Theologica
Căsătoria, legământ sfânt

Căsătoria, legământ sfânt

Prin căsătorie, adică prin legă­tura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa Sfântului Altar, se întemeiază o familie creştină. Deosebirea din­tre căsătoria civilă şi cea reli­gioasă rezidă în faptul că prima este o însoţire între un bărbat şi o feme­ie, prin liber consimţă­mânt în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecând însă de la afecţiunea reciprocă, iar cea reli­gioasă este o însoţire sfântă, fă­cută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică prin Taina Nun­ţii, care sfinţeşte iubirea şi legă­tura celor însoţiţi.

În Biserică, mirii sunt uniţi prin Taina Căsătoriei prin harul Duhului Sfânt ca să trăiască împreună toa­tă viaţa, având ca scop ferirea de păcat, naşterea de prunci şi mân­tuirea sufletelor. La baza căsă­toriei ortodoxe stă starea de jertfel­nicie fundamentată pe iubire, din care izvorăşte respectul reciproc.

Toate relațiile interpersonale ar trebui să fie caracterizate de respect, dar mai ales în căsnicie se cuvine ca el să existe, fiindcă în familie cei doi parteneri sunt uniți într-o intimitate unică, ei alcătuind „un singur trup”.

Fără respect reciproc, această intimitate se poate cu ușurință transforma în ură. Arhimandritul Gheórghios Kapsánis afirmă: „Este un fapt bine cunoscut că astăzi căsătoria trece printr-o criză. Acest lucru este adeverit de numărul mare de divorțuri, dar și de mulțimea de perechi care, fără să mai ajungă la divorț, trăiesc în concubinaj și nu găsesc nici o fericire și nici o bucurie în legăturile lor. O cauză serioasă a acestei crize este faptul că creștinii care se însoțesc prin unirea nunții nu trăiesc această unire ca taină”.

Dacă înţelegem căsătoria ca taină binecuvântată de Bunul Dumnezeu, atunci în mod sigur ne punem nădejdea în Preasfânta Treime şi-I cerem ajutorul ori de câte ori apar probleme în familia noastră. În acelaşi timp, înţelegerea căsătoriei ca taină ne arată calea către mântuire şi ne deschide mintea şi sufletul spre starea de jertfelnicie a unuia faţă de altul în care ar trebui să fie soţii în căsătoria lor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!