Gheorghe Drăgulin

Un smerit făclier al credinţei dreptmăritoare (II)
28 Mai 2015
La Schitul Darvari, sub lupa neiertătoare a Securităţii, s-a desfăşurat cea de-a doua parte a pastoraţiei preotului George Teodorescu. Mutarea aceasta a avut loc în anul 1960, când Biserica „Sfânta Ecaterina“...
Un smerit făclier al credinţei dreptmăritoare
27 Mai 2015
Actuala Biserică „Sfânta Ecaterina” din Bucureşti este mărturia şi urmaşa unei mănăstiri din veacul al XVI-lea. Ea a fost închinată de timpuriu mănăstirii de pe muntele Sinai. Secularizarea din timpul domnitorului Alexandru...
Danii brâncoveneşti către sate din Buzău şi Ialomiţa
15 Decembrie 2014
Imediat după hirotonirea ca arhiereu a Mitropolitului  Atanasie Anghel la Alba Iulia, Constantin Brâncoveanu a înzestrat mitropolia sa cu moşia Merişani din judeţul Teleorman, scutind de dări pe „ungurenii“ de pe ea....
Gheorghe Rusu, un pictor bisericesc uitat
18 Ianuarie 2012
Gheorghe Rusu a fost un artist talentat şi ferm în direcţia tradiţiei noastre bizantine. Scutiţi de opreliştea politică de odinioară, cercetătorii culturii bisericeşti de după cel de-al Doilea Război Mondial au datoria redescoperirii acestui...
Sfântul Apostol Andrei în Sciţia Mică
30 Noiembrie 2011
Cinstirea de care s-a bucurat Sfântul Apostol Andrei, încă de la primele zile ale propovăduirii Evangheliei în lume, s-a bazat pe mai multe temeiuri. În primul rând, el a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Era frate cu Apostolul Petru,...
Temeiurile doctrinare ale mitropolitului Andrei Şaguna
14 Septembrie 2011
După un răstimp de investigaţie sistematică asupra vieţii şi activităţii a doi mari ierarhi ardeleni, mitropoliţii Simion Ştefan (†1656) şi Andrei Şaguna (†1873), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a pronunţat pentru canonizarea lor....
Lainici, galerie a sfinţeniei şi odă a isihasmului
26 Iunie 2011
Doi oameni charismatici în domeniile lor, maestrul Grigore Popescu-Muscel şi profesorul universitar Mihail Diaconescu, şi-au unit competenţele pentru o publicaţie de excepţie. Este vorba de monografia "Lainici. Capodoperă a artei româneşti şi...
Un negustor şi un inspector de poliţie, doi filantropi din secolul XIX
03 Iunie 2011
După nedezminţita lege a dreptăţii imanente, marile răsturnări politico-sociale din orice veac aduc după ele restabilirea celor înlăturate abuziv mai înainte. Şi în sfera preocupărilor cercetătorilor noştri se observă astfel de atracţii,...
Părintele Petru Rezuş, un apologet de seamă
31 Martie 2011
Socialismul ateist, abia instaurat la putere în România anului 1948, a şi început schimbarea şi reducerea instituţiilor de învăţământ ale Bisericii Ortodoxe Române. Aşa se face că au rămas atunci numai trei facultăţi de teologie (Bucureşti,...
Întâlniri cu părintele Galeriu, la durere şi la bucurie
14 Decembrie 2010
Pe măsură ce ne apropiem de clipele Marii tăceri, iar ochii încep să se împăienjenească, adesea ne amintim de anii prin care am trecut. Revenim cu acest prilej la toate etapele vieţii în scopul înţelegerii de noi înşine. Ne amintim de oameni şi...
Arhimandritul Calinic Şerboianu, misionar printre ţigani
15 Octombrie 2010
De mai multe săptămâni, emisiunile TV şi coloanele ziarelor relatează despre expulzarea cetăţenilor români de etnie romă din unele ţări occidentale. Ajunsă în straturile largi ale vieţii publice, problema a determinat opinii pro şi contra,...
Credinţa i-a întărit pe domnitori în pribegii
30 August 2010
În deceniile din urmă se evidenţiază tot mai mult faptul că Biserica Ortodoxă Română a creat o serie întreagă de instituţii preocupate de ajutorarea practică, din iubire, a creştinilor zilelor noastre. Ortodoxia se arată astfel ca purtătoare a...
Doamne şi domniţe de neam românesc care au îmbrăţişat haina monahală
07 August 2009
Faţă de îndoiala aghiografului din vechime, Întruparea Domnului a constituit singura noutate sub soare. Ca urmare, credincioşii Evangheliei s-au străduit încă din timpurile apostolice să placă Mântuitorului lumii, îngrijindu-se de suflet...
Dionisie Exiguul - întemeietorul erei creştine
02 Octombrie 2008
Între părinţii care s-au născut pe meleagurile noastre în prima jumătate a mileniului întâi al erei creştine, alături de Sfântul Ioan Cassian, istoria bisericească consemnează prezenţa Cuviosului Dionisie Exiguul, monah cu preocupări...
Preotul care a trecut prin 10 temniţe
22 Martie 2008
Părintele Gheorghe Drăgulin este la vârsta la care amintirile sfinţiei sale ar putea încânta nepoţii. Din nefericire, ceea ce are de povestit nu poate adormi copiii. În schimb, poate să ţină în stare de veghe şi neuitare reprezentarea noastră...

Arhivă ediții

Contactează-ne!