Cerc pastoral în Parohia Tomşani

Pr. Ioniţă Apostolache, 20 Februarie 2018

Preoții arondați Cercului pastoral-misionar Horezu II, din Arhiepiscopia Râmnicului, au avut vineri, 16 februarie, prima întâlnire din acest an. Lucrările s-au desfă­șu­rat la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Tom­șani și au debutat cu slujba de Te Deum. În continuare, părintele Constantin Ionescu a susținut referatul „Unitatea de credință, temelia unității Bisericii”, subli­niind că „Sfântul Maxim Mărturisitorul prezintă unitatea deplină ce se realizează între credincioși și Hristos prin împărtășire ca pregătire de unitatea ce se rea­lizează treptat între credincioși și Dumnezeu, între gândurile lor și Rațiunea divină, în cursul întregii Liturghii. Evanghelia, Simbolul credinței mărturisit în comun sunt momente importante în această înaintare în unitate. Unitatea prin Sfânta Împărtășa­nie nu vine ca o esență fizică comună în cei care se împărtă­șesc, sau între ei, ci ca o încoronare a unității spirituale de gânduri și de iubire, spre care au crescut credincioșii prin Duhul Sfânt, rugând în comun pe Dum­nezeu, lăudându-L în comun, mărturisind în comun aceeași credinţă, aducând ofranda comună a pâinii și a vinului”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!