Ilie Bădescu

Chemarea Catedralei, răspunsul Patriarhului
25 Noiembrie 2018
Patriarhia este una dintre tainele omenirii credincioase: „Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu” (Fa 17, 5, 9). Cei de sub cârma arhieriei patriarhale sunt „fiii legământului”, după făgăduință și înnoire, precum ne...
Un program asumat: rugăciune, mărturisirea Cuvântului și faptă
30 Septembrie 2018
Au trecut 11 ani de la întronizarea, cu voia lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, a Părintelui Patriarh Daniel la cârma Bisericii Ortodoxe Române. Una dintre fațetele profundei lucrări în acești ani de arhipăstorire a Preafericirii Sale se...
Jurnalismul creștin, cercetarea adâncurilor
07 Februarie 2016
Presa creștină se indivi­duali­zează în peisajul jurna­listic al lumii noastre mai întâi pentru că prac­tică un nou tip de...
Reflecţii despre ciclul învăţătoresc creştin
07 Noiembrie 2015
Rupându-se de exemplaritatea învăţăturilor creştine, lumea europeană încetează să mai fie un „ideal practicabil”. Europa acordului de la Lisabona este mult prea abstractă...
Teologia Revoluţiei din decembrie
24 Decembrie 2009
Revoluţia română se distinge de celelalte două revoluţii europene - cea franceză din 1789 şi cea rusă din 1917 - prin dualismul său. Cele două revoluţii sunt opera integrală a nihilismului modern: ele au fost săvârşite contra lui Dumnezeu,...
Învăţătură despre Cale
12 Ianuarie 2009
Preasfinţitul Kallistos Ware ne previne că viaţa noastră este compusă dintr-o succesiune de momente în şi prin care se reproduce ineluctabil binomul moarte-înviere, pe care nimic nu-l poate sparge. În toate ale noastre este o moarte urmată de o...
Munca divină
04 Ianuarie 2009
Schimbând o vorbă cu lelea Maria, aceasta îmi spuse în treacăt: „mâine mă duc să adun porumbul“. „Dar nu-i prea devreme, întreb eu?“ „Nu, zice ea, că dacă-l mai las să se coacă nu mai am ce culege, că mi-l fură“. M-am cutremurat, căci...
Scandalul homogenului
29 Decembrie 2008
Sufletul are o proprietate care este de la Dumnezeu. Trăieşte doar în comuniune cu alte suflete, în lumină, nu în întunericul celor pe care le săvârşeşti într-ascuns, uitând tu că cele astfel săvârşite „vor striga de pe ziduri“, vor fi date în...
Genealogii malefice
22 Decembrie 2008
Există genealogii binecuvântate, prin care s-a făcut voia lui Dumnezeu din tată în fiu. În etnografia populară se spune despre unul că e de neam bun, iar despre altul că e de neam rău, ba, în jargon, se spune: de neam prost. Sunt...
Hambarele divine
15 Decembrie 2008
Cele patru depozite sufleteşti date de Dumnezeu în paza bărbatului (filiaţia, căsătoria, maternitatea şi sororatul), în cele patru ipostaze ale lui - de tată, de soţ, de fiu şi de unchi matern (deci de frate) sunt astăzi degradate şi prin...
Familia creştină
07 Decembrie 2008
În lumina teoriilor de ieri şi de azi asupra familiei, ceea ce vedem la familia de azi este o tragică degradare. Suntem somaţi, iată, de multele nenorociri prin care trece familia modernă să aducem sub ochii minţii peisajul desfigurat al...
„Paştele permanent“
24 Noiembrie 2008
Omul este proprietar divin, tâlcuiam acum două numere, prin aceea că are de la Dumnezeu suflet şi timp, daruri divine, „bunuri“ dumnezeieşti. Cele două daruri ale tale de bază, fără de care nici n-ai putea să exişti, sufletul şi timpul, te fac o...
Averea căsătoriei
17 Noiembrie 2008
Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi pentru cele ale Sale? O bună şi roditoare gospodărire pe durata călătoriei noastre în lumea de aici. Căci, cum spuneau medievalii, călători suntem pe această vale a lumii. Omul este făptură călătoare, homo viator. Şi...
Proprietar divin
10 Noiembrie 2008
Omul este posesor sau proprietar divin prin cele două avuţii divine ale lui: sufletul şi timpul. Nimeni şi nimic din lumea aceasta, din materia ei, n-ar fi putut să creeze suflet şi timp. Acestea două sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu a sădit suflet...
Soluţia crizei sau despre minciuna salvării în lume
05 Noiembrie 2008
Planul Paulson conceput de Statele Unite pentru ieşirea din criza actuală, care-a zguduit fruntariile celei mai puternice societăţi din lume (chestiune la care ne-am referit în materialul nostru din numărul de lunea trecută al „Ziarului Lumina“),...

Arhivă ediții

Contactează-ne!