Preot Ciprian Apetrei

Antimisul
14 Iunie 2018
Antimisul (antimension în greacă înseamnă „în loc de masă”) este o năframă în patru laturi, ţesută din in ori din mătase, pe care se află întipărită icoana punerii în...
Existenţa creaţiei şi voinţa dumnezeiască
13 Iunie 2018
„La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Facerea 1, 1). Cea dintâi afirmaţie teologică a Bibliei este reluată de Crezul...
Sfânta Masă
12 Iunie 2018
În mijlocul Altarului unei biserici se află Sfânta Masă (Prestolul) sau Jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge în cadrul Sfintei...
Naosul bisericii
11 Iunie 2018
Una dintre părţile bisericii este naosul. Spaţiul dintre Altar şi pronaos formează naosul, care în limba greacă se traduce prin navă, corabie. Aflat sub bolta cupolei,...
Biserica, locaş de rugăciune
09 Iunie 2018
Biserica este locaşul sfânt, public în care se preamăreşte Dumnezeu, se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi în care se adună credincioşii spre a se împărtăşi din darurile şi...
Acatistele
08 Iunie 2018
Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem mai ales mijlocirea sfinţilor pe lângă Dumnezeu spre a ne ajuta sau a ne izbăvi la vreme de nevoie şi de necaz. Ele nu fac parte...
Hirotonia
07 Iunie 2018
Hirotonia este Taina prin care cei anume pregătiţi primesc, prin punerea mâinilor şi rugăciunea arhiereului, puterea de a propo­vădui cuvântul lui Dumnezeu, de a sfinţi...
Cunoaşterea lui Dumnezeu
06 Iunie 2018
Rostul Bisericii lui Hristos este, de la Pogorârea Duhului Sfânt, sfinţirea oamenilor. Duhul Sfânt vine în lume pentru a constitui Biserica instituită de Hristos pe Cruce şi...
Rugăciunea Domnească
05 Iunie 2018
Rugăciunea este, prin excelenţă, un act de credinţă în Dumnezeu. Modelul desăvârşit de rugăciune este Rugăciunea Domnească, în care rostim: „Tatăl nostru, Care eşti în...
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
04 Iunie 2018
Biserica Ortodoxă sărbăto­rește în ziua 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pentru rolul major pe care l-au avut acești Sfinți Apostoli ai Mântuitorului în...
Duminica Tuturor Sfinţilor
31 Mai 2018
Prima duminică după Rusalii este dedicată de Biserica noastră ca zi de sărbătoare a tuturor sfinţilor din cei 2.000 de ani de istorie creştină. Această sărbătoare este şi a...
Biserica, Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ
30 Mai 2018
Venirea lui Hristos a adus în lume Împărăția lui Dumnezeu. Iar spațiul unde se arată Împă­răția lui Dumnezeu este biserica. Ea este de la Cincizecime Împărăţia lui...
Sărbătoarea Sfintei Treimi
29 Mai 2018
Biserica noastră a sărbătorit ieri Sfânta Treime: Dumnezeu Cel Unul în fiinţă şi întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea...
Rusaliile
26 Mai 2018
De Rusalii Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh în chip de limbi de foc peste Sfinţii Apostoli. Acest praznic este sărbătorit întotdeauna duminica, la 10...
Civilizaţia bizantină, factorul unităţii noastre religioase
27 Mai 2018
Unitatea civilizaţiei româneşti rezidă în credinţa majoritară ortodoxă (bizantină) a românilor. Această credinţă a adus un ansamblu de valori specifice Bizanţului în toate teritoriile locuite de români. Acest lucru a salvat românitatea, mai ales...

Arhivă ediții

Contactează-ne!