Theologica
Botezul copiilor

Botezul copiilor

Pr. Ciprian Apetrei, 07 Noiembrie 2017

Sfântul Botez este prima dintre Tainele Bisericii. Este lucrarea sfântă prin care cel botezat devine membru al Bisericii şi astfel se învrednicește să primească celelalte Sfinte Taine şi poate ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu. Taina Botezului se săvârșește prin întreita afundare în apă a celui care se botează în numele Sfintei Treimi, săvârșitorul văzut fiind episcopul sau preotul. Mântuitorul Iisus Hristos i-a trimis, după Înviere, pe Apostolii Săi la propovăduire, îndemnându-i: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). În urma acestui îndemn, Apostolii au botezat indiferent de neam sau vârstă. Biserica noastră, încă din epoca apostolică, a administrat Botezul şi copiilor. Sfinţii Apostoli, care știau de la Domnul nostru Iisus Hristos că nimeni nu se poate mântui fără Botez (Ioan 3, 5), au botezat atât adulţi, cât şi copii. Ei botezau familii întregi care cuprindeau, negreșit, și copii (Fapte 16,15; 16, 33; I Cor. 1, 16). Origen spune că Biserica a primit de la Sfinții Apostoli tradiția de a boteza copiii. El numește Botezul copiilor „predanie apostolică”. Canonul 110 al Sinodului din Cartagina din anul 418 anatemizează pe cei care resping necesitatea Botezului copiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în omiliile sale: „De aceea şi botezăm copiii, deşi nu au păcate (personale): ca să li se adauge sfinţenia, dreptatea, înfierea, moştenirea, înfrăţirea, să fie mădulare ale lui Hristos, să devină sălaş al Duhului”. Sfântul Ambrozie, alături de Fericitul Augustin, arată necesitatea Botezului drept condiţie pentru intrarea în Împărăţia cerurilor. Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la timpul potrivit pentru primirea Botezului, spune că „orice timp al vieţii este potrivit pentru mântuirea prin Botez” și consideră că este de neapărată trebuinţă ca acela născut să fie imediat şi „îmbrăcat” în Sfântul Duh. Din aceste mărturii patristice constatăm că Botezul copiilor este o practică a Bisericii de la începuturile creştinismului. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!