Buget dublu pentru TBC

Mariana Bahcevan, 24 Noiembrie 2017

Ministerul Sănătăţii (MS) va du­bla anul viitor bugetul Programului Naţional de Prevenire, Suprave­ghere şi Control al Tuberculozei, alocând peste 41 milioane de lei pentru derularea acestuia în vede­rea asigurării accesului la diagnostic şi trata­ment pentru toţi pacienţii afectaţi de această boa­lă, inclusiv cea multidrog rezisten­tă. Potrivit unui comunicat de pre­să al MS, în prezent sunt dispo­nibile, în lista de medicamente com­pensate 100% care se acor­dă bolnavilor incluşi în Programul naţional de tratament al bolnavilor cu tuber­culoză, 21 de denumiri comune internaţionale (DCI) uti­lizate în tratamentul bolnavilor cu TB BK sensibilă sau multidrog – rezis­tentă, iar până la finalul aces­tui an, alte nouă medicamente nece­sare în tratamentul tubercu­lozei, asigurate până acum prin finan­ţare externă, vor fi introduse în lista de medicamente compen­sate şi gratuite.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!