Theologica
Biserica, Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ

Biserica, Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ

Venirea lui Hristos a adus în lume Împărăția lui Dumnezeu. Iar spațiul unde se arată Împă­răția lui Dumnezeu este biserica. Ea este de la Cincizecime Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Schimbarea la Față și Învierea lui Hristos reprezintă arătări ale Împărăției lui Dumnezeu în lume. Împărăția lui Dumnezeu nu este așteptată doar ca una viitoare, ci devine prezentă și este trăită acum în Biserică, care există ca neîncetată revelare a lui Dumnezeu.

Biserica păstrează veșnicia în istorie și conferă istoriei perspectiva veșniciei. Biserica este trupul lui Hristos, care transcende spațiul și timpul, deschizându-le oamenilor o comuniune supratemporală și transcendentă cu Dumnezeu, unde toate sunt prezente în Sfântul Duh. În Biserică este răscumpărat întregul timp și întreaga lume. Ceea ce Dumnezeu a oferit lumii se află în Biserică și se predă omului spre mântuirea și înnoirea lui.

Învierea în Hristos a oamenilor nu este așteptată doar în viitor, ci se dăruiește deja în prezent: „Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia” (Ioan 5, 25). Glasul lui Hristos, care s-a făcut deja auzit și i-a chemat pe oameni de la moarte la viață, îi va chema și pe cei care se află în morminte și îi va învia. Ceasul care urmează să vină, dar care este deja prezent, este ceasul prezenței lui Hristos.

Împărăția lui Dumnezeu, deși se arată în lume „ca prin oglindă, în ghicitură” (I Corinteni 13, 12), nu încetează să fie în mod real prezentă. Simbolurile prin care ni se oferă nu sunt metaforice sau analogice, ci reale. Lumina necreată a Schimbării la Față, a Învierii, a Cincizecimii, pe care o văd sfinții Bisericii, este lumina Împărăției lui Dumnezeu. Este simbolul real al prezenței Lui.
Lumina Schimbării la Față, care este aceeaşi cu lumina pe care o văd sfinții Bisericii, nu este un simbol creat al Împărăției lui Dumnezeu, ci simbolul ei fizic. Este, cu alte cuvinte, aceeași lumină a Împărăției lui Dumnezeu care se arată „în parte”, ca să fie accesibilă omului. Așa cum zorile care provin din lumina soarelui reprezintă simbolul fizic sau preambulul arătării soarelui, la fel și lumina necreată care se arată în Biserică reprezintă simbolul fizic al Împărăției lui Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!