Theodor Damian

Sfânta Euharistie şi transformarea materiei
01 August 2010
Din toate tainele şi paradoxurile creştinismului, Taina Sfintei Euharistii este una din cele care incită cel mai mult raţiunea umană, părând mai greu de explicat şi, prin urmare, de acceptat, mai ales în ceea ce priveşte transformarea materiei...
Caracterul sacramental al icoanei
24 Aprilie 2010
Pentru Sfântul Ioan Damaschinul, icoana este o taină, nu prin manifestare divină, ci prin prezenţa divină. Considerând întregul ei loc şi rol liturgic, prezenţa şi participarea ei în epicleza Bisericii, în ceea ce ea reprezintă, icoana primeşte...
Invitatul săptămânii: Slujirea ca misiune
28 Februarie 2010
A sluji înseamnă în general a te pune în serviciul aproapelui, a oferi lucruri de care el are nevoie. Există multe feluri de slujiri după cum sunt multe feluri de nevoi, ţinând cont mai ales de faptul că omul este o fiinţă în permanentă nevoie, o...
În ce limbă s-a propovăduit Evanghelia la geto-daci?
18 Octombrie 2009
Există atâtea mistere legate de existenţa strămoşilor noştri geto-daci, încât dispariţia cvasicompletă a limbii lor, în mod ciudat şi nejustificat, aproape că nu ne mai miră. Explicaţiile care s-au dat până acum acestui fenomen sunt, în...
Îndumnezeirea omului în viziunea poetică a Sfântului Grigorie Teologul
08 Februarie 2009
Înclinaţia Sfântului Grigorie Teologul spre experienţa mistică, împreună cu o mulţime de cunoştinţe pe care le-a acumulat printr-o educaţie înaltă şi cu capacitatea sa de gândire critică şi înclinările spre filosofie l-au ajutat să devină unul...
„Rugăciunea unui dac: Poemul ca binecuvântare şi blestem“
15 Ianuarie 2009
Poemul e o rugăciune, deşi una neobişnuită, ciudată. Este interesant de remarcat că, deşi nu le are în ordinea consacrată, totuşi el conţine elementele esenţiale ale unei rugăciuni tradiţionale: lauda, care constituie aspectul dogmatic al...

Arhivă ediții

Contactează-ne!