Biserică şi societate

Unde au fost scrise cărţile Sfintei Scripturi
14 Martie 2008
În episodul de astăzi al „Atlasului biblic“, al XX-lea, vă prezentăm o pagină specială cu harta locurilor unde au fost scrise cărţile Sfintei Scripturi. Există, desigur, în unele cazuri, incertitudini sau chiar necunoscute legate de comunităţile...
Viaţa israeliţilor în deşert
07 Martie 2008
Aproape orice descriere contemporană a evenimentelor care au loc în perioada lui Moise se foloseşte de scrierile Sfântului Grigorie de Nyssa, scriitor bisericesc al vecului IV, care a alcătuit o lucrare cu titlul „Despre viaţa lui Moise sau...
Ieşirea din robia egipteană
22 Februarie 2008
„De atunci nu s-a mai ridicat în Israel prooroc asemenea lui Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut fată către faţă, nici să săvârşească toate semnele şi minunile cu care Domnul l-a trimis în pământul Egiptului asupra lui Faraon şi asupra...
Naşterea lui Moise, renaştere a poporului evreu
19 Februarie 2008
Moise se naşte într-un moment de cumpănă al istoriei lui Israel. Faraonul aflat acum la domnie exploata poporul evreu la maximum, forţându-i pe israeliţi la munci grele, înrobindu-i şi, pentru a stopa înmulţirea lor, hotărăşte să ucidă orice...
Egiptul, a doua patrie pentru israeliţi
02 Februarie 2008
▲ În cuprinsul Sfintei Scripturi se fac aproximativ 680 de referiri la ţara Egiptului ▲ În dese rânduri, israeliţii au fost nevoiţi să migreze în Egipt, în căutarea unor condiţii de trai mai bune ▲ Ei n-au fost doar martorii direcţi ai...
Când invidia este răsplătită cu bunătatea...
18 Ianuarie 2008
Spre finalul cărţii Facerea, prima a Pentateuhului, Vechiul Testament ne prezintă povestea lui Iosif, fiul lui Iacov şi al Rahilei. Preferat de tatăl său, în defavoarea celorlalţi unsprezece fraţi, tânărul Iosif, în vârstă de numai 17 ani, îşi...
Visul înălţării la Dumnezeu
11 Ianuarie 2008
Ideea generală care străbate Pentateuhul, aceea de legământ al lui Dumnezeu încheiat cu poporul ales, îl cuprinde în planul său şi pe patriarhul Iacov, ca rădăcină a celor 12 seminţii ale lui Israel. După ce am văzut în episodul trecut al...
Isaac, un personaj din planul divin de mântuire a neamului omenesc
10 Decembrie 2007
Isaac este fiul promis de Dumnezeu lui Avraam şi Sarei pe când aceştia se aflau la o vârstă foarte înaintată pentru a mai putea spera la un urmaş. „Vestea cea bună“ a naşterii lui Isaac i-a fost adusă lui Avraam de Dumnezeu în Hebron, la „Stejarul...
Manuscrisele care au revoluţionat Arheologia biblică (II)
03 Noiembrie 2007
O dată descoperite, interesul pentru traducerea sau descifrarea manuscriselor de la Qumran a devenit imens. S-a speculat şi s-a sperat de către unii „critici improvizaţi“, iubitori de senzaţional, la momentul respectiv, în găsirea unor...
Manuscrisele care au revoluţionat Arheologia biblică (I)
27 Octombrie 2007
La sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial, în primăvara anului 1947, avea să se declanşeze o „revoluţie“ în lumea cărturarilor. Anunţată la radio şi-n toată presa vremii, descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă a suscitat o nebănuită...
„Hristos împărtăşit copiilor“, la Botoşani
05 Octombrie 2007
▲ Parohia „Vovidenia“ din Botoşani a demarat, pe 15 septembrie, programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, până acum având deja loc trei întâlniri cu micii cursanţi ▲ Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor“ este derulat de Biserica...
Sodoma şi Gomora: locul de unde păcatul a strigat până la Cer
29 Septembrie 2007
În episodul de astăzi al Atlasului biblic ne oprim asupra unui eveniment petrecut între secolele XIX-XVIII î. Hr. (perioadă în care a trăit patriarhul Avraam): distrugerea cetăţilor Sodoma şi Gomora. Astăzi, simpla rostire a numelor lor a...
12 tone de ajutoare pentru sinistraţii din Tecuci
24 Septembrie 2007
▲ 12 membri ai Asociaţiei „Frăţia Ortodoxă Română“ - filiala Iaşi au venit sâmbătă, 22 septembrie, la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ - Bărboi, pentru a încărca 12 tone de ajutoare pentru sinistraţi ▲ Acestea au ajuns sâmbătă seara în oraşul...
Primul patriarh după potop (I)
01 Septembrie 2007
După poptop şi amestecarea limbilor, o dată cu alegerea lui Avram -căruia îi va fi schimbat numele în Avraam -, începe o nouă perioadă în istoria omenirii, Dumnezeu socotind că e bine să aleagă bărbaţi care să formeze un şir de generaţii din care...
Turnul Babel, simbol al lipsei de unitate între popoare
18 August 2007
După potop, urmaşii lui Noe - cei trei fii ai săi, Sem, Ham şi Iafet, împreună cu soţiile lor - s-au aşezat în Senaar, astăzi Mesopotamia de Sud, unul dintre leagănele vechii civilizaţii umane, aşa cum ne-o prezintă numeroasele descoperiri...

Arhivă ediții

Contactează-ne!