Preot Ciprian Apetrei

Căsătoria, taina care ne arată calea către mântuire
03 Octombrie 2018
În Biserică, mirii sunt uniţi prin Taina Căsătoriei cu harul Duhului Sfânt ca să trăiască împreună toată viaţa, având ca scop ferirea de păcat, naşterea de prunci şi...
Cununia este Taina Dragostei dintre un bărbat şi o femeie
02 Octombrie 2018
Legătura dintre un bărbat şi o femeie în Biserică se binecuvântează prin Taina Nunţii. Familia creştină se întemeiază prin Taina Cununiei, fiind formată în urma uniunii...
Maica Domnului, ocrotitoarea creştinilor
01 Octombrie 2018
Maica Domnului este pururea rugătoare pentru poporul dreptcredincios. Ea mijloceşte pentru noi pe lângă Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Părintele arhimandrit Cleopa...
Sfântul Grigorie Luminătorul
29 Septembrie 2018
La 30 septembrie, îl sărbătorim pe Sfântul Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei. Acest sfânt, care este numit Luminătorul, pentru că a adus lumina Evangheliei...
Hristos a binecuvântat la Nunta din Cana căsătoria dintre un bărbat şi o femeie
28 Septembrie 2018
Prin actul creaţiei se pun bazele căsătoriei ca instituţie. Căsătoria dintre bărbat şi femeie a fost binecuvântată de Dumnezeu în rai, iar când Fiul lui Dumnezeu a venit să...
Familia binecuvântată, bazată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie
27 Septembrie 2018
Din cele mai vechi timpuri, poporul român a moștenit și a cultivat un respect deosebit față de familie, numită Biserica de acasă, având credința că aceasta este...
Taina Cununiei, unire în Hristos
26 Septembrie 2018
Căsătoria nu este doar un acord recunoscut de legile societății, ci capătă valoare veșnică prin Taina Cununiei, devenind astfel o unire veşnică întru Hristos. Ea este mai...
Cununia, binecuvântare pentru legătura firească dintre bărbat şi femeie
25 Septembrie 2018
Legătura dintre bărbat și femeie este naturală și se sfințește printr-un act cu dimensiune mistică - Taina Nunţii. Vocaţia firească pentru fiecare bărbat şi femeie este să...
Nunta, Taina comuniunii dintre bărbat şi femeie
24 Septembrie 2018
Nunta este Taina care inserează obiectiv unirea bărbatului cu femeia în relaţia strânsă şi fiinţială a Bisericii cu Hristos. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel arată...
Familia, cale spre Împărăţia lui Dumnezeu
22 Septembrie 2018
Familia se constituie prin căsătorie, adică prin însoţirea de bună voie şi pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie.
Căsătoria, act sfânt de origine dumnezeiască
21 Septembrie 2018
Taina Cununiei este cea mai veche instituție de drept divin, fiind instituită de Dumnezeu încă din rai prin însuși actul creării omului ca bărbat și...
Teologia creştină
20 Septembrie 2018
Etimologic, noţiunea de teologie vine de la cuvintele greceşti Theos (Dumnezeu) şi logos (cuvânt), însemnând cuvânt, învăţătură sau discurs despre Dumnezeu şi despre...
Familia, fundamentul existenței noastre
23 Septembrie 2018
Omul în dezvoltarea sa ca ființă socială are la bază valorile pe care le primește în familie. Primul contact axiologic cu lumea care ne înconjoară se petrece în familie. În acest sens, putem afirma că familia este prima valoare pe care o primește...
O familie mărturisitoare
19 Septembrie 2018
Un model pentru familia creştină de astăzi este cea a patricianului şi generalului roman Sfântul Eustaţie. El a fost martirizat la Roma, împreună cu familia sa, în timpul...
Pomenirea la Proscomidie
18 Septembrie 2018
Proscomidia este slujba de pregătire a darurilor de pâine şi vin pentru Sfânta Liturghie. În cadrul acestei rânduieli liturgice sunt pomeniţi atât credincioşii în viaţă, cât...

Arhivă ediții

Contactează-ne!