Oltenia
Binecuvântare şi bucurie sfântă în parohiile oltene

Binecuvântare şi bucurie sfântă în parohiile oltene

În  Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la Biserica „Sfântul Ierarh Petru Movilă” din Craiova, care a fost cu acest prilej resfinţită. Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a liturghisit în Parohia Călineşti, Protoieria Călimăneşti, iar Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a slujit la Biserica „Sfântul Ilie” din Drobeta-Turnu Severin.

Parohia Romanești, din Protoieria Craiova Sud, a îmbrăcat veşmânt de praznic duminică, 15 iulie, cu prilejul slujbei de resfinţire a bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Petru Movilă” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Sfânta slujbă, săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Irineu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a continuat cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

„Biserica este absolut necesară în viața noastră”

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Irineu a vorbit credin­cioșilor despre fapta cea bună a zidirii și înfrumusețării unei biserici. „Aici, în biserică, cerul se pogoară pe pământ, căci Sfânta Liturghie este venirea Mântuitorului Iisus Hristos, cu toți sfinții Săi și cu îngerii, întru slavă, și aici El, prin binecuvântare, preface pâinea în Trupul Său și vinul în scump Sângele Său. Cu aceste daruri ne împărtășim noi, cu toții, ca să avem viață veșnică și intrare în Împărăția cerurilor. Așadar, Biserica nu poate fi asemuită cu nimic din orașul nostru, din localitatea noastră, de oriunde ne-am afla noi, pentru că instituțiile din jurul nostru ne sunt folositoare la anumite perioade de timp și din când în când, dar Biserica este absolut necesară în viața noastră, căci nu ne putem curăța de păcate decât numai în Sfânta Biserică”.

Referitor la mesajul pericopei evanghelice de rând, citită din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, versetele 27-35, unde este relatată vindecarea minunată a doi orbi din naștere și a unui om mut, Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a pus accentul pe conștientizarea faptului că vederea trupească și duhovnicească este un dar dumnezeiesc. Vederea trupului nu este definită doar de sănătatea biologicului, ci mai ales de primirea vederii ca dar de la Dumnezeu. Însă pentru a primi acest dar, omul are nevoie să mărturisească credința cea adevărată în Dumnezeu, Creatorul tuturor.

În încheiere, Mitropolitul Olteniei a ținut să mulțumească enoriașilor parohiei pentru pre­zență și dăruire, oferind gramate de mulțumire persoanelor implicate în această lucrare amplă de înfrumusețare a Sfintei Biserici. Pentru efortul depus și pentru misiunea preoțească, părintele paroh Mircea Lucian Nincu a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor, iar părintele co-slujitor Brad Gheorghe a primit rangul de iconom.

Conform pisaniei sfântului locaş, construcția a fost începută în anul 1999 și a fost finalizată în anul 2007. Slujba de resfințire s-a realizat la acest moment întrucât pictura a fost adusă la bun sfârșit și se cuvenea să primească binecuvântarea de sfin­țire.

„Orbirea duhovnicească este mai vătămătoare decât cea trupească”

Tot în aceeaşi zi, IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Călinești, Protoieria Călimănești. În cuvântul de binecuvântare, IPS Părinte Arhiepiscop Varsanufie a făcut mai întâi trimitere la prima pericopă evanghelică a Sfintei Liturghii, numită „Rugăciunea arhierească” (de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul XVII, versetele 1-13). „Acest text scripturistic a constituit unul dintre argumentele prin care Sfinții Părinți participanți la Sinodul al IV-lea Ecumenic au apărat învățătura cea adevărată despre cele două firi unite în Persoana Mântuitorului Hristos. Sinodul al IV-lea Ecumenic s-a ţinut între 8 şi 25 octombrie 451, la Calcedon. Formula dogmatică aprobată în cadrul sinodului mărturi­sește pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, «Dumnezeu cu adevărat şi om cu adevărat, pe Acelaşi din suflet raţional şi trup, de o fiinţă cu Tatăl, după dumnezeire şi de o fiinţă cu noi, după omenitate, după toate asemenea nouă, afară de păcat; pe Unul şi Acelaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, cunoscut în două firi în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit, deosebirea firilor nefiind desfiinţată nicidecum din cauza unirii, ci salvându-se, mai degrabă, proprietatea fiecărei firi şi concurgând într-o persoană şi într-un ipostas, nu împărţit şi divizat în două persoane». Se arăta că Mântuitorul Hristos are o singură Persoană, dar şi că are două firi care, deşi unite, nu se amestecă şi nici nu se despart, fiecare păstrându-şi proprietăţile specifice.

Cea de-a doua pericopă evanghelică prezintă minunea vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum (Matei 9, 27-35). Pentru Sfinții Părinți, orbirea duhovnicească este mai vătămătoare omului decât cea trupească, accentuându-se delicatețea duhovnicească cu care Mântuitorul îi tămăduiește pe cei aflați în sufe­rință. Aceștia devin propovăduitori și binevestitori ai minunilor Mântuitorului Hristos, învățân­du-ne că trebuie să fim mulțumi­tori și recunoscători față de darurile pe care Dumnezeu ni le împărtășește. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind pericopa care vorbește de această vindecare, arată că „deși li s-a spus să tacă în privința a ceea ce s-a săvârșit, ei au spus mai departe. Să ne amintim că, într-un alt loc, altcuiva i-a spus: Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu! (Luca 8, 39; Marcu 5, 19). Acest lucru nu este în opo­ziție cu ceea ce spune El aici, ci completează învățătura, îndemnându-ne să nu spunem nimic despre noi. Ne învață să îi oprim și să nu îi lăsăm pe cei care vor să ne laude să facă aceasta. De asemenea, ne învață și că, dacă este adusă slavă lui Dumnezeu, nu numai că nu trebuie să oprim aceasta, ci chiar trebuie să poruncim ca acest lucru să fie săvârșit (această poruncă de a nu lăsa pe cineva să știe despre vindecarea orbului ne oferă o pildă de smerenie, dar nu ne împiedică să Îl slăvim pe Dumnezeu)”, a spus IPS Părinte Varsanufie.

Sfântă Liturghie arhierească în Biserica „Sfântul Ilie” din Turnu Severin

PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfântul Ilie” din cartierul severinean „Crihala”, înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile din timpul Sfintei Liturghii au fost date de către Grupul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. La sfârșitul Sfintei Liturghii, PS Părinte Nicodim le-a tâlcuit pericopa evanghelică din această sfântă duminică. Cu prilejul acestei vizite pastorale, Episcopul mehedinţenilor a inaugurat sala de pomeniri de la subsolul bisericii.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!