Oltenia
Bucurii duhovniceşti în Arhiepiscopia Craiovei

Bucurii duhovniceşti în Arhiepiscopia Craiovei

Pr. Gheorghe Cioiu, 12 Decembrie 2017

Sfârşitul celei de-a patra săptămâni din Postul Naşterii Domnului a adus multe bucurii duhovniceşti credincioşilor din parohiile Segarcea, judeţul Dolj, şi Lupoaia, judeţul Gorj. Astfel, sâmbătă, 9 decembrie, credincioşii din Parohia Segarcea II, Protoieria Craiova Sud, l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Momente de o în­căr­cătură duhovni­cească deosebită au trăit sâmbătă, 9 decembrie, credincioşii din Parohia Segarcea II, veniţi în număr mare să participe la Sfânta Li­turghie arhierească săvârşită de către Întâistătătorul Mitropoliei Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la Altarul Bise­ricii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. În ziua de prăznuire a zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, a fost sfinţită şi icoana făcătoare de minuni Maica Domnului „Pantanassa” - vindecătoarea de cancer, adusă de la Muntele Athos (Mănăstirea Vatoped), prin grija preoţilor slujitori ai acestui sfânt locaş, Marin Anghel şi Dumitru Pătra. Momentele liturgice ale zilei s-au încheiat la viile sfintei Arhiepiscopii a Craiovei din Segarcea, acolo unde a fost sfinţit paraclisul închinat Sfântului Mucenic Trifon, ocrotitorul grădinilor, viilor şi livezilor.

„Icoana Maicii Domnului este dătătoare de har”

În cuvântul adresat credincio­şilor după slujba euharistică, Mi­tropolitul Olteniei a menţionat importanţa prezenţei Maicii Domnului în parohia şi în localitatea Segarcea, prin sfânta sa icoană făcătoare de minuni. „De azi îna­inte, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu devine, prin sfânta sa icoană, ocrotitoare a bisericii, a parohiei şi a oraşului dumnea­voastră. Aici a funcţionat mult timp o străveche aşezare mona­hală, Mănăstirea Segarcea, cu multe icoane făcătoare de minuni. Din nefericire, astăzi sfântul aşe­zământ monahal a încetat să mai existe, dar rugăciunile călugărilor, ale preoţilor şi ale credincioşilor care au trecut prin această mă­năstire au rămas. Mărturie stă, iată, faptul că Maica Domnului iubeşte comunitatea dumnea­voastră şi, având un asemenea odor de preţ, o asemenea icoană, veţi fi ocrotiţi de boli, necazuri şi suferinţe, cei care credeţi cu adevărat şi o iubiţi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu din tot sufletul şi din tot cugetul. Prin urmare, ori de câte ori veţi veni în acest sfânt locaş, vă îndemnăm să vă închinaţi cu multă evlavie la icoana Maicii Domnului, pentru că este dătătoare de har. Aşa cum s-a arătat făcătoare de minuni în Muntele Athos, cu siguranţă că se va arăta şi aici, spre sporirea credinţei, spre întărirea nădejdii şi a iubirii nefăţarnice, dar şi în măsura în care ne hotărâm să ne lepădăm de patimile, de slăbi­ciunile şi de păcatele pe care le purtăm cu noi”, a precizat IPS Irineu.

Resfinţirea Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia gorjeană Lupoaia

Duminică, 10 decembrie, IPS Părinte Irineu a poposit în mij­locul parohienilor din Lupoaia, comuna Cătunele, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj. Înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Mitropolitul Olteniei a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea lucră­rilor de consolidare şi restaurare interioară şi exterioară, executate în perioada 2015-2017, prin stră­dania enoriaşilor păstoriţi de preotul paroh Ion Murgilaş, cu sprijinul Consiliului local al Primăriei Cătunele. Sfântul locaş a fost construit în anii 1705-1706, de către boierul Nicolae Săvoiu, şi este una dintre cele mai vechi biserici de zid din judeţul Gorj.

„Biserica este centrul de viaţă şi rugăciune, de sfinţenie şi binecuvântare”

În cuvântul de învățătură, IPS Irineu a tâlcuit textul evanghelic duminical despre minunea vin­decării femeii gârbove (Luca 13, 10-17). De asemenea, IPS Părinte a reiterat importanţa Bisericii în viaţa creştinilor ortodocşi. „Numai în biserică intrăm în contact cu cele cereşti, deoarece biserica este casa Tatălui ceresc, lucrarea Fiu­lui şi sfinţirea Duhului Sfânt. Bi­serica este pentru creştinii orto­docşi centrul de viaţă şi rugăciune, de sfinţenie şi binecuvântare. Darurile pe care le primim în biserică sunt de mare folos, atât pentru viaţa aceasta pămân­tească, dar mai ales pentru dobân­direa Împărăţiei cerurilor. Ele sunt dăruite cu prisosinţă tuturor celor care deschid larg ferestrele sufletului şi ale minţii, pentru ca Însuşi Dumnezeu să se ­sălă­şlu-­ iască în ele şi să le curăţească de toată întinăciunea. Prin urmare, când ne deschidem inimile către Dumnezeu, sufletele noastre se luminează, iar mintea, luminată şi ea, ajunge la cunoştinţa tainelor lui Dumnezeu, atât cât poate să perceapă înţelepciunea omeneas­că. Pentru aceasta este nevoie însă de post, de rugăciune, de înfrânarea poftelor şi patimilor care ne asaltează permanent din afară prin înşelăciune diavolească. De aceea, cerem neîncetat în Rugă­ciunea Domnească să fim izbăviţi de cel rău, cel care vrea să pierdem timpul acesta pe care ni l-a dăruit Dumnezeu spre mântuire şi să amânăm pocăinţa, lucru ce ne duce la pierderea Împărăţiei celei veşnice. Aşadar, prin sfinţirea acestei biserici facem bucurie mare şi strămoşilor noştri care au construit-o şi de la 1700 încoace veghează şi se roagă pentru noi în Împărăţia cerească. Felicităm de asemenea pe toţi cei care au contribuit la această frumoasă şi sfântă lucrare şi pentru toţi re­petăm rugăciunea Bisericii noastre: «Binecuvântează, Doamne, pe cei care iubesc podoaba casei Tale», Amin!”, a încheiat IPS Pă­rinte Irineu.

Pentru implicarea deosebită în lucrările de consolidare şi renovare a sfântului locaş, preotul paroh Ion Murgilaş a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor. De asemenea, toţi cei care au fost alături de părintele paroh în finalizarea acestui demers au pri­mit gramate chiriarhale de mulţu­mire din partea Centrului epar­hial al Arhiepiscopiei Craiovei.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!