Banat
Capacitate preoţească – sesiunea martie 2017

Capacitate preoţească – sesiunea martie 2017

Pr. Marius Mircia, 17 Martie 2017

În data de 14 martie, în sala festivă a Centrului eparhial din Timișoara s-a desfășurat o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. Examenul s-a organizat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea 1199/2008, cu modificările şi com­pletările ulterioare.

Testarea de specialitate a fost susținută de teologii înscriși la examen în faţa comisiei, pre­zidată de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Ioan, Arhiepiscopul Timi­șoarei și Mitropolitul Banatului, formată din cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Timi­şoara.

La această sesiune a examenului de capacitate preoţească s-au înscris mai mulţi candidaţi licenţiaţi în teologie pastorală. Programa pentru examen a constat din subiecte de la materiile: cântare biseri­ceas­că; cateheze, dogmatică; mo­rală; exegeza Noului Testament; istorie biseri­cească, legislație, adminis­trație; liturgică; tipic și predici.
Examenul propriu-zis a fost precedat de proba eliminatorie – testare psihologică, ce s-a desfă­şurat în ziua de 7 martie a.c. şi de o săptămână de cursuri de pregă­tire în perioada 20-24 februarie.

„Numirea într-un post clerical a candidaţilor care doresc acest lucru se face pe baza examenului de capacitate preoţească. El re­pre­zintă mijlocul de titularizare într-un post vacant. Toto­dată, examenul a fost un bun prilej de reactualizare a cunoştin­ţelor acumulate în facultate, de întâlnire cu profesorii lor, de cunoaş­tere a candidaţilor de către chiriah, în vederea implicării şi integrării lor în misiunea Bisericii”, a precizat pr. Sorin Lungoci, consilier în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul de la Centrul eparhial din Timișoara.

Examenul de capacitate preo­țească are o valabilitate de un an pentru cei care au obținut sub media 9,00 și doi ani pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!