Preot Ciprian Apetrei

Săptămâna pregătitoare pentru Duminica Sfintei Cruci
07 Martie 2018
Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Paştilor este închinată cinstirii Sfintei Cruci. Este aşezată în mijlocul postului pentru a ne întări duhovniceşte pe noi...
Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri
06 Martie 2018
Se împlinesc astăzi 79 de ani de la trecerea la Domnul a primului Patriarh al României, Miron Cristea, unul dintre făuritorii Marii Uniri. A militat pentru unitatea...
Sfânta Cruce, simbolul identităţii creştine
06 Martie 2018
Lumea noastră este într-o continuă schimbare a paradigmelor axiologice. Societatea este bulversată de convulsii în care reperele şi simbolurile se pierd în masa desuetă a...
Trăirea isihastă
05 Martie 2018
Isihasmul nu este un concept, ci un principiu de viaţă. Este o modalitate de a trăi în linişte, dar nu neapărat într-un loc retras sau într-un loc ascuns, ci liniştirea...
Sărindarele din Postul Mare
03 Martie 2018
O variantă de pomelnic pentru cei adormiţi care se aduce la biserică în Postul Mare este sărindarul. Acesta începe să fie pomenit din sâmbătă colivelor sau a Sfântului...
Rugăciunea particulară
02 Martie 2018
Rugăciunea este ridicarea minţii şi voii noastre către Dumnezeu. Evagrie Monahul zice că „rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu”. De aceea se cuvine ca atunci când...
Spiritualitatea ortodoxă
01 Martie 2018
Ortodoxia este spirituală prin definiţie. Din perspectivă orto­do­xă, spiritualitatea are un ca­racter ontologic. Acest lucru în­seam­nă că îmbrățișează...
Un străromân organizator al monahismului occidental
28 Februarie 2018
Dacă cercetăm cu atenţie dicţionarele de spiritualitate occidentală, vom vedea că un străromân, Sfântul Ioan Casian, originar din Scythia Minor (Dobrogea de astăzi), este...
Rugăciunea inimii
27 Februarie 2018
Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte...
Icoana, mărturisire a adevărului Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 Februarie 2018
Părintele Dumitru Stăniloae spunea: „Icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față”. Fundamentul dogmatic al cultului...
Ziua de cinstire a credinței care duce la mântuire
24 Februarie 2018
În Duminica Ortodoxiei, sărbătorim restabilirea cultului sfintelor icoane de către...
Sâmbăta colivelor
24 Februarie 2018
Prima sâmbătă din Postul Mare este cunoscută sub denumirea de Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu această zi încep pomenirile din Postul Mare pentru cei...
Întru aşteptarea şi bucuria Duminicii Ortodoxiei
23 Februarie 2018
Duminica Ortodoxiei ne aminteşte de sinodul din anul 843. Acest sinod a declarat valabile toate hotărârile celor şapte sinoade ecumenice, a restabilit cinstirea sfintelor...
Pavecerniţa Mare
22 Februarie 2018
La începutul Postului Mare remarcăm rânduiala liturgică numită Pavecerniţa Mare în cadrul căreia în primele patru zile din post se citeşte Canonul Sfântului Andrei...
Liturghia Darurilor înainte sfinţite
21 Februarie 2018
Astăzi este prima zi din Postul Mare în care se săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte sfinţite sau a Sfântului Grigorie Dialogul. Această Liturghie se săvârşeşte în Postul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!