Memoria Bisericii
Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş la 1900

Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş la 1900

Adrian Nicolae Petcu, 25 Septembrie 2010

Este cel mai valoros şi important lăcaş de cult ortodox, mărturie a începuturilor statale şi bisericeşti canonice de la sud de Carpaţi.

Biserica urmează stilul arhitectonic bizantin de cruce greacă înscrisă, varianta constantinopolitană. Stilul arhitectonic demonstrează legătura domnitorilor munteni cu Bizanţul, mai ales că la Curtea de Argeş a rezidat şi întâiul mitropolit al Ungrovlahiei, mutat de la Vicina. Biserica a fost ridicată pe locul alteia mai vechi în curtea domnească, fiind începută de Basarab I şi terminată de Nicolae Alexandru, care este pictat în pridvor dăruind lăcaşul Mântuitorului. De-a lungul istoriei, biserica a trecut prin mai multe reparaţii, fiind pictată: în secolul al XVII-lea şi în secolul al XIX-lea. La ultima reparaţie, preotul slujitor al acestei biserici i-a adăugat două turle din lemn îmbrăcate în tablă de fier şi un pridvor, care au fost eliminate la restaurarea din perioada interbelică.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!