Oltenia
Cerc pastoral-misionar în Parohia Titireci, Vâlcea

Cerc pastoral-misionar în Parohia Titireci, Vâlcea

Pr. Constantin Olariu, 15 Noiembrie 2017

Parohia Titireci din Protoieria Râmnicu Vâlcea a găzduit, la finele săptămânii trecute, lu­crările Cercului pastoral-misio­nar Băile Govora. Întrunirea preo­ților a debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de susținerea temei „Activitatea misionară a Patriarhului Justinian Marina” de către părintele Cătălin Sandu. „Dintre reali­ză­rile de excepţie din timpul patriarhatului său, în favoarea Bi­sericii, pot fi amintite traducerea şi tipărirea Cazaniei lui Nichifor Teotokis pentru instruirea şi catehizarea credincioşilor, inter­zisă de comunişti, ocrotirea clericilor şi oamenilor Bisericii, după executarea detenţiei, sau bănuiţi de atitudine anticomunistă, ne­apli­carea «ad litteram» a Decretului 410 din 1949, pentru de­s­fiinţarea monahismului, înfiin­ţarea de ateliere meşteşugăreşti pentru întreţinerea călugărilor, reorganizarea învăţământului teologic seminarial şi universitar, fiind ctitor de învăţământ teologic, elaborarea de manuale de teologie, păstrarea în învăţământ a teologilor, preoţilor şi profesorilor cu probleme politice, reorganizarea tipografiei Patriarhiei Române şi tipărirea în mai multe ediţii a Sfintei Scripturi, a căr­ţilor de cult şi de duhovnicie, a manualelor şcolare, a cărţilor de rugăciune, a revistelor teologice, alcătuirea Statutului pentru funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a celor 13 Regulamente bisericeşti, restaurarea bisericilor monumente istorice şi mai noi, crearea muzeelor de artă religioase/canonizarea de sfinţi români”, a subliniat pr. Că­tălin Sandu. În partea a doua a întâlnirii au fost analizate aspecte privitoare la activitatea adminis­trativă și catehetică a parohiilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!