasele documente ale anului istoric 1918, aflate în arhiva istorică a Muzeului „Prima Școală Românească” de la Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului se...
Școala de pictură pe sticlă din Șcheii Brașovului (II)
03 August 2017
Tehnica de lucru a icoanelor pe sticlă la meșterii din Șcheii Brașovului este descrisă amănunțit de academicianul Ioan Mușlea într-un studiu publicat în revista brașoveană...
Școala de pictură pe sticlă din Șcheii Brașovului (I)
02 August 2017
Între renumitele școli de pictură a icoanelor pe sticlă se numără și cea din Șcheii Brașovului,...
Mărturii brașovene despre Războiul de Independență al României
08 Mai 2017
Războiul pentru neatârnare, o încununare a sutelor de ani de lupte eroice ale poporului român pentru dezrobirea de sub jugul Porții Otomane, nu putea rămâne în afara...
Octoihuri slave tipărite de Coresi la Braşov în anii 1574-1575
25 Noiembrie 2016
Cartea de bază a cultului ortodox, Octoihul, „o sumă poetică a teologiei dogmatice", cuprinzând cântările Învierii pe cele opt glasuri, fiecare glas acoperind o săptămână...
Octoih slav tipărit de diaconul Coresi la Brașov
04 Noiembrie 2016
În cadrul „Anului tiparului bisericesc” în Patriarhia Română, prezentăm cărțile Diaconului Coresi, cel mai important tipograf din veacul al XVI-lea, în timp ce Brașovul a...
Liturghierul și Psaltirea în limba română tipărite de Coresi
31 Octombrie 2016
În cadrul „Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“în Patriarhia Română, prezentăm cărțile diaconului Coresi care au...
Activitatea diaconului Coresi în Șcheii Brașovului
10 Octombrie 2016
Diaconul Coresi şi colaboratorii săi (Călin, Mănăilă, Şerban Coresi, Toma, protopopii Iane şi Mihai ş.a.) au tipărit cele dintâi cărţi în limba română, făcând posibilă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!