Preot Ciprian Apetrei

Avva Antonie, model de trăire ascetică
16 Ianuarie 2019
În data de 17 ianuarie îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, care de 1.700 de ani este model de credinţă statornică în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus...
Săptămâna sfinţilor egipteni
15 Ianuarie 2019
Sfinţii sunt persoane universale pentru că tot ceea ce gândesc, vorbesc şi fac se raportează la voinţa lui Dumnezeu şi la învăţătura Bisericii, nu la principii şi...
Raţionalitatea creaţiei
15 Ianuarie 2019
Dumnezeu a creat lumea şi o îmbrăţişează cu energiile Sale divine, astfel toate aspectele realităţii create îşi au originea în El, inclusiv raţionalitatea lumii. Raţiunea...
Astăzi se încheie sărbătoarea Botezului Domnului
14 Ianuarie 2019
Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română este Odovania praznicului Botezului Domnului. Se încheie perioada de prăznuire a sărbătorii, care a început la data de 6 ianuarie....
Împărăţia lui Dumnezeu
12 Ianuarie 2019
Răspunsul la întrebarea 'Ce este Împărăţia lui Dumnezeu?~ ni-l oferă Sfântul Apostol Pavel: „Împărăţia lui Dumnezeu nu e mâncare, nici băutură, ci sfinţe­nie şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Împărăția lui Dumnezeu sau...
Euharistia, centrul Liturghiei
11 Ianuarie 2019
Sfânta Liturghie este slujba esenţială în care Biserica se înalţă în Împărăţia lui Dumnezeu, prefăcând viaţa noastră în comuniune, din iubire, cu Sfânta Treime şi între noi. Euharistia este punctul culminant şi raţiunea de a fi a Sfintei...
Libertatea omului
10 Ianuarie 2019
Una dintre principalele obiecţii pe care le întâlnim în societatea autonomă este următoarea: Dacă Dumnezeu guvernează lumea şi în special veghează asupra omului şi-l conduce pe acesta în acţiunile sale, aceasta înseamnă că El nimiceşte sau...
Întruparea Cuvântului şi comuniunea cu Dumnezeu
09 Ianuarie 2019
Învăţătura de credinţă ortodoxă se bazează pe revelaţia dumnezeiască în cele două moduri: naturală şi supranaturală. Revelaţia supranaturală culminează în Iisus Hristos, deoarece numai prin El ni s-a dat cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu şi a...
Pe scurt din eparhii
09 Ianuarie 2019
Conferinţa inaugurală a Asociaţiei Teologice Ortodoxe Internaţionale În perioada 9-12 ianuarie 2019, se desfăşoară la Iaşi conferinţa inaugurală a Asociaţiei Teologice Ortodoxe Internaţionale. Tema generală a evenimentului...
Înger omenesc
08 Ianuarie 2019
Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii „înger în trup” sau „înger...
Botezătorul Domnului
07 Ianuarie 2019
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În cursul anului bisericesc, care începe la 1 septembrie, avem următoarele zile de serbare a Sfântului Ioan Botezătorul: 23 septembrie (Zămislirea Sfântului Proroc...
Rânduieli liturgice în Ajunul Bobotezei
05 Ianuarie 2019
Anul acesta, Ajunul Bobotezei fiind în zi de sâmbătă, rânduiala tipiconală ortodoxă implică anumite modificări liturgice. Programul liturgic din catedrale, mănăstiri şi parohii începe astăzi cu slujba Utreniei, continuă cu Sfânta Liturghie a...
Boboteaza sau Dumnezeiasca Arătare
05 Ianuarie 2019
În calendarul Bisericii noastre, în data de 6 ianuarie, sărbătorim Botezul Domnului, unul dintre cele mai mari praznice ale creştinătăţii. Denumirea de Bobotează este dată sărbătorii de poporul dreptcredincios, iar în limbaj bisericesc,...
Ceasurile împărăteşti
04 Ianuarie 2019
Cele patru Ceasuri liturgice (Ceasul 1, 3, 6 şi 9) corespund orelor din zi 6, 9, 12 şi 15. Sunt slujbe bisericeşti încadrate în rânduiala Laudelor mici (Pavecerniţa şi Miezonoptica), fiind formate mai mult din citirile făcute la strană, din...
Timp pentru mântuire
03 Ianuarie 2019
Anii existenţei creştine sunt anii care ne duc către mântuire. Fiecare an care se adaugă vieții noastre pământești este un nou an al mântuirii, adică timpul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să ne întrebăm, în aceste...

Arhivă ediții

Contactează-ne!