Preot Ciprian Apetrei

Familia creştină
17 Septembrie 2018
În Biserica Ortodoxă familia se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în Taina Sfintei Cununii oficiate de preot...
Sfânta Cruce, altarul mântuirii noastre
15 Septembrie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din iubirea Sa de oameni, ne-a răscumpărat din blestemul legii, cu scump sângele Său, jertfindu-Se pentru mântuirea...
Sfânta Cruce
14 Septembrie 2018
Sfântul Apostol Pavel spune: „Cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,...
Înălţarea Sfintei Cruci
13 Septembrie 2018
Simbolul credinţei noastre creştine este Sfânta Cruce, mijlocul prin care a fost înfăptuită minunea învierii omului și a vindecării firii omenești supuse stricăciunii....
Însuşirile familiei creştine
12 Septembrie 2018
Omul a fost creat ca fiinţă socială, pentru a trăi încă din Rai împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor...
Părintele eclesiologiei creştine
11 Septembrie 2018
Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte în data de 13 septembrie pe părintele eclesiologiei creştine, adică al învăţăturii despre Biserică, pe Sfântul Ciprian, Episcopul...
Cinstirea Maicii Domnului în slujbele Bisericii
10 Septembrie 2018
Maica Domnului deține ­întâietatea în ceea ce priveşte cinstirea sfinţilor în Ortodoxie şi acest lucru se reflectă în rânduielile liturgice ce se oficiază în Biserică....
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Maria Fecioara
08 Septembrie 2018
Maica Domnului, Preacurata Fecioară Maria este „Născătoare de Dumnezeu”, Maica lui Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Preacurata Fecioară Maria a fost fecioară...
Naşterea Maicii Domnului
07 Septembrie 2018
Prima sărbătoare a noului an bisericesc este Naşterea Maicii Domnului, în ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare reprezintă poarta de intrare în cuprinsul întregului şir...
Căsătoria civilă şi nunta creştină
06 Septembrie 2018
Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ, în condiţiile legii, adică are la bază un contract, plecând însă de la...
Postul de o zi
05 Septembrie 2018
Din cele mai vechi timpuri s-a păstrat obiceiul de a posti o zi înaintea unor sărbători mai mari sau în unele zile care aminteau fapte sau evenimente triste din istoria...
Ectenia întreită
04 Septembrie 2018
După citirea Sfintei Evanghelii şi rostirea cuvântului de învăţătură urmează în cadrul Sfintei Liturghii ectenia întreită. Prin această ectenie înţelegem invocarea...
Antifoanele
03 Septembrie 2018
În primele secole creştine, după adunarea poporului în biserică şi intrarea arhiereului şi a preoţilor, Sfânta Liturghie începea cu lecturile din Sfânta Scriptură şi...
Un nou an bisericesc
01 Septembrie 2018
Anul nou bisericesc, care începe astăzi, la 1 septembrie, este un reper fixat de Biserică prin care omul este invitat să parcurgă drumul creșterii sale duhovnicești într-o...
Ultima zi din anul bisericesc
31 August 2018
Ziua de 31 august este ultima din cursul anului bisericesc, iar la 1 septembrie, după cum au stabilit Sfinţii Părinţi ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea, începe noul an...

Arhivă ediții

Contactează-ne!