An omagial
Bârladul și Marele Război

Bârladul și Marele Război

Prof. Dr. Dorin Stănescu, 06 Septembrie 2018

Celebrarea Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri a reprezentat pentru istoriografia română o fericită ocazie de a se apleca asupra evenimentelor petrecute între anii 1914 şi 1918. Cu toate că rezultatul în plan publicistic al investigării acestei epoci este nemul­țumitor și, în mod evident, s-ar fi putut face mai mult, lucrările apărute sub egida Centenarului au marele merit de a fi o moștenire valoroasă pentru generațiile viitoare, dar și un omagiu adus strălucitei generații care a făcut Marea Unire și care s-a jertfit pe câmpurile de luptă pentru făurirea României Mari.

Printre meritoriile lucrări dedicate cu­noaș­terii istoriei Primului Război Mondial se numără și cartea profesorului bârlădean Marcel Proca, „Bârladul și Marele Război”, apărută la Editura Sfera și lansată la începutul acestui an. Cartea are 280 de pagini, numeroase ima­gini inedite culese din arhive, documente, aparat critic și o lungă și substanțială bibliografie ce conferă un plus de credibilitate și valoare pentru cititorul avizat. Cartea are o prefață semnată de istoricul Alin Spânu, un bun cunoscător al istoriei militare a Primului Război Mondial. În opinia acestuia, volumul „Bârladul și Marele Război” se constituie ca „o importantă contribuție la istoria ora­șu­lui Bârlad în perioada Războiu­lui de Întregire, parte a istorio­gra­fiei naționale (...) Volumul reprezintă o solidă monografie dedicată orașului (...) totodată, lucra­rea este una de referință, un model în privința metodologiei, a calității științifice și a cercetării izvorâte din pasiune, care nu va putea fi evitată de viitoarele subiecte de cercetare a istoriei Bârladului”.

Se cuvine de menționat faptul că recunoașterea contribuției științifice a acestei cărți la avansul cercetării istoriografice a Primului Război Mondial s-a materializat prin oferirea premiului „Gheorghe Brătianu” de către Societatea de Științe Istorice din România în data de 18 iulie 2018. Festivitatea de premiere a avut loc în cadrul Școlii de vară organizate de SȘIR la Arad.
Profesorul Marcel Proca și-a structurat lucrarea în trei părți: Bârladul - repere în timp; Bârladul în contextul Primului Război Mondial; Amintiri din război ale sublocotenentului Gheorghe Silion. Scrierea acestei lucrări, după cum mărturisește autorul în „Notă asupra ediției”, vine să răspundă „unui gol istoriografic privind Bârladul acelor ani de război și constituie, din acest punct de vedere, o premieră pentru istoriografia bârlădeană”.

În același timp, „considerăm demersul nostru drept un început pentru a contura o imagine a societății bârlădene din anii Războiului de Întregire și mai ales a unei urbe moldave ce a jucat, fie și pentru un scurt interval de timp, atât rolul unei capitale militare, cât și al unui factor de influență politică”, a menționat autorul.

În prima parte a lucrării, Marcel Proca conturează un reușit portret al Bârladului „monarhic”. El prezintă intersectările domnitorului Cuza, regilor Carol I și Ferdinand cu orașul și contextul în care aceștia s-au aflat aici. Un fapt inedit este și acela că la Slobozia-Zorleni, în proximitatea urbei, domnitorul Carol I și-a avut prima proprietate particulară, ferma regală de aici fiind un model pentru localnici, dar și locul unor așezăminte sociale, precum Orfelinatul agricol Ferdinand. Prezentarea orașului este continuată cu o istorie a monumentelor dispărute: Monumentul Eroilor Războiului de Independență, Monumentul Eroilor după Campania din Bulgaria, cel al Eroilor CFR-iști, al Regimentului 2 Roșiori, Monumentul Eroilor, profesori și foști elevi, din Războiul de Întregire, Statuia Eroului caporal Constantin Mușat.

În partea a doua a cărții, autorul ne prezintă imaginea orașului în vremea Marelui Război, realizând un foarte reușit studiu de caz al unui centru urban în timpul marii conflagrații a anilor 1916-1918. Interesante sunt și cercetările autorului asupra fotografiilor de epocă. El reușește să aducă în atenție noi imagini ale Bârladului în Marele Război, fapt ce conferă un plus de valoare acestui volum. Viața cotidiană în Bârladul anilor 1916-1917, Bârlad - Capitală militară, reprezintă un alt punct forte al lucrării. Mihail Proca redă cu acribie secvențele vieții de zi cu zi dezvăluite prin intermediul documentelor de arhivă ori ale literaturii memorialistice și evidențiază importantul rol jucat de Bârlad, oraș unde a activat Marele Cartier General al Armatei Române, iar regele Ferdinand a locuit la Zorleni pentru o perioadă de timp.

Ultima parte a lucrării prezintă parcursul militar și prizonieratul sublocotenentului Gheorghe Silion, Marcel Proca reușind astfel să recupereze memoria unui erou al războiului.

 În cuprinsul cărții, autorul conchide cumva cu regret că la finalul războiului „Bârladul avea să redevină apoi același oraș în care timpul curge monoton peste oameni și fapte”. Chiar dacă timpul îi dă cumva dreptate, nu putem să nu remarcăm faptul că această lucrare este tocmai un excelent remediu pentru a scoate orașul din atmosfera locală și de a-l readuce în fața contemporanilor cu strălucirea de altădată. Pe de altă parte, cartea „Bârladul și Marele Război” rămâne în istoriografia românească drept o contribuție importantă la cunoaș­terea istoriei naționale și locale, iar efortul autorului este meritoriu și demn de admirație.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!