Theologica
Căsătoria civilă şi nunta creştină

Căsătoria civilă şi nunta creştină

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 06 Septembrie 2018

Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ, în condiţiile legii, adică are la bază un contract, plecând însă de la afecţiunea reciprocă. Nunta creştină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca aşezământ natural, este o însoţire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică printr-o Sfântă Taină, prin Taina Nunţii sau Cununiei, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi. De la început, de când Ziditorul a făcut pe om, căsătoria apare ca un aşezământ natural, legat de însăşi natura omului, dar de origine divină, instituit prin cuvintele: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui” (Fac. 2, 18).

Apoi a binecuvântat însoţirea bărbatului cu femeia, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l stăpâniţi” (Fac. 1, 28). Dar legătura aceasta, decăzută prin păcat, Mântuitorul o restaurează şi o înalţă la rangul de taină. Astfel, El ia parte la nunta din Cana, pe care o sfinţeşte prin prezenţa Sa şi prin prefacerea apei în vin (Ioan 2, 1-11). Sfântul Apostol Pavel înfăţişează nunta ca pe o Sfântă Taină, asemenea celei mari a unirii dintre Hristos şi Biserică: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efes. 5, 31­32).

Dacă căsătoria civilă se oficiază de regulă în locaţiile Stării Civile, în ceea ce priveşte slujba Cununiei, aceasta se oficiază în biserică, deoarece Cununia este una din cele şapte Taine şi biserica este locaşul sfânt în care se săvârşesc şi celelalte Sfinte Taine.

Căsătoria civilă se poate oficia oricând este program de lucru la oficiile Stării Civile, pe când Taina Cununiei se poate oficia doar în zilele săptămânii când nu este post şi în afara celor patru posturi de peste an, a săptămânii brânzei şi a celei Luminate. În afară de aceste perioade nu se poate săvârşi Taina Nunţii în Duminica Rusaliilor, în răstimpul dintre Crăciun şi Bobotează, precum şi în ajunul şi în zilele praznicelor împărăteşti.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!