Bani pentru cărți destinate elevilor și profesorilor

Cristina Zamfirescu, 11 Aprilie 2018

Două propuneri legislative care vizează acordarea de fonduri suplimentare pentru cadrele didactice şi pentru elevi în scopul achiziţionării de cărţi, inclusiv în format electronic, au fost depuse la Parlament.

Inițiativele legislative propun acordarea unui suport financiar, echivalent a 100 de euro, cadrelor didactice pentru achiziţionarea de cărţi în scopul îmbunătăţirii activităţii, iar pentru elevi, la începutul fiecărui ciclu şcolar, un ajutor financiar în echivalentul a 50 de euro.

„Suportul financiar se acordă la cerere cadrelor didactice şi este echivalentul în lei a 100 de euro. Cadrele didactice vor face dovada achiziţionării de cărţi în termen de nouă luni, în caz contrar suma se restituie şi nu mai poate fi acordată în următorii ani. Fondurile necesare se acordă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei”, prevede unul dintre proiectele de lege.

Impactul bugetar maxim al acestei măsuri este de aproximativ 20 de milioane de euro, în condiţiile în care bugetul Ministerului Educaţiei este de 8,3 miliarde de lei în 2018, subliniază iniţiatorii.
„Se acordă ajutor financiar elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii şcolare. Ajutorul financiar se acordă elevilor absolvenţi ai primului an de studiu de la începutul fiecărui ciclu şcolar, la solicitarea acestora şi reprezintă echivalentul în lei a 50 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii. Elevii vor face dovada achiziţionării de cărţi în termen de nouă luni, în caz contrar nemaiputând beneficia de acest ajutor. Sumele vor fi acordate de la bugetul de stat, prin bugetul MEN”, prevede un alt proiect.

Impactul aplicării acestei măsuri este de 25 de milioane de euro, susţin iniţiatorii. Cele două proiecte se află în dezbaterea Senatului.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!