Preot Ciprian Apetrei

Vecernia
26 Iunie 2018
Vecernia este slujba de seară şi este prima dintre cele şapte laude bisericeşti cu care se începe serviciul divin public al fiecărei zile liturgice.
Cum se oficiază cele șapte Laude în Biserica Ortodoxă
25 Iunie 2018
Cele şapte Laude sunt slujbe bisericeşti care se săvârşesc în toate zilele săptămânii. Numele lor sunt:  Miezonoptica;  Utrenia cu Ceasul întâi; Ceasul al treilea;...
Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul
23 Iunie 2018
În data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului. Sfântul Ioan Botezătorul încheie lungul şir al...
Categoriile de sfinţi
22 Iunie 2018
Biserica Ortodoxă îi împarte pe sfinţi în diferite categorii, după vrednicia şi în mod special după slujirea pe care au oferit-o acesteia. Astfel, în rugăciunea anaforalei din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, vedem enumerându-se, în afară de...
Felurile postului
21 Iunie 2018
Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios. Postul întreg, adevărat şi desăvârşit este nu numai cel trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate, împre­ună cu cel de fapte, postul de mâncare şi totodată de purtări. După...
Slujba Paraclisului
20 Iunie 2018
Paraclisele sunt slujbe asemănătoare Acatistelor, prin care rugăm pe Sfânta Fecioară sau pe alţi sfinţi să fie rugători ai noştri pe lângă Dumnezeu, spre a ne izbăvi de necazuri şi nevoi. Referindu-se la slujba Paraclisului, Preafericitul...
Teologie şi ştiinţă
19 Iunie 2018
Trăim un prezent impregnat de efortul persistent şi sistematic de descriere şi de înţelegere a universului. Astăzi, în dialogul dintre teologie şi ştiinţă se încearcă găsi­rea punţilor comune în înţelegerea acestuia. În acest sens,...
Omul alcătuit din trup şi suflet
18 Iunie 2018
Antropologia creştină învaţă ca omul este alcătuit din trup şi suflet. Părintele Dumitru Stăni­loae explică această învățătură astfel: „După credinţa creştină, omul...
Miezonoptica
16 Iunie 2018
Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude bisericești. Aşezarea ei în cultul Bisericii este întemeiată pe porunca Mântuitorului: „Vegheaţi dar, că nu ştiţi...
Proscomidiarul
15 Iunie 2018
În partea stângă a Altarului se află proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord al Altarului, o masă din marmură sau din lemn pe care se pregătesc Sfintele...
Antimisul
14 Iunie 2018
Antimisul (antimension în greacă înseamnă „în loc de masă”) este o năframă în patru laturi, ţesută din in ori din mătase, pe care se află întipărită icoana punerii în...
Existenţa creaţiei şi voinţa dumnezeiască
13 Iunie 2018
„La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Facerea 1, 1). Cea dintâi afirmaţie teologică a Bibliei este reluată de Crezul...
Sfânta Masă
12 Iunie 2018
În mijlocul Altarului unei biserici se află Sfânta Masă (Prestolul) sau Jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge în cadrul Sfintei...
Naosul bisericii
11 Iunie 2018
Una dintre părţile bisericii este naosul. Spaţiul dintre Altar şi pronaos formează naosul, care în limba greacă se traduce prin navă, corabie. Aflat sub bolta cupolei,...
Biserica, locaş de rugăciune
09 Iunie 2018
Biserica este locaşul sfânt, public în care se preamăreşte Dumnezeu, se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi în care se adună credincioşii spre a se împărtăşi din darurile şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!