Actualitate religioasă
Fotografii: Mihnea Păduraru

„Biserica lui Hristos este noua Vitezda”

Ioan Bușagă, 14 Aprilie 2018

În Vinerea Luminată, Biserica Ortodoxă sărbătorește Izvorul Tămăduirii. În această zi, după Sfânta Liturghie, a fost săvârșită slujba de sfințire a apei, în cadrul căreia au fost rostite rugăciuni pentru tămăduirea bolilor sufletești și trupești. La Catedrala Patriarhală din București a slujit ieri Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este închinată după tradiţie Maicii Domnului, cea care L-a dăruit lumii pe Mântuitorul Iisus Hristos, Izvorul tămăduirilor. Praznicul datează din secolul al V-lea, când Născătoarea de Dumnezeu a făcut numeroase vindecări şi minuni la un izvor din apropierea cetăţii Constantinopolului. Izvorul tămăduitor există şi astăzi în oraşul Istanbul, la mănăstirea ortodoxă din cartierul Balukli.

După rugăciunea Amvonului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, a urmat procesiunea sau litania până la baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală. Aici, ierarhul înconjurat de slujitori a săvârșit slujba Sfinţirii apei, potrivit rânduielii din Vinerea Luminată. Credin­cioșii prezenți au fost binecu­vântați prin stropire cu agheasmă și au luat la sfârșitul slujbei apa sfințită din cele șase vase mari pregătite special pentru acest praznic.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus că Maica Domnului mijlocește la Domnul Hristos pentru vindecarea celor care se roagă ei cu evlavie. „Sărbătoarea de astăzi este numită Izvorul Tămăduirii pentru că Maica Domnului, în decursul istoriei, este pentru creștinii de pretutindeni, mai ales pentru cei aflați în suferință, izvor al tămăduirilor. […] La rugămintea Maicii Sale, Mântuitorul a preschimbat apa în vin la nunta din Cana Galileii, săvârșind prima minune din timpul activității Sale publice. De aceea, și noi astăzi, când am rostit rugăciunea sfințirii apei, o invocăm pe Maica Domnului, apoi pe toți sfinții, să mijlocească la Domnul Hristos ca prin lucrarea Sfântului Duh să prefacă apa în izvor de binecuvântare, de curățire a tuturor păcatelor, de speranță, mângâiere și pace pentru toți creștinii”, a explicat Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a spus că după Învierea Domnului darurile vindecătoare ale scăldătorii Vitezda din Ierusalim, pomenită în pericopa evanghelică de ieri, au încetat, pentru că Biserica întemeiată de Domnul Hristos a devenit „noua Vitezda”, iar râurile care curg din acest izvor sunt Tainele Bisericii prin care ni se comunică harul cel mai presus de fire al Sfântului Duh.

Vederea Domnului Iisus Hristos, dar dumnezeiesc

Ieri, înainte de litania cu sfințirea apei, numeroși cre­dincioși au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După citirea Sfintei Evanghelii, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieștea­nul a vorbit despre semnificația arătărilor Mântuitorului Iisus Hristos după Înviere. „Fiecare creștin, prin cură­țirea simțurilor, prin nevoințe duhov­nicești, are posibilitatea să se convingă personal că Iisus Cel înviat din morți nu mai moare, că El este veșnic viu. De-a lungul celor aproape 2.000 de ani de creș­ti­nism, milioane de monahi nevoitori în pustiuri, dar și credincioși nevoitori în propriile familii, s-au învrednicit de darul dumnezeiesc al vederii lui Iisus Hristos, Cel înviat din morți. […] Evanghelia de astăzi, pe lângă faptul că ne aduce o nouă mărturie a Învierii Domnului Hristos din morți, vrea să aprindă în inima noastră, precum odinioară în inima celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, când Domnul Iisus le tâlcuia cuvintele Scripturii, focul dorinței de a-L vedea pe Hristos Cel înviat din morți”, a spus Preasfinția Sa.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!