Banat
Binecuvântări în duminica premergătoare Postului Mare

Binecuvântări în duminica premergătoare Postului Mare

În Duminica dinaintea Sfântului și Marelui Post, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica Parohiei Timișoara-Fratelia; Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Parohia Odvoș, Protopopiatul Lipova; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului a slujit la Mănăstirea Piatra Scrisă; Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a liturghisit în Parohia Sânleani, Protopopiatul Arad.

Credincioșii Parohiei Timișoara-Fratelia au trăit în duminica dinaintea Postului Mare, numită în tradiția Bisericii și Duminica Lăsatului sec de brânză, momente de înălțare sufletească, întrucât în mijlocul lor a fost prezent Înaltprea­sfin­țitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Înaltpreasfinția Sa a participat la Sfânta Liturghie, oficia­tă în biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, de părintele paroh Ioan Bălăngean, împreună cu ceilalți preoți slujitori ai parohiei. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Banatului a subliniat că nu Dumnezeu a fost cauza izgonirii protopă­rinților Adam și Eva din Rai, ci din cauza voinței lor ei au părăsit paradisul. „Ei au avut de ales să trăiască în lumea îngerilor sau în lumea șerpilor, întrucât șarpele a fost cel ce i-a ispitit. Adam a avut de ales între un înger și un șarpe, dar a lăsat îngerul și a plecat în lume cu șarpele, ascunzându-se de Dumnezeu în întunecimea păcatului, aidoma șarpelui care se ascunde sub pământ. De n-ar fi venit Hristos să Se jertfească pentru noi, am fi rămas în lumea șerpilor. Prin urmare, Hristos este comoara noastră”, a conchis Părintele Mitropolit Ioan. La final, ierarhul a dat și un îndemn credincioșilor la început de post: „Pironiți-vă păcatele, ca niciodată să nu se mai întoarcă în inimile și cugetele voastre!

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită chiriarhală pe Valea Mureșului, în Parohia Odvoș, Protopopiatul Lipova. Cu acest prilej, chiriarhul arădean a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Buna Vestire”, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența oficialită­ților județene și locale și a nume­roși credincioși. Din sobor au făcut parte pr. Mircea Șirian, secretar al Protopopiatului Lipova, pr. Gheorghe Cora, din Parohia Milova, pr. paroh Cosmin Corâci și arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

La momentul rânduit, Înalt­prea­sfinția Sa a adresat credin­cio­șilor prezenți un cuvânt de învățătură cu tema „Vremea postului spre ziua Învierii”, în care a făcut referire la citirile scripturistice ale duminicii (Romani 13-14; Matei 6), cu îndemnurile la stăruința în săvârșirea binelui în curgerea Postului Sfintelor Paști, prin trezirea conștiinței și cugetarea la mijloacele de înăl­țare sufletească. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor interioare efectuate la locașul de cult și de renovare la casa parohială. La finalul Sfintei Liturghii, preotul Cosmin Corâci, pentru frumoasa lucrare administrativ pastorală desfășurată în parohie și în semn de apreciere din partea chiriarhului, a fost hirotesit întru iconom. La final, părintele paroh a mulțumit Înalt­preasfințitului Părinte Timotei pentru slujire și pentru distincția oferită, și în mod special pentru binecuvântarea părintească oferită parohienilor la începutul Postului cel Mare, precum și tuturor oficialităților și credincioșilor prezenți la această sărbătoare a parohiei.

Zi de sărbătoare la Mănăstirea Piatra Scrisă

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caranse­beșului, a îndemnat pe credin­cioșii ce au venit la Mănăstirea Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin să înceapă Postul Mare cu bucurie sfântă și cu nădejdea Învierii. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal ce are ca hram „Duminica Tuturor Sfinților”, alături de un sobor de preoți și diaconi. Adresân­du-se celor prezenți, Părintele Episcop Lucian a subliniat: „Trebuie să începem cu bucurie sfântă și cu nădejdea Învierii și a vieții celei veșnice urcușul spre Învierea lui Hristos, care este și va rămâne învierea noastră. Începem să urcăm pe treptele desăvârșirii în Sfântul și Marele Post, care se poate asemăna cu o scară a virtu­ților, dar și cu un urcuș duhovnicesc, care pentru cei binecre­din­cioși și râvnitori, dar și evlavioși culminează cu Sfintele Pătimiri ale Domnului și bineînțeles cu Praznicul Praznicelor, Învierea Mântuitorului din morți. Vom simți și noi așa cum se cuvine Săptămâna Sfintelor Pătimiri și praznicul Învierii dacă vom începe acest post, care înseamnă înfrânare de la mâncare și băutură, de la pofte, păcate, fărădelegi și înfrânarea tuturor simțurilor. Postul nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care ne apropiem de Dumnezeu, ne îndumnezeim și devenim ucenici fideli ai Mântuitorului, fii ai lui Dumnezeu după har”.

Preasfințitul Lucian a mai atras atenția că nu putem să începem Postul Mare dacă nu iertăm greșelile semenilor noștri. „Postul mai înseamnă iertare, de aceea Sfinții Părinți au rânduit în această duminică înainte de a intra în Postul Mare să ascultăm o Evanghelie în care Mântuitorul ne vorbește despre iertare: «Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru care este în ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor nici Tatăl vostru Cel Ceresc nu vă va ierta greșelile». După acest îndemn trebuie să începem postul, o perioadă specială din cursul anului bisericesc, iertând greșe­lile tuturor oamenilor, pentru că nu putem rosti rugăciunea domnească «Tatăl nostru» dacă nu iertăm din inimă greșelile semenilor noștri”, a adăugat ierarhul.

Mănăstirea Piatra Scrisă este denumită după icoana Sfintei Treimi descoperită atunci când s-a luat hotărârea construirii unei căi ferate pe ruta Caransebeş-Orşova. Conform planului, la deschiderea unui tunel într-o stâncă de lângă localitatea Armeniş, s-a aflat pictată această icoană. În urma acestei descoperiri, credincioşii locului au fost nemulţumiţi faţă de continuarea tunelului pe aceeaşi direcţie, ştiind că icoana are o semnificaţie spirituală importantă pentru întreaga zonă, iar în acel loc s-a amenajat o bisericuță.

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai în Parohia Sânleani

În Duminica Lăsatului sec de brânză, preotul și credincioșii din Parohia Sânleani, comuna Livada, Protopopiatul Arad, au trăit clipe de aleasă bucurie duhovnicească. În mijlocul acestora s-a aflat Prea­sfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale în frunte cu Iosif Bimbo, primarul localității Livada, și a nume­ro­șilor credincioși.

În omilia sa, Preasfințitul Părinte Emilian a spus că „împăcarea cu oamenii și Dumnezeu, postul trupesc și sufletesc și bunătatea inimii să ne fie lucrări puse în practică pentru întâmpinarea Învierii Domnului”. La momentul rânduit, Preasfinția Sa a împăr­tășit cu Sfintele Taine credincioșii, tineri și vârstnici, care s-au pregătit pentru aceasta.

Părintele paroh Florea Gomboș a mulțumit Preasfințitului Părinte Emilian pentru slujire și alesul cuvânt de zidire sufletească, precum și pentru binecuvântarea oferită credincioșilor parohiei la începutul Postului cel Mare.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!