Cântările Ortodoxiei: Rob al lui Dumnezeu ori sclav al păcatului?

Tudorel Petecilă, 15 Februarie 2008

„Scăpându-te din robia rătăcirii, slobod te-ai arătat întru Dumnezeu cu harul, făcându-te Lui rob ales şi fiind părtaş al legăturilor lui Pavel, pentru Hristos ai fost omorât fără dreptate, Apostole. Pentru aceasta, mărturisind după lege, te-ai învrednicit de lumina cea de sus, ierarhe Onisim. Drept aceea strigăm ţie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta“ (Sedelnă din slujba Utreniei în ziua pomenirii Sfântului Apostol Onisim).

***

Istoria Sfântului Apostol Onisim constituie subiectul celei mai scurte cărţi din Sfânta Scriptură: Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel. Ca urmare a acestei scrisori, sclavul Onisim este eliberat de stăpânul său, deci a ieşit de sub o stăpânire lumească, şi L-a slujit până la moarte pe Dumnezeu, Stăpânul tuturor.

Perioada de sclavie umană s-a încheiat de mult, dar robia încă mai există! Fiindcă toţi suntem robi ai păcatului. Iar prin păcat înţelegem călcarea legii lui Dumnezeu cu bună stiinţă pe baza libertăţii depline cu care am fost înzestraţi prin actul creaţiei. Păcatul îşi are originile la începutul omenirii şi va exista până la sfârşitul ei. Poate fi descoperit datorită conştiinţei, care este glasul lui Dumnezeu în om. Cunoaştem consecinţele lui dar, paradoxal, nu ne ferim să îl comitem. De multe ori suntem conştienţi că săvârşim o nedreptate la adresa lui Dumnezeu şi a semenilor, dar persistăm în greşeală.

Cum scăpăm din această adevărată sclavie spirituală?

Urmând învăţăturilor Mântuitorului care a adus eliberarea din robia păcatului şi a morţii. Făcându-ne, prin luptă împotriva păcatului, robi ai lui Dumnezeu care urăşte şi osândeşte fapta păcătoasă, dar îl iubeşte pe omul păcătos. Iar calea cea mai sigură şi mai scurtă de la robia păcatului la robia lui Dumnezeu în libertatea absolută este pocăinţa sinceră.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!