Preot Ciprian Apetrei

Căsătoria civilă şi nunta creştină
06 Septembrie 2018
Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ, în condiţiile legii, adică are la bază un contract, plecând însă de la...
Postul de o zi
05 Septembrie 2018
Din cele mai vechi timpuri s-a păstrat obiceiul de a posti o zi înaintea unor sărbători mai mari sau în unele zile care aminteau fapte sau evenimente triste din istoria...
Ectenia întreită
04 Septembrie 2018
După citirea Sfintei Evanghelii şi rostirea cuvântului de învăţătură urmează în cadrul Sfintei Liturghii ectenia întreită. Prin această ectenie înţelegem invocarea...
Antifoanele
03 Septembrie 2018
În primele secole creştine, după adunarea poporului în biserică şi intrarea arhiereului şi a preoţilor, Sfânta Liturghie începea cu lecturile din Sfânta Scriptură şi...
Un nou an bisericesc
01 Septembrie 2018
Anul nou bisericesc, care începe astăzi, la 1 septembrie, este un reper fixat de Biserică prin care omul este invitat să parcurgă drumul creșterii sale duhovnicești într-o...
Ultima zi din anul bisericesc
31 August 2018
Ziua de 31 august este ultima din cursul anului bisericesc, iar la 1 septembrie, după cum au stabilit Sfinţii Părinţi ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea, începe noul an...
Sfântul Dionisie Exiguul şi Anul bisericesc
30 August 2018
Anul bisericesc începe la 1 septembrie, zi în care Biserica Ortodoxă Română sărbătorește pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, Smeritul sau „cel Mic”. El a fost una dintre...
Cinstitul cap al Botezătorului
29 August 2018
Biserica noastră îl cinsteşte pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul de-a lungul anului bisericesc în zilele de 23 septembrie - „Zămis­lirea Sfântului Proroc Ioan...
Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
28 August 2018
În calendarul bisericesc, în ziua de 29 august, este pomenită Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Referindu-se la această zi de cinstire a Sfântului Proroc...
Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos
27 August 2018
Despre Sfântul Ioan Botezătorul fiecare creştin ştie mai ales de naşterea lui minunată, Botezul Domnului şi sfârşitul său, chip al martiriului de mai târziu din Biserică....
Heruvicul
25 August 2018
În cadrul Sfintei Liturghii, îna­inte de Intrarea Mare, la strană se cântă Heruvicul, prin care suntem pregătiţi duhovniceşte să-L primim pe Hristos, Împăratul tuturor,...
Sărutarea păcii
24 August 2018
Sărutul păcii este unul dintre cele mai vechi ritualuri creştine, menţionat încă din Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel îşi încheie patru epistole cu un îndemn la...
Ectenia Mare
23 August 2018
După binecuvântarea mare urmează la Sfânta Liturghie o succesiune de cereri, cunoscute sub denumirea de „Ectenia Mare”. Provenind din limba greacă, termenul „ectenie”...
Binecuvântarea mare
22 August 2018
Sfânta Liturghie începe prin rostirea de către preot a binecuvântării mari: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii...
Pâinea şi vinul, daruri pentru Sfânta Liturghie
21 August 2018
Sfânta Liturghie reprezintă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De aceea este firesc ca, adunându-ne în biserică, să-I aducem lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca, apoi, în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!