Theologica
Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie

Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 10 Octombrie 2018

Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, iar slujbele reprezintă intrarea noastră în această Împărăţie, trăirea şi împărtăşirea concretă de viaţa cea nouă în Hristos, de dreptatea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt, ce caracterizează Împărăţia lui Dumnezeu (Rom. 14, 17).

Cultul Bisericii ne poartă în lumea prezenţei directe a lui Dumnezeu, făcându-ne părtaşi bucuriei Învierii. Creştinismul este, pentru aceasta, o religie liturgică, o religie în care pe primul plan este cultul, trăirea liturgică a vieţii celei noi în comuniune cu Dumnezeu. Biserica este, în primul rând, o comunitate rugătoare, slăvitoare.

Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie, slujba în care se realizează, prin excelenţă, intrarea noastră în Împărăţie, mai precis unirea tuturor în Biserică şi intrarea Bisericii în Împărăţia lui Dumnezeu. Toate celelalte slujbe sunt o pregătire pentru Liturghie şi îşi găsesc împlinirea în ea.

În Liturghie, Hristos e prezent în mijlocul Bisericii Sale, al adunării credincioşilor. Nu Îl întâlnim ca inşi singuratici, ci ca mădulare ale trupului Său adunate laolaltă, sporind neîncetat comuniunea cu El şi între noi printr-un urcuş spiritual continuu al nostru spre trepte tot mai înalte de comuniune duhovnicească cu Hristos şi în Hristos, cu Sfânta Treime. În Liturghie, Biserica primeşte darul unităţii „de sus”, în Hristos, împli­nindu-se ca Trup al lui Hristos.

Fiecare comunitate locală realizează şi revelează Biserica întreagă, evenimentul noului mod de viaţă care constituie mântuirea, participarea omului la viaţa veşnică. În acelaşi timp, Liturghia este slujită în comuniune cu întreaga Biserică universală şi în numele întregii Biserici, pomenindu-se atât cei aflaţi departe, cât şi cei adormiţi ca mădulare ale aceluiaşi Trup al lui Hristos, realizându-se astfel o unitate în timp şi spaţiu.

Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii, ce ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos, adică de membru al Bisericii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!