Theologica
Botezul, taina de intrare în creştinism

Botezul, taina de intrare în creştinism

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 09 Ianuarie 2018

Noi intrăm în Biserică prin Sfântul Botez, care este considerat o taină începătoare. Botezul se mai numeşte şi naştere din nou, deoarece prin el omul renaşte. Această denumire a fost dată de Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos în dialogul Său cu Nicodim: „Adevărat, adevărat zic ţie: de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Sfântul Nicolae Cabasila consideră că Botezul este o naştere, după care urmează mişcarea (este vorba despre mişcarea pruncului imediat după naştere) prin mirungere şi viaţa prin Sfânta Împărtăşanie. Încununarea Botezului şi a tuturor celorlalte taine este reprezentată de Sfânta Împărtăşanie. Ne botezăm şi ne mirungem pentru a putea, ca membri ai Bisericii, să ne împărtăşim cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos. Botezul şi credinţa sunt strâns legate.

Sfântul Vasile cel Mare spune: „Credinţa şi Botezul reprezintă două căi ale mântuirii care sunt strâns legate între ele şi nedespărţite. Credinţa este consfinţită prin Botez, iar Botezul îşi are temelia în credinţă”. Una o completează şi o plineşte pe cealaltă, deoarece credem în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul şi în Dumnezeu Sfântul Duh. Ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Mai întâi are loc mărturisirea de credinţă, care este începătoarea mântuirii, după care urmează Taina Sfântului Botez, care pecetluieşte consimţământul nostru. Mai întâi, omul ascultă de Dumnezeu şi crede, iar mai apoi se botează şi se mirunge, dobândind astfel credinţa din vederea de Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie înţelese din punctul de vedere al practicii dintru început a Bisericii, în care Botezul nu era o ceremonie formală şi un eveniment lumesc sau social, ci o taină de introducere în Biserică, ceea ce înseamnă că era precedat de curăţirea omului. Ziua Botezului este ziua în care primim identitate, după cum spune Cuviosul Nicolae Cabasila. În primul rând, cei care sunt botezaţi şi mirunşi se numesc creştini nu numai prin faptul că sunt ucenicii lui Hristos, dar şi pentru că primesc pecetea Duhului Sfant.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!