Moldova
Capacitate preoţească în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Capacitate preoţească în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Tudorel Rusu, 14 Septembrie 2018

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Pimen şi în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a organizat, în perioada 10-12 septembrie, examenul de capacitate preoţească, în vederea candidării pentru ocuparea, prin concurs, a unui post clerical vacant. Din cei 31 de candidaţi înscrişi, doar 10 au fost declaraţi la final admişi.

Ieri a avut loc afişarea rezultatelor finale ale examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Comisia examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a fost formată din Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar - preşedinte, pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ - vicepreşedinte, pr. Ioan Paul Valenciu, consilier cultural - secretar de comisie şi evaluator la contestaţie, pr. prof. Bogdan Cojoleancă, director al Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava - evaluator la contestaţie, arhid. prof. Bogdan Hrişcă, inspector şcolar la disciplina religie - evaluator la examenul scris şi oral, pr. prof. Adrian Iftimiu - evaluator la examenul oral, pr. prof. Silvestru Ţurcă - evaluator la examenul scris şi oral.

Ambele probe ale examenului - scrisă şi orală - au urmărit atât evaluarea cunoştinţelor de teologie, cât şi competenţa candidaţilor de a folosi cunoştinţele teologice (şi cele generale) în contextul pastoral contemporan, inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Sucevei şi Rădăuţilor. La proba scrisă, după extragerea variantei de examinare, cei 31 de candidaţi înscrişi au avut la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar notarea s-a făcut pe baza baremului afişat la ieşirea din examen. La proba orală a examenului au participat doar cei 14 candidaţi care au obţinut minimum nota 6,00 la proba scrisă. La final, doar 10 candidaţi au reuşit să aibă media aritmetică a notelor celor două probe (scris şi oral) minimum 7,00, aceştia fiind declaraţi admişi. Nota generală de titularizare (nota finală) a reprezentat media aritmetică dintre media celor patru ani de studii, media examenului de licenţă şi media examenului de capacitate. Conform hotărârilor Sfântului Sinod, valabilitatea examenului de capacitate preoţească este de un an, iar pentru cei ce au obţinut media peste 9,00, valabilitatea este de doi ani.

„Dau slavă lui Dumnezeu că alege noi apostoli pentru via Sa”

Mai multe detalii ne-a oferit Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, preşedintele comisiei de organizare şi corectare: „Am privit cu multă responsabilitate acest examen şi m-am străduit să împlinesc cuvântul Părintelui Arhiepiscop Pimen, care m-a rânduit pentru aceasta, şi anume ca examenul să fie - redau expresia Înaltpreasfinţitului - «corect, cinstit şi cu frică de Dumnezeu». Lucrez la organizarea lui din luna iunie, când am început selecţia bibliografiei aferentă unei tematici actualizate societăţii de astăzi, pe de o parte, iar pe de altă parte, ţinând cont de specificul pastoral al eparhiei noastre, cu un accent deosebit pus pe cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar. M-am străduit, apoi, ca atmosfera să fie una de respect pentru candidaţi, de a le oferi un cadru deschis, liber, încrezător în care ei să se exprime neinhibat, deopotrivă fidel credinţei şi creativ în «idei» de lucru în parohie. Bineînţeles, auzindu-i, mi-am dat seama repede că nu toate sunt aplicabile, dar, dacă le tai din început entuziasmul, cum să mai zboare micul «apostol»?! Sunt deosebit de mulţumit de coeziunea membrilor comisiei şi le mulţumesc pentru osteneală şi jertfă (mai ales pentru «privegherea» noastră de o noapte întreagă la corectare). Sunt fericit apoi că am întâlnit tineri înţelepţi, cultivaţi, evlavioşi şi cuminţi. Ei reprezintă o nădejde mare pentru lucrarea de mâine a Bisericii. Şi dau slavă lui Dumnezeu că alege noi apostoli pentru via Sa”.

Subiecte la proba scrisă a examenului de capacitate preoţească

Prin tragere la sorţi, din cele trei variante, a fost aleasă Varianta I, pe care o prezentăm în rândurile ce urmează.

