Theologica
Căsătoria, Taină a Bisericii

Căsătoria, Taină a Bisericii

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 05 Octombrie 2018

Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos: „Dar de la începutul făpturii, «bărbat și femeie i-a făcut» Dumnezeu. «De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup»; așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 6-9).

Căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu Își revarsă Harul Său unindu-i într-o familie pe bărbatul şi femeia ce doresc să se căsătorească.

Unirea dintre un bărbat şi o femeie se împlineşte în Biserică, în Hristos, într-o rânduială liturgică numită Taina Cununiei, una dintre cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii.

Nunta sau Taina Cununiei este un act sfânt, de origine dumnezeiască, în care, prin preot, se împărtăşeşte harul Sfântului Duh unui bărbat şi unei femei ce se unesc liberi în căsătorie, har care sfinţeşte şi înalţă legătura naturală a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovniceşti dintre Hristos şi Biserică.

Căsnicia creştină este o viaţă îngemănată cu Dumnezeu şi în Dumnezeu. Este o Taină a unirii sufleteşti şi trupeşti, sfinţită de Însuşi Domnul: Cinstită să fie nunta întru toate, şi patul neîntinat (Evrei 13, 4), pentru că toate sunt curate pentru cei curaţi (Tit 1, 15).

Căsătoria se bazează pe legătura „dragostei curate”, care e întâlnire cu celălalt, e lupta cea mare a depăşirii de sine, spune Christos Yannaras; cu cât îl iubesc mai mult pe celălalt, cu atât îl cunosc mai mult, cred în el şi mă dăruiesc dragostei lui. În acest context căsătoria apare ca o continuă surpriză a „descoperirii” celuilalt, o mereu însetată dorinţă de cercetare a unicităţii persoanei sale. Încununarea celor doi aduce în primul rând o asumare a unei cununi de martiri. Fiecare îl primeşte pe celălalt ca şi gazdă, cu toate ale sale, bune şi rele, investeşte în celălalt sentimente.

Scopul şi sensul căsătoriei creştine se împlinesc în desăvârşirea sufletelor, în Taina Iubirii în Hristos şi în dobândirea Împărăţiei cerurilor; iar sensul unirii lor conjugale se împlineşte în naşterea de prunci şi creşterea lor în Duhul Evangheliei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!