Transilvania
Binecuvântări și slujiri arhierești în parohiile ardelene

Binecuvântări și slujiri arhierești în parohiile ardelene

Șirul sfintelor sărbători de iarnă s-au încheiat în Duminica de după Botezul Domnului, când la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică referitoare la începutul popovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos. Cu această ocazie, credincioșii au fost îndemnați să ia aminte la îndemnul de pocăință rostit atât de Domnul Iisus Hristos cât și de Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul și Domnului.

În Duminica de după Botezul Domnului, Înalt­preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul sibian Lazaret. Locașul de cult a fost plin de credincioși din Sibiu care au venit să primească binecuvântare arhierească.

În soborul slujitor s-au aflat decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șa­guna” din Sibiu, pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, prodecanul insti­tuției, pr. prof. dr. Aurel Pavel, arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., protopopul de Sibiu, Ioan Coșa, slujitorii locașului de cult și alți preoți din parohii sibiene. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul „Anatoly” din Brașov. Cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr.

„După botezul în râul Iordan Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit să propovăduiască oamenilor această noutate care trebuie să ne schimbe într-un fel pe noi toți și să facă în tot pământul și din viața popoarelor un rai și o Împărăție a lui Dumnezeu. În Evanghelia scurtă din această duminică e arătat Mântuitorul părăsind Iordanul, iar când Iisus a auzit că Ioan a fost arestat, s-a retras de la Iordan, s-a dus spre nordul Țării Sfinte, spre patria lui, spre Nazaret, în Galilea. Iisus nu a mers direct la Ierusalim, ci mai întâi, de la râul Iordan care măr­ginește Țara Sfântă spre răsărit, a urcat spre miazănoapte, spre Galileea, provincia unde S-a născut. S-a dus din Nazaret în Capernaum, pe malul Lacului Galileii și de acolo a început să propovăduiască și să vină cu vestea «pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu», adică întoarceți-vă spre Dumnezeu”, a subliniat părintele profesor.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurențiu i-a feliciat pe credincioșii de la biserica sibiană pentru susținerea constantă și consistentă a lucrărilor duhovnicești și administrative din ultimii ani. Pe lângă lucrările de reparații și renovare din ultimii ani, anul acesta s-a finalizat edificarea unui așezământ social lângă locașul de cult și s-a curățat pictura interioară a bisericii.

„Trebuie să avem dragoste față de ceilalți, o dragoste care nu se limitează la noi, sau la cei apropiați nouă, ci și la ceilalți din jurul nostru, făcând fapte de milostenie. Milostenia întărește rugăciunea, este rugăciunea activă, rugăciunea vie, rugăciunea pe care o dăm răspuns milei lui Dumnezeu. Binecuvântăm lucrarea începută aici, acest așezământ social, pentru că suntem datori să ajutăm pe alții, să ne creăm nouă bucuria pe care o are cel care primește și bucuria deplină pe care Dumnezeu o primește din partea noastră ca semn de recunoștință”, a spus ierarhul.

A urmat sfințirea centrului social unde vor funcționa la finalizarea lucrărilor interioare și de amenajare mai multe spații destinate copiilor și tinerilor, unde vor fi organizate cateheze și activități cu aceștia, precum și spații pentru persoanele vulnerabile social și pentru pelerini. Cuvântul de mulțu­mire al preoților și credin­cioșilor de la biserica sibiană a fost rostit de pr. Ioan Puia care i-a oferit ierarhului în dar o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul.

Binecuvântare la Vânători, Huedin

În duminica după Botezul Domnului, credincioșii din Parohia Vânători din Protopopiatul Huedin au primit vizita Înalt­preasfințitului Andrei, Arhepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Toată comunitatea s-a adunat la biserica parohială cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. O parte dintre cre­dincioși au venit la biserică îmbrăcați în straiele populare specifice acestei zone. IPS Mitropolit Andrei le-a vorbit celor prezenți despre pocăință, o virtute pe care o consideră absolut necesară pentru mântuire: „Pocăința e o lucrare mare, și cel ce reușește să o facă cu siguranță ajunge în Împărăția Cerurilor. Sfântul Ioan Damaschinul, care era preocupat și el de pocăință îi dă o definiție foarte limpede: zice el că pocăința este întoarcere cu lacrimi și cu părere de rău de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu”.

De asemenea, IPS Mitropolit Andrei a amintit exemplul de pocăință oferit de Sfânta Maria Egipteanca. „Maria Egipteanca, pentru cei 17 ani de păcate, a petrecut în pustia Iordanului 47 de ani. Și după acești ani, când a găsit-o Sfântul Zosima, observând-o cum se roagă a constatat că s-a ridicat de la pământ, a devenit sfântă. Iată ce lucrare minunată a făcut pocăința cu ea”. La finalul slujbei, ierarhul a binecuvântat noua casă parohială ridicată cu spirjinul autorităților din comuna Ciucea. Cu acest prilej, Părintele Mitropolit le-a mulțumit tuturor celor implicați în această lucrare, în special primarului comunei, Radu Abrudan căruia i-a oferit distincția „Ordinul Sfinților Martiri Năsăudeni”. În încheierea manifestărilor, ierarhul a sfințit și o troiță din lemn ridicată în curtea casei parohiale.

Slujire arhierească la Târgu Mureș

În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în catedrala cu hramul „Înălțarea Domnului” din municipiul Târgu-Mureș.

