Preot Ciprian Apetrei

Postul, timpul pocăinţei
11 Aprilie 2019
Postul Mare este un timp în care trebuie intensificată pocăinţa prin Taina Spovedaniei. Atunci când vorbim despre mărturisire, trebuie să înţelegem prin aceasta, mai presus...
Canonul lacrimilor şi pocăinţa Sfintei Maria Egipteanca
10 Aprilie 2019
În această seară se săvârșește în biserici Denia Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care cuprinde rânduiala Utreniei zilei de joi, în cadrul căreia se citește...
Participarea creştinului ortodox la Sfânta Liturghie
09 Aprilie 2019
Biserica ne învaţă ca în duminici şi sărbători să participăm la Sfânta Liturghie. Pentru că Liturghia deschide credinciosului, în această lume dominată de timp, calea...
Săptămâna a cincea din Postul Mare
08 Aprilie 2019
Perioada Postului Mare este una specială în viața Bisericii. Ajunşi în săptămâna a cincea a Postului Mare, urcuşul nostru duhovnicesc se intensifică. În această săptămână,...
Antifoanele
06 Aprilie 2019
În prima parte a Sfintei Liturghii, la strană se cântă antifoanele. Denumirea de antifoane vine de la practica cântării alternative a psalmilor şi a refrenelor de către două...
„Scara” Sfântului Ioan
06 Aprilie 2019
Pe drumul desăvârşirii duhovniceşti din timpul Postului Mare avem ca ghid lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul, alcătuită din 30 de capitole pentru mântuire. Ea...
Prochimenul
05 Aprilie 2019
În cadrul slujbelor bisericeşti, la momentul citirii lecturilor biblice, rostim şi prochimenul, un vers biblic, cântat sau citit. Mai exact, prochimenul, un stih extras din...
Răul în creaţie
04 Aprilie 2019
Potrivit învăţăturii de credinţă creştine, răul existent în lume vine prin păcat. Dar răul exista înaintea păcatului omenesc. Sfânta Scriptură spune că îngerii au căzut din...
Opera de răscumpărare a Domnului nostru Iisus Hristos
03 Aprilie 2019
Hristos este Mântuitor, fiindcă opera de răscumpărare rămâne nedespărţită de Persoana Cuvântului întrupat. Părintele Dumitru Stăniloae evidenţiază rolul Fiului în opera de...
Slava lui Dumnezeu
02 Aprilie 2019
„Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere” (Marcu 9, 1). Aşa se...
Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru
01 Aprilie 2019
Persoana Mântuitorului se află prezentă în istoria mântuirii oamenilor de la început până la final. Revelaţia dumnezeiască cuprinsă în Noul Testament se identifică cu...
Sfânta Cruce, pomul vieții
30 Martie 2019
Părinții Bisericii aseamănă Crucea de-viață-dătătoare cu pomul vieții și o sădesc în mijlocul călătoriei duhovniceşti a Postului Mare. După cum în mijlocul raiului era sădit...
Sfânta Cruce, semnul dragostei nemărginite a lui Dumnezeu
29 Martie 2019
Cine ascultă cuvântul lui Hristos, care spune că El este Calea, Adevărul şi Viaţa, şi-l împlineşte prin obiectivarea lui în dragostea faţă de aproapele, se bucură de...
Duminica Sfintei Cruci
29 Martie 2019
Fiecare duminică din Postul Mare are propria sa temă, cea de-a treia duminică a acestei perioade fiind închinată Sfintei Cruci. Din învățăturile ei înțelegem că în Crucea...
Crucea de viaţă dătătoare
28 Martie 2019
Când un ortodox rosteşte cuvântul „cruce” se gândeşte, în primul rând, la crucea lui Hristos, la crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, crucea jertfei Sale, întrucât...

Arhivă ediții

Contactează-ne!