Roger Coresciuc

„Ochii duhovniceşti se curăţesc prin lucrarea poruncilor“
10 Martie 2012
Sfântul Grigorie Palama nu este fondatorul unei teologii noi, ci sintetizatorul teologiei ortodoxe patristice de până la el. Fără intervenţiile neavenite ale lui Varlaam şi Achindin, probabil că Sfântul Grigorie ar fi rămas mai puţin cunoscut...
Teologie şi iconomie în Sfânta Treime
09 Martie 2012
Aşa cum precizam în articolul anterior, voi continua în acest număr prezentarea câtorva idei generale cuprinse în introducerea susţinută de Mitropolitul Amfilohie Radovici la lansarea cărţii sale "Taina Sfintei Treimi după Sfântul Grigorie...
„Taina Sfintei Treimi după Sfântul Grigorie Palama“
25 Februarie 2012
Sfântul Grigorie Palama este un teolog al sintezelor. Teologhisirea sa este cu atât mai mult actuală, cu cât deschide drumuri noi în căutările omului contemporan. Suficienţa şi lipsa orizontului vital, realităţi destul de prezente în cotidian,...
Vederea luminii necreate
11 Februarie 2012
Deşi sunt cuvintele unei teologii înalte, care depăşesc poate capacitatea multora dintre noi de a le înţelege, în articolul de faţă voi creiona un aspect important al teologiei ortodoxe, încercând să surprind elemente importante ale experienţei...
Vederea în chip lămurit a celor duhovniceşti
28 Ianuarie 2012
Asceza monahilor şi a mirenilor are drept scop curăţirea minţii şi unirea cu Dumnezeu, prin harul Său. Teologia ortodoxă dă mărturie prin experienţă despre această unire, care, în cazul celor înaintaţi duhovniceşte, devine teologie apofatică,...
Ascultarea de sfinţi
17 Decembrie 2011
Există foarte multe îndemnuri adresate omului contemporan în care se insistă asupra rolului libertăţii sale interioare. Fiecare este liber să îşi aleagă modul de vieţuire, să fie părtaş al unei anumite direcţii religioase şi să îşi dezvolte...
Fundamentalism religios
03 Decembrie 2011
Ne izbim tot mai mult de atitudini radicale atunci când este vorba de manifestarea credinţei, mai ales în Europa Occidentală. Discursuri care incită la ură sau chiar la crimă, replieri defetiste marcate de accente apocaliptice sau lipsa de...
Acrivia teologică a Sfântului Grigorie Palama
18 Noiembrie 2011
Într-o lume în care se pune accentul din ce în ce mai mult pe relativizarea conceptelor religioase, care mai poate fi răspunsul Ortodoxiei? Dialogăm doar diplomatic cu alte religii, riscând să pierdem miezul credinţei, sau dialogăm cu atâta...
Rugăciunea neîntreruptă
22 Octombrie 2011
Întreaga tradiţie isihastă a Bisericii Ortodoxe vorbeşte despre rugăciunea curată şi despre roadele acesteia. Vom prezenta pe scurt şi câteva dintre îndemnurile marelui părinte al Bisericii, Sfântul Grigorie Palama, referitoare la rugăciunea...
Sfântul Nicolae Cabasila şi disputa isihastă
07 Octombrie 2011
Secolul al XIV-lea a fost unul marcat de puternice reconsiderări intelectuale şi spirituale. Sfântul Nicolae Cabasila şi Sfântul Grigorie Palama, deşi uneori pe poziţii diferite, ne-au lăsat ca moştenire două perspective interesante asupra...
Cunoaşterea lumii şi cunoaşterea lui Dumnezeu
23 Septembrie 2011
Poate oare dialogul între ştiinţă şi teologie să ajute în drumul către îndumnezeire? Desigur, acest dialog, în formele lui contemporane, poate oferi perspective îmbucurătoare asupra a cel puţin unei noi viziuni filozofice, marcate de elemente...
Sfântul Grigorie Palama şi Achindin în anul 1341
09 Septembrie 2011
Disputa isihastă a secolului al XIV-lea reprezintă nu numai un conflict momentan, limitat la perioada sa istorică. Ecourile diferenţei dintre discursul teologic doctrinar şi cel impregnat de viaţa dusă în ritmul îndumnezeirii sunt prezente în...
Banii şi bisericile
16 August 2011
Tot mai multe voci contestă utilitatea anumitor lăcaşuri de închinare, argumentând cu motive social-umaniste ineficienţa investiţiilor în biserici şi în împodobirea lor. Se uită însă că biserica este Lăcaş al Celui Preaînalt... Grija pentru...
Sincretism şi indiferenţă religioasă
29 Iulie 2011
O religie universală, fără dogme, fără asceză, fără ierarhie şi fără frumuseţe liturgică, pare a fi opţiunea unora dintre cei care promovează umanismul şi desprinderea de "imobilismul" indus de "religiile tradiţionale". Care pot fi bazele unui...
Împărtăşirea de harul dumnezeiesc
16 Iulie 2011
Omul se îndumnezeieşte nu căutând ceva care ar putea să-l înstrăineze de propria realitate, ci construind umanul din el pe dumnezeirea lui Hristos. Nu există îndumnezeire fără creşterea capacităţii noastre de a ne lepăda de noi înşine şi de a...

Arhivă ediții

Contactează-ne!