Theologica
Câteva semnificaţii din Taina Botezului

Câteva semnificaţii din Taina Botezului

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 10 Ianuarie 2018

Sfântul Botez este prima taină a Bisericii. Fără Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvântul Botez provine din limba greacă: verbul baptizo înseamnă „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” în apa din cristelniță. Numele copilului trebuie să fie al unui sfânt sau al unei sfinte. El reflectă identitatea creștină și de neam. Exorcismele care se citesc înainte de Taina Botezului sunt rugăciuni de alungare a lucrărilor diavo­lești. Lepădările de satana sunt o continuare a exorcizărilor. Na­șul rostește în mod repetat, în numele copilului, „mă lepăd” (de satana și de toate lucrările lui…), stând cu fața către apus, pentru că apusul simbolizează întunericul lucrărilor celui rău. Unirea cu Hristos și rostirea Crezului se fac apoi stând cu fața către răsărit, pentru că Hristos este numit „Răsăritul cel de Sus”. Iar unirea se pecetluiește prin rostirea Crezului. Apa și cristelnița au două semnificații: apa Iordanului, în care a fost botezat Iisus, şi mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul și locul de unde a înviat. Tămâierea în jurul mesei și al cristelniței simbolizează buna mireasmă a Duhului Sfânt, care alungă mirosul greu al păcatului. Uleiul binecuvântat, numit „untdelemn al bucuriei”, cu care este uns pruncul înainte de afundare, arată că prin încreștinare pruncul devine „uns al Domnului”. Afundarea întreită în apă și rostirea de către preot a cuvintelor: „Se botează robul/roaba lui Dumnezeu (…) în Numele Tatălui – Amin, și al Fiului – Amin, și al Sfântului Duh – Amin” arată că temeiul credinței noastre este Sfânta Treime și, în plus, faptul că prin Botez murim împreună cu Hristos și înviem împreună cu El. Pânza albă în care este înfă­șurat după Botez pruncul simbolizează veșmântul luminos al sufletului, spălat și curățat de păcate, care a devenit de acum biserică a lui Dumnezeu. Lumânarea pe care o aprinde preotul după scoaterea din apă a pruncului și pe care o țin nașii arată lumina harului primit la botez, dar și lumina faptelor bune, pe care cel botezat este chemat să le împlinească. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!