Editorial
Biserica azi

Biserica azi

Ciprian Florin Apetrei, 03 Iunie 2014

Istoria Bisericii creştine îşi are începutul la Rusalii, atunci când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli în chip de limbi de foc şi după predica acestora s-au botezat ca la 3.000 de suflete (Faptele Apostolilor 2, 41), constituindu-se prima comunitate creştină în Ierusalim. De atunci şi până astăzi, misiunea Bisericii în această lume a fost şi este mântuirea celor care mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu şi devin membri ai Bisericii prin Taina Sfântului Botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Din nefericire, în societatea de astăzi, aflată în plin proces de secularizare şi globalizare, Biserica începe să fie văzută prin dezinformare mediatică doar ca un ONG social-filantropic. Nu se înţelege că scopul existenţei Bisericii este mântuirea membrilor ei, şi nu acela de a fi o instituţie caritabilă, care are ca unic scop rezolvarea problemelor celor defavorizaţi de societatea consumistă. Evident, una dintre laturile esenţiale şi fundamentale ale misiunii Bisericii în lume este de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoi, însă aceasta nu înseamnă că misiunea Bisericii se reduce doar la această activitate, ci în primul rând ea are ca scop mărturisirea cuvântului Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care duce la mântuire. De fapt, încercarea unora de a manipula masele prin etichetări ale Bisericii ca ONG filantropic nu doreşte altceva decât scoaterea din prim planul societăţii a acesteia şi trimiterea în derizoriu, fără ca Biserica să mai aibă dreptul să se exprime în ceea ce priveşte marile probleme ale societăţii de astăzi şi de a condamna atitudinile păcătoase ale acesteia. Dacă în perioada comunistă Biserica se confrunta cu o persecuţie pe faţă a regimului ateu marxist-leninist, acum, atacurile vin prin prisma aşa-zisei societăţi civile, de cele mai multe ori seculară şi minoritară, ca expresie în rândul cetăţenilor din România, care au o agendă anti-Biserică foarte bine susţinută de ONG-uri pretins umaniste din afara ţării noastre. Şi aceasta, pentru că, din nefericire pentru aceste asociaţii din aşa-zisa societate civilă, Biserica Ortodoxă din România se bucură de o mare credibilitate şi respect din partea majorităţii românilor. Cred că mai mult ca oricând trebuie reafirmat rolul Bisericii ca reper moral în societatea de astăzi care, prin împlinirea Cuvântului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie, duce neamul omenesc la mântuire. Biserica nu este doar o instituţie din lumea aceasta, ci este mireasa lui Hristos, având, pe lângă caracterul uman, şi un caracter divin, deoarece Capul ei este Hristos, Dumnezeul nostru, Care a întemeiat-o pentru mântuirea noastră, a celor care suntem mădulare ale ei, despre care Sfântul Apostol Pavel spune: „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană“ (Efeseni 5, 25-27).

De aceea, să mărturisim şi noi în societatea de astăzi credinţa întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică Biserică, spaţiul existenţei noastre în Hristos, cu Hristos, spre dobândirea vieţii veşnice, scopul existenţei creştine în această lume.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!