Preot Ciprian Apetrei

Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, semnul recunoaşterii unui creştin adevărat
30 Octombrie 2018
Toţi oamenii prin botezul în numele Sfintei Treimi devin creştini şi astfel sunt membri ai trupului tainic al lui Hristos care este Biserica. A fi creştin dreptmăritor...
Primul Mitropolit al Ţării Româneşti
29 Octombrie 2018
Între sfinţii Bisericii noastre l-am pomenit, ieri, 28 octombrie, pe primul Mitropolit al Ţării Româneşti, Sfântul Ierarh Iachint, rămas în istorie cu apelativul „de Vicina”...
Cuviosul Dimitrie, ajutor în necazuri şi nevoi
27 Octombrie 2018
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou în timpul vieţuirii lui în această lume nu a ieşit cu nimic în evidenţă pentru contemporanii lui, ci din contră, s-a încadrat în cuvintele pe...
Izvorâtorul de Mir
26 Octombrie 2018
Dacă ne uităm în calendarul bisericesc vedem că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, pe care îl sărbătorim astăzi, are apelativul Izvorâtorul de Mir. Acest nume l-a primit de la...
Opera lui, o doxologie de o viață
28 Octombrie 2018
La începutul lunii octombrie s-au împlinit 25 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Dumitru Stăniloae. Părintele Stăniloae a trăit 90 de ani, o viaţă de om care a acoperit aproape în întregime secolul XX. Dar, prin viaţa sa, el a participat...
Pelerinajul
25 Octombrie 2018
„Pelerinajul religios este o constantă a umanității. El are moti­vații multiple și semnificații spirituale profunde când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii...
Smerenia şi bunătatea Sfântului Dimitrie
24 Octombrie 2018
„Smerit, fără de răutate, blând şi fără vicleşug, paşnic, părinte, mai presus de om, cu adevărat, în trup stricăcios fără stricăciune, locaş vrednic lui Dumnezeu te-ai...
Sfântul ocrotitor al capitalei României
23 Octombrie 2018
De 244 de ani, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ocroteşte de pe Colina Patriarhiei cetatea Bucureştilor, capitala României. În fiecare an, la sărbătoarea sa din 27 octombrie,...
Biblia
22 Octombrie 2018
Sfânta Scriptură sau Biblia reprezintă colecţia cărţilor sfinte ale Vechiului şi Noului Testament, scrise sub inspiraţia Duhului Sfânt pe un interval de aproximativ 1.500 de...
Originea neamului omenesc
20 Octombrie 2018
Dumnezeu l-a creat pe om din dragostea Sa infinită şi l-a pus în mijlocul grădinii edenice. El l-a făcut pe om bărbat şi femeie: „Bărbat şi femeie a făcut şi i-a...
Revelaţia dumnezeiască
19 Octombrie 2018
Actul prin care Dumnezeu Se face cunoscut pe Sine, voia Sa, hotărârile şi planurile Sale creaturilor raţionale şi libere poartă numele de revelaţie sau descoperire...
Pronia divină
18 Octombrie 2018
Dumnezeu a creat lumea şi omul din iubire, spre a împărtăşi creaturii bunătatea Sa. Astfel, Acela care din iubire a adus lumea şi omul de la neexistenţă la exis­tenţă...
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
17 Octombrie 2018
Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Matei 7, 21; 10, 32; 12, 50; 15, 13; 16, 17) și Dumnezeu adevărat (Ioan 10, 30; 17, 22), a doua Persoană din Sfânta...
Dumnezeu nu lasă nevădită sfinţenia
16 Octombrie 2018
Luna octombrie este marcată în Biserica Ortodoxă Română prin două mari pelerinaje care se organizează la Iaşi şi Bucureşti în cinstea a doi mari sfinţi ai smereniei, şi...
Simplitate, dragoste şi fidelitate întru urmarea lui Hristos
15 Octombrie 2018
În fiecare an, la 14 octombrie, sute de mii de pelerini îşi îndreaptă paşii spre Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a o cinsti pe ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Cuvioasă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!