Prof. Dr. Dorin Stănescu

„Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918”
03 Noiembrie 2018
Eforturile Bisericii și clerului ortodox din zona Bucovinei pentru realizarea Unirii nu sunt foarte cunoscute și mai ales nu sunt prezente în ma­nualele de istorie ori...
Principalele evenimente din noiembrie 1918
01 Noiembrie 2018
3 noiembrie - Consiliul Națio­nal Român Central format din reprezentanții Partidului Național Român și ai Partidului Social-Democrat din Transilvania...
Pimen, Mitropolitul Războiului și al Întregirii Neamului
22 Octombrie 2018
Una dintre cele mai luminoase figuri ale generației care a reușit să câștige un război și să unească sub aripile aceluiași stat toate teritoriile locuite de români este cea...
Lupta de la Podul Jiului și omagiul lui Brâncuși
14 Octombrie 2018
În mersul său prin istorie, neamul românesc a cunoscut momente în care soarta sa a fost pusă la grele încercări, când contexte nefavorabile și forțe potrivnice amenințau să ne strivească, iar totul părea pierdut. În astfel de momente, ca prin...
Români în Parlamentul de la Budapesta la 1918
12 Octombrie 2018
În apropierea momentului-cheie al Centenarului - Marea Unire de la 1 Decembrie, se cuvine să rememorăm câteva repere importante ale luptei românilor pentru dreptul lor...
Chipuri, fapte, suferințe și pilde pentru viitor
20 Septembrie 2018
Unul dintre subiectele tabu ale cărților de istorie din vremea comunismului a fost cel legat de religie, Biserică și slujitorii săi. Istoria scrisă în anii ’50 la...
Unirea, rezultatul unui proces istoric continuu
23 Septembrie 2018
Apropierea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri reprezintă un moment special pentru întreaga națiune română și un eveniment unic pe care societatea noastră îl parcurge anul acesta. De aceea, se cuvine ca acest fenomen istoric, am spune primordial...
Bârladul și Marele Război
06 Septembrie 2018
Celebrarea Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri a reprezentat pentru istoriografia română o fericită ocazie de a se apleca asupra evenimentelor petrecute...
Principalele evenimente din septembrie 1918
01 Septembrie 2018
1 septembrie - Desființarea tuturor formelor de organizare și conducere ale Bisericii din Basarabia care fuseseră create de către stăpânirea rusă și...
Statutul istoriei și al istoricului la un secol de la Marea Unire
30 August 2018
Iașiul găzduiește de ieri, 29 august, și până în 2 septem­brie 2018, Congresul Isto­ri­cilor Români, eveniment aflat la a doua ediție. Organizat sub auspiciile...
Gheorghe Brătianu - „File rupte din cartea războiului”
23 August 2018
Pe Gheorghe Brătianu îl cunoaștem cu toții ca istoric, și nu unul oarecare, ci unul care a lăsat o operă de mare valoare. Printre multele sale contribuții se numără și...
Eroismul la feminin - Ecaterina Teodoroiu
22 August 2018
S-a scris mult de-a lungul timpului despre rolul bărbaților în vreme de război, acesta din urmă fiind, în fond, apanajul lor. În istoriile conflictelor mondiale lipsesc de...
Mărășești, Ierusalimul neamului românesc
19 August 2018
În cultura română, Mihai Eminescu a fost cel care a folosit sintagma „Ierusalimul românesc”, referindu-se la Mănăstirea Putna într-un context aparte în august 1871, cu ocazia unei mari serbări naționale prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la...
Mihai Viteazul, primul domnitor al Unirii tuturor românilor
09 August 2018
Momentul de referință al începutului de drum spre unitatea națională îl reprezintă numele și faptele domnitorului care a înfăptuit prima unire a românilor, Mihai Viteazul...
Intrarea armatei române în Budapesta
07 August 2018
Înfăptuirea Marii Uniri și recunoașterea ei nu au fost un proces simplu, ci unul complex, care a depins de o mulțime de factori interni și externi. Au intrat în joc întreaga...

Arhivă ediții

Contactează-ne!