Subiectul I (30 de puncte)
Citeşte următorul text biblic: „Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El. Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? Şi, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă” (Matei 12, 46-50). Cerinţe: 1. Care este interpretarea de factură neoprotestantă a acestui text? (2p); 2. Care este învăţătura ortodoxă referitoare la „fraţii Domnului”? (5p); 3. Prezintă două argumente biblice pentru aeiparthenia Maicii Domnului. (6p); 4. Prezintă şi argumentează învăţătura ortodoxă despre Fecioara Maria - „Născătoare de Dumnezeu”. (9p); 5. Care este legătura, respectiv deosebirea dintre cinstirea acordată lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi sfinţilor? (4p); 6. În afară de ectenia mare, precizează alte patru momente ale Sfintei Liturghii când este pomenită Maica Domnului. (4p)

Subiectul al II-lea (25 de puncte)
Răspunde la următoarele cerinţe: 1. Precizează rolul canonului la Taina Sfintei Spovedanii. (5p); 2. Redă o prevedere canonică aparţinând Sfântului Ioan Postitorul referitoare la Taina Preoţiei. (4p); 3. Prezintă două idei patristice care reflectă mesajul scripturistic că milostenia este criteriu al Judecăţii de Apoi. (6p); 4. Prezintă poziţia etică a Bisericii faţă de avortul motivat de o boală a fătului. (5p); 5. Precizează apariţia, întrebuinţarea liturgică şi simbolismul epitrahilului. (5p)

Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu teologic cu următorul subiect: Cum mă inspiră viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, în pastoraţia credincioşilor. Se va avea în vedere: 1. O paralelă între contextul societăţii în care a trăit Sfântul Iacob şi cel actual. (4p); 2. Trei elemente de biografie ale Sfântului Iacob inspiratoare pentru pastoraţie. (9p); 3. Modalităţi de implementare a acestor elemente în pastoraţia credincioşilor de astăzi. (12p). Pe lângă cele 25 puncte pentru conţinut, candidaţii au primit 5 puncte pentru redactarea eseului (existenţa părţilor componente: introducere, cuprins, încheiere - 1 p; abilităţi de analiză, sinteză şi de argument are - 2p; plasticitatea exprimării - 2p).

S-au acordat 10 puncte din oficiu, precum şi 5 puncte pentru redactarea lucrării, astfel: limbaj coerent, teologic - 2p; ortografia şi punctuaţia - 2p; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1p.

Câteva gânduri ale candidaţilor

Tiberiu Traian Tcaciuc: „Am fost deosebit de încântat să citesc în luna iulie pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor anunţul legat de organizarea unui concurs de capacitate preoţească în arhiepiscopie. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi a duhovnicului şi cu susţinerea familiei m-am înscris şi eu la acest concurs. Trebuie să mărturisesc că a fost un concurs foarte bine organizat, începând de la publicare - comunicare, metodologie, bibliografie şi logistică. Concursul propriu-zis, în ceea ce priveşte partea scrisă, a fost, în opinia mea, de complexitate ridicată; cunoştinţele teologice de specialitate trebuiau îmbinate cu o pregătire generală şi cu capacitatea de sinteză personală. Proba orală a fost la acelaşi nivel de dificultate în conformitate cu contextul şi cerinţele pastorale ale eparhiei şi a urmărit capacitatea de transmitere a unor cunoştinţe, cât şi modalitatea de a acţiona într-un context dat. Aş adăuga atmosfera de colegialitate a celor înscrişi, toţi urmărind în fapt acelaşi lucru, anume slujirea Bisericii lui Hristos”.

Chioarţă Sergiu Marian: „Cu multă emoţie şi bucurie am participat la ediţia de anul acesta a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Pentru noi, candidaţii, dincolo de examinarea propriu-zisă, a fost o ocazie foarte bună de a ne prezenta şi discuta cu ierarhii noştri despre slujirea şi misiunea preoţească. Împreună cu colegii mei am apreciat în mod deosebit bibliografia ce ne-a fost propusă spre studiu, cuprinzând cu adevărat informaţiile de care are nevoie preotul pentru lucrarea lui pastorală de zi cu zi. Ancorată în contextul contemporan şi realitatea a ceea ce întâlneşte păstorul într-o comunitate, consider că ne va fi de folos pentru toată viaţa. Nu am fost doar evaluaţi, ci şi sfătuiţi pentru viitor - lucru pentru care suntem cu adâncă recunoştinţă”.

Mihai Isopescu: „Examenul de capacitate preoţească organizat de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a fost unul foarte bine organizat, până la cele mai mici detalii. Din punctul meu de vedere, dar şi al altor colegi participanţi, cuvintele care pot caracteriza cel mai bine acest examen sunt «corectitudine» şi «transparenţă». Chiar dacă au mai existat şi alte păreri din partea unor candidaţi, mai ales la lucrările de la proba scrisă, că s-a corectat cu multă acrivie, eu cred că baremul afişat la ieşirea de la examen a fost relevant şi nu justifică nici o nemulţumire. Felicitări sincere organizatorilor şi Doamne ajută tuturor!”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!