Preot Ciprian Apetrei

Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
28 August 2018
În calendarul bisericesc, în ziua de 29 august, este pomenită Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Referindu-se la această zi de cinstire a Sfântului Proroc...
Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos
27 August 2018
Despre Sfântul Ioan Botezătorul fiecare creştin ştie mai ales de naşterea lui minunată, Botezul Domnului şi sfârşitul său, chip al martiriului de mai târziu din Biserică....
Heruvicul
25 August 2018
În cadrul Sfintei Liturghii, îna­inte de Intrarea Mare, la strană se cântă Heruvicul, prin care suntem pregătiţi duhovniceşte să-L primim pe Hristos, Împăratul tuturor,...
Sărutarea păcii
24 August 2018
Sărutul păcii este unul dintre cele mai vechi ritualuri creştine, menţionat încă din Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel îşi încheie patru epistole cu un îndemn la...
Ectenia Mare
23 August 2018
După binecuvântarea mare urmează la Sfânta Liturghie o succesiune de cereri, cunoscute sub denumirea de „Ectenia Mare”. Provenind din limba greacă, termenul „ectenie”...
Binecuvântarea mare
22 August 2018
Sfânta Liturghie începe prin rostirea de către preot a binecuvântării mari: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii...
Pâinea şi vinul, daruri pentru Sfânta Liturghie
21 August 2018
Sfânta Liturghie reprezintă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De aceea este firesc ca, adunându-ne în biserică, să-I aducem lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca, apoi, în...
Creştinismul, o religie liturgică
20 August 2018
Creştinismul nu este o ideologie, un sistem de idei la care putem sau nu să aderăm, ci viaţă, viaţa cea adevărată în comuniune cu Izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a...
Sfântul Agneţ
17 August 2018
Agnețul este partea pătrată sau pecetea pe care preotul o scoate cu copia din cea dintâi prescură folosită la Proscomidie și o așază apoi pe Sfântul Disc. Aceasta, prin...
Maica Domnului şi propovăduirea Evangheliei mântuirii
14 August 2018
Sfânta Fecioară Maria este Născătoarea de Dumnezeu pentru că din ea Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat firea omenească şi în felul acesta o cunoaştem şi noi ca Maică a lui...
Mărturisitorul lui Hristos, Cuviosul Maxim
13 August 2018
În calendarul Bisericii Ortodoxe astăzi este cinstit Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, a cărui mutare a moaştelor la Constantinopol o sărbătorim. A trăit între anii 580...
Biserica este apostolică
11 August 2018
Biserica este numită în Crez apostolică sau „apostolească” pentru că ea a fost întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe temelia Sfinţilor Săi Apostoli (Efeseni 2,...
Hristos, capul Bisericii
10 August 2018
Descoperirea dumnezeiască din Sfânta Scriptură ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos este capul Bisericii, iar Biserica este trupul Lui, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel:...
Locaşurile de cult de la începuturi până astăzi
09 August 2018
Sfinţii Apostoli şi cei dintâi creştini se adunau, la început, să săvârşească Taina Sfintei Jertfe a lui Hristos în casa unuia dintre ei, iar mai târziu, în biserici anume...
Cea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii
08 August 2018
Aşa o cinsteşte Biserica pe Sfân­ta Fecioară Maria când o laudă în cântările ei spunând: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!