Theologica
Biserica, adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu

Biserica, adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 27 Noiembrie 2018

Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire, la viată veşnică. Aceştia formează Trupul lui Hristos, umanitatea răscumpărată şi renăscută prin Botez în care Hristos S-a sălăşluit şi care, prin lucrarea Sfântului Duh, fiinţează, după chipul lui Dumnezeu, în comuniune de iubire.

Sfânta Liturghie, Taina lui Hristos şi Taina Bisericii, descoperă adunarea credincioşilor ca fiind Biserică, Trupul lui Hristos. Prin „a se aduna în Biserică” (I Corinteni 11, 18), Sfântul Pavel înţelege alcătuirea unei adunări a membrilor Bisericii dintr-o anumită zonă cu scopul de a releva Biserica prin slujirea Sfintei Liturghii. Liturghia ne uneşte în Biserică, făcându-ne părtaşi Împărăţiei lui Dumnezeu.

Strânsa legătură între adunare, Liturghie şi Biserică este mărturisită de întreaga tradiţie a Bisericii primare, descoperind sensul autentic al trăirii creştine. Liturghia nici nu poate fi săvârşită numai de către preot, în absenţa credincioşilor.

Sfânta Liturghie ne uneşte pe toţi în slujirea lui Dumnezeu, este o împreună-slujire a clerului şi a credincioşilor. În slujbă alternează dialogurile dintre preot şi credincioşi, în care preotul îl reprezintă pe Hristos, cu rugăciunile în care slujitorul devine purtătorul de cuvânt al comunităţii în faţa lui Dumnezeu, credincioşii întărind cererile prin răspunsul „Doamne miluieşte” şi exprimându-şi totala adeziune prin cuvântul „Amin”.

Fiecare îşi are rolul său unic în slujire şi lipsa sa de la slujbă este resimţită, conştient sau inconştient, de întreaga Biserică. De asemenea, aşa cum prezenţa preotului este necesară încă de la începutul slujbei, şi prezenţa credincioşilor este necesară tot de atunci. Liturghia descoperă adunarea credincioşilor ca Biserică. De aceea întreaga comunitate trebuie „să se adune în Biserică” participând în fiecare duminică şi în sărbători la întreaga Sfântă Liturghie, încă de la începutul acesteia.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!