În cadrul Sfintei Liturghii, după Vohodul Mare, IPS Arhiepiscop Irineu l-a hirotonit preot pe diaconul Dacian Oprea, pe seama credincioșilor din Parohia Râpa de Jos, Protopopiatul Reghin. La finalul slujbei, pentru întreaga activitate cultural-educațională și administrativ-instituțională pe care o des­fășoară în calitate de inspector școlar – disciplina religie, părintele prof. dr. Claudiu-Dorin Chiorean a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, Leontinei Pop și lui Ioan Șop­terean, interpreți de muzică populară din Mureș, ierarhul le-a oferit Ordinul „Credință și Unire” pentru promovarea culturii tra­diționale și a spiritualității românești.

Sărbătoare la Catedrala istorică din Baia Mare

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, păstrând tradiţia de început de an, a slujit la Catedrala istorică din Baia Mare, cum este numită biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, având ca invitat pe pr. prof. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Din sobor au făcut parte pr. Vasile Augustin, vicar administrativ, pr. Ştefan Cristian, consilier eparhial, arhim. Casian Filip, eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, slujitorii sfântului locaş: Marius Sabău, paroh, pr. Nicolae Varga şi pr. Adrian Terec, pr. Adrian Mihali, paroh în localitatea Tăuţii de Sus. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii dirijat de Minodora Grumaz.
În cadrul Sfintei Liturghii, PS Episcop Iustin Sigheteanul a hirotonit întru preot, pe seama acestei biserici, pe tânărul arhidiacon Ioan Daniel Tirean, inspector financiar-contabil la Episcopie, care va sluji în acest sfânt locaş. Ioan Daniel Tirean a fost opt ani arhidiaconul Arhiepiscopului Justinian.

În această duminică, a Începutului propovăduirii Domnului, predica a fost rostită în faţa credincioşilor de către pr. prof. Stelian Tofană. Acesta a amintit cuvintele „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor” rostite de Sfântul Ioan Botezătorul în pustiul Iordanului, cuvintele cu care şi-a început activitatea publică şi Mântuitorul Hristos.

„Cu această chemare a Proorocului Pustiului, a Botezătorului şi a Înaintemergătorului Său, cu acest imperativ care a răsunat atunci, care răsună şi astăzi şi va răsuna până la sfârşitul lumii, ca unica chemare pe care, dacă o urmezi, ca unic sfat, ca unic imperativ, găseşti liniştea şi pacea în viaţa ta, în viaţa colectivităţii şi în viaţa omenirii”, a spus pr. prof. Stelian Tofană.

„«Pocăiţi-vă» nu înseamnă a-ţi părăsi închinarea adevărată în faţa Adevăratului Dumnezeu, a-ţi părăsi Biserica şi a trece la alt cult, a-ţi părăsi credinţa, Crucea, pe Maica Domnului, icoanele etc., iar ce mai rămâne din credinţa ta nu mai contează. «Pocăiţi-vă» însemnează cu totul altceva. De aceea, fiecare dintre noi este vizat de această poruncă şi de acest imperativ. Însemnează să-ţi schimbi mintea ta. Să schimbi viaţa ta. Acolo unde în viaţa ta şi-n mintea ta, şi-n conştiinţa ta s-a dereglat ceva, s-a dezechilibrat, să echilibrezi din nou. Acolo unde în viaţa ta a intrat ceva rău, să-l scoţi afară şi să pui binele. Acolo şi atunci când în viaţa ta a intrat minciuna, să pui adevărul. Acolo unde în viaţa ta a intrat nedreptatea, să pui dreptatea. Acolo unde a intrat în viaţa ta păcatul şi te-a depărtat de tine, de cei apropiaţi şi de Dumnezeu, să-l repezi, să-l îndepărtezi din viaţa ta şi să pui în locul lui virtutea. Aceasta este, iubiţii mei, pocăinţa. Nimic mai mult. Nu trebuie să faci nimic mai mult ca să te pocăieşti, ca să fii un pocăit şi să împlineşti cuvintele lui Iisus. Cu acest imperativ pe care, l-aţi auzit în Evanghelie, El şi-a început activitatea publică”, a spus pr. prof. Tofană.

PS Episcop Iustin a mulţumit părintelui Stelian Tofană, pentru cuvântul de învăţătură, apoi s-a referit la lucrările care s-au făcut la Catedrala istorică băimăreană și activitatea preoţilor. „Dacă suntem vrednici să facem parte din Împărăţia lui Dumnezeu de pe Pământ, adică Biserica cea văzută, dacă Împărăţia lui Dumnezeu în chip nevăzut este înăuntrul nostru, atunci este bine”, a spus ierarhul.

Binecuvântare în Parohia Măgoaja, Dej

Duminică, 8 ianuarie, cu binecuvântarea Înaltprea­sfinți­tului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Mara­mureșului și Sălajului, Prea­sfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Măgoaja din comuna Chiuiești, Protopopiatul Dej, înconjurat de către un ales sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, PS Episcop Gurie le-a vorbit cre­dincioșilor despre începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos ca o nouă etapă în planul de mântuire a neamului omenesc: „După Întruparea Sa din pântecele fecioresc al Maicii Domnului, după împlinirea legii prin tăierea împrejur și după botezul din apele Iordanului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos începe lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc, pe care îl pregătește, prin predica Sa, spre a intra în Împărăția Cerurilor”. La final, PS Episcop Gurie a binecuvântat pe cei prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a parohiei clujene Măgoaja. 


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!