Theologica
Când se săvârşeşte Sfânta Liturghie

Când se săvârşeşte Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie este o rânduială liturgică formată din rugăciuni, în timpul cărora se săvârşeşte şi se aduce jertfa fără de sânge a Legii celei Noi, întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină şi încredinţată de El Sfinţilor Apostoli, iar de aceştia, urmaşilor lor sfinţiţi (arhierei şi preoţi), pentru a fi săvârşită de-a pururea în Biserica creştină, spre pomenirea Domnului Iisus Hristos şi spre iertarea păcatelor membrilor Bisericii Lui.

Sfânta Liturghie poate fi săvârşită numai de arhiereii şi preoţii cu hirotonie canonică, adică sfinţiţi şi aşezaţi după rânduiala de veacuri a Bisericii. Cei caterisiţi sau îndepărtaţi din slujbă şi cei vinovaţi de păcate grele nu mai pot liturghisi. Diaconul nu poate sluji singur, ci totdeauna numai cu preotul.

În mănăstiri şi în catedralele episcopale se săvârşeşte Sfânta Liturghie în fiecare zi, cu excepţia zilelor aliturgice, adică atunci când nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie conform rânduielilor tipiconale ale Bisericii Ortodoxe.

În bisericile de parohie se face Sfânta Liturghie de obicei numai în zilele de duminică şi în sărbători, iar în zilele din cursul săptămânii se face numai atunci când este nevoie, mai ales sâmbăta, când se fac parastase şi pomeniri pentru adormiţi.

Cât priveşte vremea anumită sau ceasul din zi la care trebuie să înceapă slujba Sfintei Liturghii, după predania veche a Bisericii, este ceasul al treilea din zi, care corespunde cu ora 9 dimineaţa, când Domnul a fost răstignit pe cruce (Marcu 15, 25) şi când S-a pogorât Sfântul Duh peste Sfinţii Apostoli. De va fi nevoie, se poate săvârşi Sfânta Liturghie şi mai devreme sau mai târziu, dar nu mai înainte de a se lumina de ziuă şi nici după-amiază. Excepţie este Liturghia de Sfintele Paşti.

Rânduiala Sfintei Liturghii se găseşte în cartea de slujbă numită Liturghier şi care se află totdeauna în Altar, la îndemâna preotului liturghisitor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!