Oltenia
Biserica Independenţei din Calafat şi-a serbat ocrotitorul

Biserica Independenţei din Calafat şi-a serbat ocrotitorul

Pr. Ioniţă Apostolache, 07 Decembrie 2017

Biserica „Sfântul Nicolae” din municipiul Calafat şi-a serbat hramul miercuri, 6 decembrie. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de un numeros sobor de preoţi, împreună cu părintele paroh Ion Micu. Sfântul locaş are o istorie cu totul aparte, fiind ridicată în amintirea actului istoric de dobândire a independenţei, în urma luptelor din 1877. Prima biserică de pe acest loc a fost construită în perioada 1730-1740. Parohia în care se încadra a împărtăşit multă vreme denumirea „Mahalaua din deal”. În vechime, din cauza permanentului pericol otoman de peste Dunăre, biserica a funcţionat la început într-un bordei. I s-au construit mai apoi, dar tot în pământ, pereţi de zid. În toamna anului 1830, au participat la o Sfântă Liturghie principele sârbilor, Miloş Obrenovici, şi Alexandru Ghica, domnul Ţării Româneşti. Mulţumirea euharistică adusă împreună lui Dumnezeu se datora încheierii unei convenţii la Poiana Mare, domeniul principelui sârb, cunoscută în istorie drept „Convenţia sării de la Poiana Mare”. Se certificase astfel cel dintâi contract comercial scris al Munteniei. Sfântul locaş s-a ridicat dea­supra pământului în 1853, când s-a şi acoperit cu olane. În perioada războiului Crimeii, lucrările de reconstrucţie au fost întrerupte. Reluate apoi, ele s-au terminat în anul 1856. În perioada 1860- 1861, prin grija unui comitet condus de preotul Matei Dobriceanu, avându-i alături pe Vâlcea Jivcov şi Mihail Atanasiu, construcţia a fost prelungită şi înălţată. Cinci ani mai târziu, din iniţiativa preotului paroh Petru Calafeteanu şi a epitropilor D. Nicolescu şi S. Mladenovici, beneficiindu-se şi de sprijinul autorităţilor locale şi al obştii, bisericii i s-a făcut o cupolă, i s-a schimbat catapeteasma şi a fost din nou zugrăvită. Către sfârşitul secolului, biserica era deservită de un preot paroh, doi preoţi supranumerari, trei cântăreţi şi doi paracliseri. În acest statut, a fost cinstită de mai multe ori de prezenţa domnitorului Carol I. Regele a trecut pe aici la începutul Războiului de Independenţă, cartierul general al Armatei Române aflându-se la Poiana Mare, în pavilionul Obrenovici. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!