Actualitate religioasă
Botezul şi pocăinţa, uşile Împărăţiei cerurilor

Botezul şi pocăinţa, uşile Împărăţiei cerurilor

Ioan Buşagă, 09 Ianuarie 2017

Ieri, 8 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română s-a aflat în Duminica după Botezul Domnului. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a parti­ci­pat la Sfânta Liturghie săvâr­- şită la Paraclisul „Sfântul Gri­gorie Luminătorul” din Reşe­- dinţa Patriarhală. La final a rostit un cuvânt de învăţătură.

Biserica a rânduit ca înainte şi după marile sărbători, precum cea a Botezului Domnului, să fie câte o duminică de pregătire, respectiv una de aprofundare şi conştientizare a semnficaţiilor sărbătorii propriu-zise. Astfel, Duminica după Botezul Domnului are înţelesuri duhovniceşti legate de Botez, lumina Evan­gheliei şi pocăinţă, a explicat Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel. Evanghelia acestei duminici (Matei 4, 12-17), care relatează începutul propovăduirii Domnului, arată că Mântuitorul Iisus Hristos este Lumina lumii nu numai prin Evanghelia Sa, pe care o propovăduieşte după Botezul Său, ci prin Persoana Sa, prin însuşi faptul că este Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic prin Care, în Care şi pentru Care au fost făcute toate creaturile cele văzute şi nevăzute. „Hristos Domnul a luminat lumea prin predicarea Evangheliei Împărăţiei cerurilor, dar şi prin mulţimea minunilor şi vindecărilor săvârşite şi prin tot ceea ce a existat ca sfinţenie în mijlocul poporului. El a luminat lumea prin prezenţa Sa sfinţitoare, începând cu sfinţirea apelor Iordanului, prin prezenţa Sa învăţătorească, dar şi prin prezenţa minunată a ceea ce a săvârşit în folosul oamenilor; şi în mod deosebit a luminat lumea prin iubirea Sa milostivă şi jertfelnică până la moarte pe Cruce, prin toată lucrarea Sa dumnezeiască de ridicare a omului din păcat, de izbăvire a omului din moarte, şi prin dăruirea vieţii veşnice oamenilor care cred în El”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului mai reliefează şi legătura dintre pocăinţă şi intrarea în Împărăţia cerurilor, care este iubirea Preasfintei Treimi împărtăşită îngerilor şi oamenilor care cred în Hristos. „Când Mântuitorul spune «s-a apropiat Împărăţia cerurilor» înseamnă că Împărăţia nu mai este doar în ceruri, ci a venit pe pământ, prin Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Împărăţia cerurilor este concentrată în mod tainic în Iisus Hristos, Împăratul veacurilor, căci unde este Hristos prezent, tainic este prezent şi Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Împărăţia Preasfintei Treimi se face prezentă în lume prin Iisus Hristos, aşa cum S-a arătat la Iordan. Pentru că El a venit pe pământ, a devenit tocmai ceea ce iubea, adică Om, a locuit printre oameni; Împărăţia lui Dumnezeu este foarte aproape de oameni, doar că intră în această Împărăţie doar aceia care îşi schimbă viaţa, care se pocăiesc de păcatele lor, care cred în Hristos şi care se vor boteza. Botezul este uşa intrării în Împărăţia cerurilor, iar pocăinţa este calea de pregătire pentru botez, de aceea botezul şi pocăinţa sunt uşile Împărăţiei cerurilor”, a subliniat Patriarhul României.

Pocăinţa nu este un simplu regret sau părere de rău, ci o lucrare de înnoire sau schimbare a vieţii şi de unire cu Hristos. „Pocăinţa este o lucrare tainică, de renaştere în dureri a omului, de frământare a lutului din noi, a pământescului, pentru a deveni vas al Duhului. Pocăinţa este o lucrare în dureri, de răstignire a egoismului din om şi de înviere duhovnicească a iubirii smerite şi milostive faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Pocăinţa este continuarea botezului, refacerea permanentă a legăturii noastre de iubire cu Dumnezeu. Prin păcat ne despărţim de Dumnezeu. Prin pocăinţă ne convertim, ne întoarcem la Dumnezeu; prin iertare ne împăcăm cu Dumnezeu şi prin împărtăşire euharistică ne unim cu Dumnezeu. De aceea, botezul este un program de creştere spirituală, de înnoire, de luminare pentru întreaga viaţă creştină”, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!