Constantin Cucoș

Lumina de Duminică - un model de bună tocmire și necesară cinstire
16 Octombrie 2016
Colaborarea mea cu săptămânalul Lumina de Duminică a început din primul an al editării lui la Iași....
Educația - un continuum, fără început și fără sfârșit…
11 Septembrie 2016
Începutul de an școlar stă sub semnul speranțelor că școala îl va pregăti pe individ nu numai pentru nevoi circumstanțiale (îl învață să scrie, să citească, să socotească, îl pregătește pentru o meserie anume, pentru achiziționarea de competențe...
Formarea religioasă - temei al păstrării identității culturale
10 Ianuarie 2016
Încă din 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat intervalul în care tocmai am intrat „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh...
La ce bun educația?
13 Septembrie 2015
Istoria, mai veche sau mai recentă, ne arată că aceia care și-au cultivat spiritul au lăsat „dâre" în lume, au transformat-o, au ridicat-o din punct de vedere tehnic, material, spiritual. Puterea unei comunități nu depinde numaidecât de bogății...
Carenţa de cultură şi educaţie religioasă naşte monştri
12 Ianuarie 2015
Evenimentele de la Paris, din zilele din urmă, dincolo de tragismul lor, repun în discuţie diferenţele sau contrarietăţile în ceea ce priveşte poziţionarea diferiţilor actori faţă de registrele culturale, mai cu seamă cele religioase....
E nevoie de o spiritualizare a actului medical?
05 Ianuarie 2015
În multe profesii, excelenţa în exercitarea acestora ţine atât de competenţele tehnice specifice, cât şi de o dimensiune mai profundă datorată unei poziţionări de ordin valoric superior, de natură spirituală. A vorbi despre...
Educaţia ca „umplere“ a golului din noi
29 Octombrie 2014
Omul vine pe lume „incomplet“, din perspectiva solicitărilor de tot felul. Dovedeşte însă, în timp, o predispoziţie nemaipomenită de a-şi forma competenţe necesare pentru a vieţui pentru sine şi pentru alţii, de a se adapta...
Educaţia ca pregătire pentru veşnicie
17 Septembrie 2014
Trăim într-o lume în care se valorizează maximal prezentul şi apropiatul. Ceva este catalogat a fi bun sau folositor, inclusiv în educaţie, în măsura în care serveşte unei cauze sau cerinţe concrete. Se tot spune că...
Frumosul şi experienţa religioasă
29 Ianuarie 2014
Frumuseţea este o calitate nu numai a artei, ci şi a spaţiului creat şi increat, a universului natural şi uman. Oriunde este vorba de o relaţie a omului cu natura, cu el însuşi, cu transcendenţa, îşi face prezenţa puterea reformatoare...
Gânduri la început de an şcolar
12 Septembrie 2013
Începutul toamnei se asociază, mai peste tot, cu debutul unor parcursuri de formare. Ne putem întreba, desigur, cum s-a ajuns la o astfel de convenţie şi la o structură a anului şcolar care se mulează pe acelaşi cadraj temporal. De ce...
E nevoie de o educaţie religioasă confesională?
27 Martie 2013
În ultimul timp, s-au înmulţit reacţiile unor reprezentanţi ai societăţii civile care se declară împotriva prezenţei religiei ca disciplină de studiu în şcoli. Motivul e unul mai vechi (pe scurt, aceştia văd în...
Îndepărtarea de aproapele
14 Ianuarie 2013
Am fost frapat, în primele mele contacte cu oraşul, la ţară fiind născut, că oamenii de pe stradă nu-mi răspundeau sau mă priveau bizar când mă adresam acestora cu "Bună ziua". Noroc de mătuşă-mea, ajunsă orăşeancă de câţiva ani, care mi-a spus că...
Pelerinajul, o călătorie interioară
15 Octombrie 2012
Dintotdeauna omului i-a stat bine cu drumul, cu călătoria, cu de-localizarea - cel puţin din când în când şi din anumite puncte de vedere. "Dorul de ducă" are consecinţe benefice, formative, mai ales dacă este asumat, "condus" cu ştiinţă,...
Timpul personal, răgaz al reînnoirii sinelui
13 August 2012
Trăim într-o lume în care sunt valorizate acţiunea şi febrilitatea. Ne mişcăm din ce în ce mai repede, vizăm eficienţa cu orice preţ, blamăm orice "pierdere de vreme". Timpul liber şi-a pierdut orice conţinut, iar atunci când îl avem,...
Biserica şi Şcoala, „puterea“ spirituală a societăţii
18 Iunie 2012
Oricât de secularizată s-ar arăta societatea actuală, ea nu poate face abstracţie de valorile religioase şi nu se poate clădi în afara cadrului spiritual. Fără o "vertebrare" spirituală profundă, nimic nu durează şi nu are sens. Existăm ca fiinţe...

Arhivă ediții

Contactează-ne!