Oltenia
Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşi

Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşi

În cea de-a 4-a duminică a Postului Mare, închinată Sfântului Ioan Scărarul, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Crasna din judeţul Gorj. Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a slujit la biserica din Parohia Horezu I, judeţul Vâlcea. Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severi­nului şi Strehaiei, a slujit la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin, iar Preasfinţitul Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a slujit la bise­rica din Parohia Vulpeni, Pro­­toieria Slatina II, judeţul Olt.

Obştea sfântului aşezământ monahal din localitatea Crasna, judeţul Gorj, împreună cu credincioşii au trăit duminică, 18 martie, bucuria duhovnicească a vizitei IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În timpul slujbei euharistice a fost săvârşită şi hirotonia întru preot a diaconului Laurenţiu Durleci pe seama Parohiei Trocheşti, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj.

„Mântuitorul ne-a dat două arme împotriva diavolului: postul şi rugăciunea”

În cuvântul rostit la finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei a dezvoltat învăţăturile desprinse din textul evanghelic ce relatează una din minunile Mântuitorului Iisus Hristos, vindecarea unui fiu lunatic. IPS Părinte Irineu a amintit, de asemenea, şi despre îndemnul la desăvârşire pe care ni-l face Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, cel pomenit de Biserica noastră în această duminică. „În lupta împotriva ispitelor diavolului, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat două arme: postul şi rugăciunea, despre care vorbeşte în Evanghelia de astăzi (Marcu 9, 17-32). Prin post îmblânzim fiara din interiorul nostru, îmblânzim mânia care deseori ne stăpâneşte. Căci dacă postim, greu se mai aprinde focul mâniei într-un trup şi un suflet slăbite de puterea mâncărilor săţioase. Iar prin rugăciune luptăm împotriva tuturor plăcerilor şi ispitelor trupeşti pe care diavolul ni le scoate în cale, spre a ne abate de pe calea cea dreaptă. Rugăciunea alungă de la om patimile, plăcerile, poftele şi pe însuşi diavolul în ultimă instanţă, întrucât, aşa cum cerem în rugăciune, Mântuitorul vine, se aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi întunericul din noi, aşa precum gospodarul vrednic curăţeşte grădina sa de toate uscăturile şi buruienile pentru a avea roadă bogată. De asemenea, nu trebuie uitat că la post şi rugăciune este nevoie să adăugăm şi spovedania, mărturisirea păcatelor cu pocăinţă, spre a fi iertate de Dumnezeu, lucru ce slăbeşte puterea diavolului asupra noastră. Căci dacă diavolul însoţeşte permanent păcatul şi prin el se aşază în sufletul omului păcătos, prin spovedanie alungăm păcatul şi odată cu el pleacă de la noi şi diavolul. Prin urmare, să luăm aminte că această perioadă de post şi rugăciune, premergătoare marii bucurii a Învierii Domnului, reprezintă vremea în care noi, ca nişte plugari harnici, scoatem toate uscăturile din ogorul sufletelor noastre, toate rădăcinile patimilor şi ispitelor, spre a aşeza acolo sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, care va da roadă bogată spre mântuirea sufletelor noastre.”

În continuare, IPS Părinte Irineu a amintit faptul că în Duminica a 4-a din Postul Sfintelor Paşti îl cinstim pe Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, autorul cunoscutei lucrări „Scara virtuţilor”. „Îl cinstim astăzi pe Sfântul Ioan Scărarul, cel care, în urma unei experienţe personale rezultate dintr-o viaţă dedicată nevoinţei, postului şi rugăciunii, săvârşirii de fapte bune, privegherii şi citirii din Sfânta Scriptură, ne-a lăsat moştenire această valoroasă carte cu sfaturi duhovniceşti despre treptele virtuţilor pe care trebuie să le parcurgem spre de­săvârşire. În fapt, un îndemn de a urca permanent spre Dumnezeu. De aceea este recomandat atât monahilor, cât şi credincioşilor mireni să citească lucrarea Sfântului Ioan Scărarul în acest post, spre mângâierea sufletelor şi întărirea iubirii creştine faţă de Dumnezeu şi aproapele nostru”, a încheiat IPS Irineu.

Mănăstirea Crasna, repere istorice

Aşezat la poalele munţilor Parâng, la circa 30 km de Târgu Jiu, pe şoseaua ce duce la Novaci, aşezământul monahal de la Crasna a fost ridicat de Dumitru Filişteanu, nepotul marelui ban al Craiovei Dobromir, văr cu Doamna Stanca, soţia lui Mihai Viteazul. Actuala biserică a fost zidită în anul 1636 din bolovani de piatră de râu şi cărămidă, în stil bizantin, cu o turlă octogonală pe naos. Pictura în frescă din biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” datează din 1757. Se remarcă tablourile de mare expresivitate şi tâmpla din vremea domnitorului Matei Basarab. Foarte valoros este şi tabloul votiv înfăţişându-i pe Matei Basarab şi Mitropolitul Ştefan. De asemenea, catapeteasma ­din lemn este împodobită cu o ­scu­lptură ornamentală deosebită. De numele mănăstirii sunt legate multe tradiţii şi legende, pline de învăţături duhovniceşti. Între ele se numără şi cea relatată de părintele Ioanichie Bălan, de la Sihăstria, care vorbeşte despre un pustnic venit din părţile Kievului, este vorba de Episcopul Ioan, vicar al cetăţii ruseşti prin anul 1915. Acesta, pe la anul 1920, a călcat acest pământ şi a vieţuit la Crasna trei ani, de aici retrăgându-se ca sihastru în Munţii Sihlei.

Sfântă Liturghie arhierească în Parohia Horezu I

IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii la altarul bisericii cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Parohia Horezu I. În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Varsanufie a subliniat impor­tanța credinței în drumul omului către Împărăția lui Dumnezeu, îndemnându-i pe cre­dincioși în urmarea virtuților creștine, cu precădere a postului și a rugăciunii care îl conduc pe om către sfințenie.

„În duminica aceasta, duminica a patra din post, am ascultat din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu un fragment în care Mântuitorul face o vindecare. Nu este vorba despre o vindecare oarecare. Desigur, pentru toți cei care erau necăjiți, pentru toți cei care erau bolnavi, vindecarea pe care o aducea Hristos era foarte importantă.

De data aceasta este vorba despre un tată care suferea mult pentru copilul lui. Un copil care, așa cum mărturisește evanghelistul, suferea pentru că era stăpânit de un duh al muțeniei. Nu numai că nu vorbea, dar și dinții săi scrâșneau și, de multe ori, duhul acesta îl arunca în apă ca să-l înece, sau în foc ca să-l ardă. Omul acesta, mai înainte de a veni la Mântuitorul, cum însuși mărturisește, a fost la ucenicii Lui și i-a rugat să alunge duhul cel rău de la copilul său. Puteau să facă lucrul acesta? Puteau. Mărturisește Evanghelia că Mântuitorul le-a dat putere să calce peste șerpi și peste scorpii, să scoată duhuri necurate din oameni și chiar să-i vindece”, spune IPS Părinte Varsanufie.

Înaltpreasfinția Sa a încheiat cuvântul de învățătură stăruind asupra vestirii Pătimirilor Mântuitorului Hristos, vestire făcută de Evanghelia de astăzi, dar și importanța participării la deniile din Săptămâna Pătimirilor.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!